Osvojit si dítě může zletilá osoba, která by měla být dostatečně zralá, aby byla schopna o dítě pečovat a zajistit jeho řádnou výchovu a všestranný zdravotní, psychický a sociální rozvoj. Nemusí to tedy být jen manželský pár, který má ovšem tu výhodu, že muž a žena mohou o osvojení žádat jako dvojice. Pokud žijete jen takzvaně na hromádce, žadatelem může být pouze jeden z vás. To samé platí i v případě registrovaného partnerství. Zákon zároveň řeší i váš věk. Jde o to, aby mezi osvojitelem a osvojencem byl přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let. Přestože horní věkovou hranici nestanovuje, odborníci se přiklání k maximálně čtyřicetiletému rozdílu.
5f8031f6436f8obrazek.png
Foto: Shutterstock

Jak se stát čekatelem na osvojení dítěte?

Předpokládejme, že první a nejdůležitější krok už máte za sebou. Vy, ale i váš manžel, pokud jste vdaná, jste stoprocentně přesvědčeni o tom, že jste schopni přijmout dítě i s jeho minulostí, a časem (jestliže je ještě velmi malé) mu o adopci říct.

 • Jako osvojitelé totiž máte ze zákona povinnost informovat osvojené dítě o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodné, nejpozději však do zahájení školní docházky.

Zároveň musíte mít jasno i v tom, jaké dítě jste ochotni přijmout. Nikdo vás do ničeho nutit nebude, ale větší šanci mají samozřejmě ti žadatelé, kterým nezáleží na věku, pohlaví, barvě pleti, případně nějakém hendikepu. V takovém případě si domů můžete odvážet dítě ani ne za jeden rok, jinak si počkáte třeba i pět let. Nevadí vám to a jste připravená na maraton papírování a zkoumání?

 1. Vydejte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, pod který svým trvalým pobytem spadáte. Tam se vám bude věnovat sociální pracovnice, které odevzdáte vyplněný formulář a dotazník.
 2. Obecní úřad s rozšířenou působností se pustí do vašeho prověřování. Bude k tomu potřebovat plno podkladů, od potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo daňového přiznání, přes výpis z rejstříku trestů, oddací list nebo doklad o státním občanství až po lékařské potvrzení o vašem zdravotním stavu. Zároveň se připravte i na návštěvu sociální pracovnice u vás doma – bude na vás dělat posudek. Jakmile to všechno přichystá, pošle spisovou dokumentaci krajskému úřadu, který v té chvíli vaši žádost přebírá.
 3. Z krajského úřadu vám přijde pozvánka k dalšímu zkoumání, zda jste vhodnou kandidátkou na roli osvojitelky. Psychotesty podstoupíte hned dvakrát. Nejprve písemné, a pak i ústní. Řešit se bude nejen vaše osobnost a schopnost vychovávat dítě, ale také motivace k tomuto kroku, kvalita partnerského vztahu a rodinné prostředí.
 4. Následně vás krajský úřad nechá absolvovat rodičovský kurz přípravy k přijetí dítěte do rodin, kde se potkáte s dalšími žadateli.
 5. Pokud vás shledá posudková komise vhodnou kandidátkou, zařadí vás do evidence osvojitelů. Mezi vámi a dalšími čekateli pak bude pro konkrétní dítě vybírat tu pravou náhradní rodinu.
 6. V případě, že výběr padne na vás, krajský úřad vás osloví a podrobně seznámí s dokumentací daného dítěte. Rozhodnete se udělat další krok?
 7. S dítětem se uvidíte tváří v tvář – v kojeneckém ústavu, dětském domově, nebo u pěstounů.
 8. Pak následuje návštěva dítěte u vás. Dostanete ho na víkend do takzvané hostitelské péče.
 9. Než je možné získat soudní rozhodnutí o osvojení dítěte, musíte mít nového člena rodiny minimálně po tři měsíce v předadopční péči.
 10. Jakmile soud rozhodne o adopci, stává se dítě platným členem domácnosti. Právně je vaším potomkem se vším všudy, co k tomu patří.

Rozhodnete se z vážných důvodů adopci zrušit? I to je možné. Máte na to ale jen tři roky, pak už je osvojení nevratné.

Čtěte také:

Reklama