Přemysl Otakar I. patří mezi naše nejvýznamnější panovníky a jeho zásluhy na získání dědičného titulu královského díky Zlaté bule sicilské nikdo nezpochybňuje. Jako muž a manžel už však náš obdiv tolik nesklízí.

Byl sice královským synem, ale až čtvrtým v pořadí a navíc jeho otec král Vladislav II. byl nucen na trůn rezignovat a uchýlit se do exilu. Vztahy mezi Přemyslovci nebývaly zrovna ideální. Buď málem vymřeli, nebo jich bylo naopak na jeden trůn příliš mnoho.

Když se Přemysl ženil poprvé, nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl vládnout v Čechách byť jen jako kníže, natož král! O to ambicióznější a ctižádostivější byl. Se svou první ženou Adlétou Míšeňskou se seznámil, když přišel v době své emigrace na dvůr míšeňských Wettinů, kteří byli s Přemyslovci spřízněni. Tehdy se do něj o malinko mladší Adléta, která byla dcerou Oty Bohatého, bezhlavě zamilovala.

Protože byl Přemysl v té době v podstatě „nýmand“,  Adlétina rodina se postavila ostře proti. Ze sňatku Adléty s Přemyslem totiž Wettinům nic neplynulo. Jenže Adléta trvala na svém a sňatek si vydupala. Existuje nedoložená teorie, že ji Přemysl po vzoru knížete Břetislava unesl, jiná zase říká, že důvodem sňatku mohlo být Adlétino těhotenství. Brzy se totiž narodil syn Vratislav. Svatba se tedy uskutečnila v roce 1178, ale nebyla vůbec honosná, nebyly sepsány žádné svatební smlouvy. Adléta se musela smířit s tím, že nedostane nic z majetku svého bohatého otce. Přesto bylo manželství podle všeho šťastné a oboustranně vášnivé.

AdlétaRozhádaní Přemyslovci se na konci 12. století střídali na českém trůně a na počátku devadesátých let se knížetem na chvíli stal i Přemysl Otakar I. V roce 1197 se mu to podařilo znovu a už natrvalo. A když o rok později získal královský titul (zatím ještě ne dědičný – to bylo díky Zlaté bule sicilské později), nejspíš naznal, že by měl život krále začít s novou manželkou a pořídit si děti z královského lože. Po dvacetiletém manželství Přemysl roku 1198 Adlétu zapudil. Jako formální důvod k rozvodu posloužil Přemyslovi čtvrtý stupeň příbuzenství.

Jaký byl skutečný důvod, se můžeme jen dohadovat. Omrzela ho přibližně stejně stará manželka? Kdyby chtěl, mohl si pořídit milenku, což nebylo nic neobvyklého. Důvodem nemohla být ani Adlétina neplodnost. Jsou známi čtyři potomci, z toho jeden syn a následník, ale je docela možné, že se jich mohlo narodit víc.

Prostě v tomto nemají ani historikové dodnes úplně jasno. Jisté je to, že když se objevila mladá a hezká uherská princezna Konstancie, v dané chvíli skutečně nejlepší partie, stále vitální pětačtyřicetiletý Přemysl nezaváhal a kdysi těžce vydobytou Adlétu i čtyři společné děti bez milosti zavrhl a požádal o rozvod. A tady tvrdě narazil. Rod Wettinů to považoval za velkou pohanu, těžce to nesla pochopitelně i samotná Adléta. Rozvod odmítala, i když se Přemysl Otakar I. už mezitím oženil. Zoufalá se i s dětmi odstěhovala do Míšně ke svému bratrovi. Nestáhla se ale pokorně do soukromí, ale obrátila se na samotného papeže Inocence III., aby rozvod prošetřil.

Ten své rozhodnutí - podle momentální politické situace, která se co chvíli měnila - neustále protahoval. Byla to opravdu prekérní situace, jež se táhla dobrých deset let.

V jeden moment dokonce ještě Přemysl povolal Adlétu i s dětmi z Míšně zpět do Prahy – to když v důsledku složité politické situace v Evropě se musel alespoň naoko smířit s Adlétinou rodinou. A okamžitě toho obratně  využil. Jak?  Provdal svou a Adlétinu dceru Markétu (známější pod novým jménem Dagmar) za dánského krále Valdemara, od čehož si sliboval výhodné spojenectví. Těžko by výhodně provdal dceru zapuzené královny, ztratila by punc královské partie.

Je zajímavé, že z Pražského hradu v té době Přemysl nevystěhoval ani svou druhou manželku Konstancii. Žil v podstatě jako bigamista. Situace se změnila v roce 1205, kdy se konečně Konstancii narodil vytoužený syn a následník Václav. Tehdy Přemysl Adlétu vypakoval z Prahy definitivně. Ta zemřela pokořená a zahořklá v klášteře u Míšně v roce 1211. Tak neslavně skončila kdysi tak velká a vášnivá láska…

Na našem webu jste si mohli přečíst:

Reklama