Vždyť kdo je nemá rád? Koho jejich nezřídka až kouzelná krása nepotěší a nevezme za srdce? I jen jejich nákup vnese do našeho života radost, a což teprve jejich tvoření, to je relax, potěšení, a zároveň arteterapie. A pokud jej vytvoříme pro někoho, koho máme rádi, je v tom ještě o mnoho víc!


Legendu o adventních věncích zná zřejmě již každý, ale mě letos zaujala symbolika s tímto spojená.

Z křesťanských listů je možné zjistit, že adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika však ustupuje pro neznalost křesťanství s moderními adventními věnci, na které se umísťují svíčky libovolně a i jejich počet je různý, čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí vánocům. Jejich světlo připomíná Krista. Řekl totiž: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8,12). Podle jiných výkladů byl věnec od románských dob určen vítězi, tímto vítězem nad temnotou je podle křesťanské víry Ježíš, jehož narození se v adventu očekává…

Kruhový věnec pak představuje Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a život věčný.

Význam stále zelených rostlin, z kterých se adventní věnce vážou, je pak symbol života, stálosti ve víře, věčnosti.

Podle historických pramenů ještě z dob předkřesťanských adventní věnec možná navazuje na jeden starý, zřejmě pohanský zimní zvyk. Zelené větve se v této době přinášely do domů a chatrčí, vonící větévky jedlí, jak se tehdy věřilo, sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání a chránit lidi před zlými duchy. Pro větší sílu se pak obvazovaly zlatými stuhami - jako znamení slunce, které dokáže porazit tmu.

Věnec jako symbol kruhu podle Krásné paní: v rané historii se kruh považoval za symbol mužského božství, aby se později objevil ve formě svatozáře nad hlavou andělů. Nemaje začátku ani konce, znázorňuje nekonečno, dokonalost a věčnost. Ve sloučení symboliky květin, které se na adventní věnec mnohdy dávají, a kruhu můžeme pak hovořit o znamení štěstí, svatosti, plodnosti a zasvěcení.

Pokud bychom při tvoření adventního věnce použili ještě jmelí, které symbolizuje ženský prvek na mužském symbolu dubu, dostáváme pak další rozměr, jelikož jmelí není strom ani keř a nemá kořeny v zemi, vymyká se tak pozemským omezení a samo o sobě je magickou rostlinou.

Reklama