Hrozí dětem, které by vychovávali homosexuálové, že budou stejně „orientovány"?

Homosexuální orientace je dle odborníků vrozená záležitost, a pak by k ovlivnění sexuální orientace dítěte dojít ani nemohlo. V tom případě by jeho výchova v homosexuálním prostředí mohla znamenat maximálně podporu tolerance k "jinakosti". Asi stejně jako u dítěte, vychovávaného v rodině, kde jeden z rodičů je například hluchoněmý. Dítě má pak má vyšší toleranci k postiženým lidem, a hlavně s nimi umí jednat - nejedná z pozice nadřazenosti. 

V otázce, co ovlivňuje budoucí výběr partnera, zatím není 100% jistota. Dítě hledá u rodičů vzor partnerského soužití mezi opačnými pohlavími a zkouší si na něm,  jak že ty partnerské vztahy vlastně fungují. Ale jak vzor najít u rodičů homosexuálních? Tento problém je však sotva o moc větší, než jaký mají děti z neúplných nebo nefunkčních rodin. Ovšem podíváme-li se na rodiny rozvedených rodičů, kde se ocitne dítě? Mezi kamarádkami matky a tam mužský vzor chybí. 

Děti z neúplných a nefunkčních rodin mají často menší úspěšnost při navazování a udržování trvalých partnerských vztahů. Nemají se čím řídit, protože správný model z rodiny neznají, takže si musí hledat alternativní modely kolem sebe a někteří k tomu nemají dost síly anebo motivace.

A nepochybným argumentem pro adopci v naší zemi je neutěšená situace v případě ohrožených dětí. 20 000 dětí v České republice je umístěno v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Nebylo by jim lépe doma, i když by ten domov byl u homosexuálů? Ale to se dívám daleko do budoucnosti, na to naše společnost ještě není zdaleka připravena. I když…

I když, podívejme se například na jiné evropské státy. Adopce dětí či alespoň osvojování partnerových potomků podle Mezinárodního sdružení lesbiček a gayů zatím v Evropě umožňuje Británie, Švédsko, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko a Island. Podle jiných zdrojů smějí osvojit si či vzít partnerovo dítě do pěstounské péče také gayové a lesbičky v Německu a Norsku.

A pokud je to možné v zemi s tak hlubokými náboženskými kořeny, jako je Španělsko, proč by to nešlo v ateistickém Česku?

Reklama