Pachatelům domácího násilí bude od června tohoto roku hrozit až osmileté vězení. Shodli se na tom poslanci, kteří 10. prosince loňského roku schválili senátní návrh novely trestního zákona, který domácí násilí zavádí jako nový trestný čin. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Nejčastějšími oběťmi domácího násilí bývají bohužel ženy. Naštěstí dnes už existuje mnoho organizací, společností či hnutí, snažících se ženám v tomto ohledu nějak pomoci

Jednou z nich je proFem, obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na konzultační a podpůrnou činnost pro ženské organizace a projekty. K tomuto tématu pořádá semináře, poskytuje přímé konzultace a vydává informační a odborné publikace.

Jedním z těžišť práce proFemu je činnost v oblasti ženských lidských práv,  především násilí na ženách. V této oblasti proFem realizuje různé projekty, vydává publikace a informační materiály, snaží se dané téma zviditelnit  v médiích, hledá odpovídající lobby u státní správy, policie a legislativy

V roce 1999 proFem organizoval v rámci programu EU Phare Democracy projekt Advocats for Women  roční školení právniček k tématu násilí na ženách a ženských lidských práv. Projekt pokračuje od ledna 2001 jako AdvoCats for Women - centrum právní pomoci ženám-obětem násilí, v jehož rámci funguje Linka právní pomoci, bezplatné právní poradenství a právní asistence a Fond právní pomoci ženám-obětem násilí.

Velmi důležitou součástí projektu AdvoCats for Women je Fond právní pomoci ženám-obětem (domácího) násilí, z něhož je jednotlivým ženám poskytována finanční pomoc v procesních řízeních - ať už trestních či občanských.

 

K profesní advokátní pomoci přistupuje AdvoCats for Women  ve zvlášť složitých sporech a v případech trestního řízení nebo v řízení odvolacím. Prostě tam, kde zákon neumožňuje zastoupení tzv. zmocněncem/zmocněnkyní. Rozhodnutí o udělení příspěvku musí být konsensuální. Fond spravují a o udělení příspěvku rozhodují právničky spolupracující v projektu AdvoCats for Women. Výše jednoho právního zastoupení činí cca 10 tisíc Kč. Nevznikají žádné správní poplatky, veškeré příspěvky jsou určeny plně pro advokátní pomoc klientkám.

Klientky se mohou obracet na Linku právní pomoci pro ženy-oběti (domácího) násilí. Na té je každou středu od 18:30 do 20:30 k dispozici právnička. Pokud to situace vyžaduje, zve si ženy k osobní konzultaci.

Mohou také přijít z klientely tzv. síťových právniček (v Praze pracuje JUDr. Jiřina Voňková, v Brně Mgr. Markéta Huňková a v Mostě JUDr. Jaroslava Andreaová).

Návrhy mohou také podávat organizace, které s klientelou domácího násilí pracují.

Prostřednictvím Fondu právní pomoci ženám-obětem (domácího) násilí projekt AdvoCats for Women pomáhá ženám chránit jejich práva a práva jejich dětí. Do určité míry plní roli tzv. advokáta chudých, kterou v našem současném právním řádu stále postrádáme.

 

Fond dosud získával prostředky především z fondů Evropské unie, určených zemím chystajícím se ke vstupu do Unie, a z dispoziční fondu Úřadu vlády ČR Poskytl již  finanční pomoc 24 klientkám z celé České republiky za více než 310 tisíc korun, což je ovšem pouhý zlomek potřebných financí.

Další údaje, telefonní čísla a ještě mnohem více se dovíte na www.profem.cz

Reklama