Tato mimořádně půvabná a nadaná žena, nazývaná „čarodějka čísel“, bývá uváděna jako první žena-programátorka v dějinách. Možná je to trochu nadnesené, a tak její přínos bývá občas zlehčován. Nicméně její vize v „počítačovém dávnověku“ ocenilo americké ministerstvo obrany, když v roce 1979 vyvinulo programovací jazyk a pojmenovalo ho na její počest - ADA.

Augusta Ada, která se narodila v prosinci 1815, byla jediným legitimním dítětem extravagantního anglického romantického básníka lorda Byrona. Ten když vydal první dva zpěvy Childe Haroldovy pouti a stal se přes noc slavným, začal být zván na večírky anglické VIP společnosti. Na jednom z nich se seznámil s Anne Isabellou Milbanke, dceruškou z bohaté aristokratické rodiny. Z krátkého a bouřlivého manželství se narodila Ada.

Ada-ByronAda Byron jako sedmnáctiletá

Pro Byrona to bylo obrovské zklamání, přál si výhradně syna. Už pět týdnů po narození holčičky se manželé rozešli a po dalších čtyřech měsících opustil Byron Anglii a s dcerkou se už nikdy nesetkal, ani o ni nejevil žádný zájem, i když by měl podle tehdejších zákonů na její výchovu právo. Ze střední školy si určitě pamatujete, že se potuloval po Evropě a že zemřel na tyfus na jedné ze svých cest v roce 1824 – to bylo Adě osm a půl -  během řeckého povstání proti Turkům.

Ada tedy vyrůstala s matkou, lépe řečeno starala se o ni její šlechtická babička, která si vnučku velice zamilovala. Matka o ni, podobně jako otec, příliš velký zájem nejevila, nicméně se kvůli společenským konvencím musela naoko tvářit jako milující matka. V každém případě se obávala, aby nezdědila něco z otcovy divoké a rozervané povahy a aby se nedej bože nechtěla věnovat poezii. Otec byl pro Adu tabu a dokonce do svých 20 let Ada nespatřila jeho jediný portrét.

Ada byla všestranně nadaná dívenka, a tak ji matka nechala vzdělávat v matematice a hudbě, které sama milovala. Ukázalo se to jako skvělá volba, Ada měla pro matematiku, která ji ohromně bavila, opravdové nadání. A byla to láska na celý život! Mimochodem nějaké to literární nadání musela přece jen zdědit po otci, byla v dospělosti rovněž uznávanou básnířkou.

V 17 letech byla Ada představena Mary Somerville, matematičce, kterou velmi obdivovala. Mary se stala její přítelkyní a učitelkou. A ta ji seznámila nejen s budoucím manželem baronem Williamem Kingem, ale také s Charlesem Babbagem, profesorem matematiky a vynálezcem, členem Královské společnosti v Londýně. Ada byla doslova nadšená jeho přednáškou o mechanickém počítacím stroji, který navrhl, ale který se mu díky finančním problémům nikdy nepodařilo zkonstruovat (to se povedlo podle otcových zápisů až po jeho smrti jeho synovi). Ada s Charlesem Babbagem navázala přátelství. 

Ada LovelaceAda už jako hraběnka Lovelace

V necelých dvaceti letech se Ada provdala za barona Williama Kinga. Nebyl to žádný vášnivý či romantický vztah, ale sňatek z rozumu. Ada se potřebovala zbavit závislosti na své dominantní matce, která o ní stále rozhodovala. Její manžel byl velmi tolerantní muž. I když byla Ada mnohem inteligentnější, on tím naštěstí netrpěl, byl na ni pyšný a ve všem ji podporoval. Navíc ho těšilo, že jeho žena pochází z tak slavné rodiny. Vlastnili rozsáhlé pozemky a letní sídlo na venkově i dům v Londýně. Díky bratranci Adiny matky, který byl v této době premiérem, byl baronu Kingovi v roce 1838 propůjčen titul hraběte z Lovelace. Ada se tak stala hraběnkou z Lovelace a pod tímto jménem ji známe i my dnes.

V manželství se narodily v krátkém sledu tři děti. Rok po svatbě v roce 1836 syn, kterého pojmenovali Byron, po roce pak dcera, jež dostala jméno po babičce Anne Isabella, a nakonec o dva roky později syn Ralph Gordon.

Adin zájem o matematiku nepolevil ani v manželství či po narození dětí. V jejich výchově jí vydatně pomáhal právě manžel nebo její matka a samozřejmě vychovatelé či služebnictvo, což nebylo v té době nic neobvyklého.

Přátelství a korespondence s Charlesem Babbagem, díky níž rozvíjela své matematické schopnosti, trvaly až do konce Adina života. V dopisech projevuje na svou dobu značnou představivost o tom, k čemu bude možné počítače v budoucnu využít – dokonce předpovídá, že ke komponování složité hudby, vytváření grafiky, samozřejmě k řešení složitých vědeckých či praktických úkolů…  

S Babbagem měla Ada ještě jednu společnou vášeň – sázení na dostizích. Pro Adu to byla hráčská vášeň, Charles Babbag potřeboval peníze na vývoj strojů. Testovali matematické teorie pravděpodobnosti a domnívali se, že vymysleli systém, jak správně tipovat. Skončili však v ohromných dluzích. Ty se podařilo Charlesi Babbagovi splatit, Ada však byla nucena prodat rodinné šperky.

Ada po celý život trpěla zdravotními problémy. Jako dítě prodělala řadu nemocí, které měly mnohem vážnější a delší průběh, než bylo obvyklé. Na čas dokonce ochrnula. Příčiny problémů se lékařům nepodařilo objasnit. A v dospělosti a hlavně po porodech se její zdravotní stav ještě zhoršil. Užívala spoustu silných léků, předepsán měla i heroin a morfin. Bohužel je kombinovala s alkoholem, kterému však propadla, a to byl začátek jejího konce.

Zemřela na rakovinu dělohy v 36 letech, přesně tolik bylo i jejímu otci v době jeho smrti. Bylo jí splněno její poslední přání, aby spočinula vedle něj v rodinné hrobce v Nottinghamshire…

Foto: Wikipedia

 

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama