Realita stále častějšího výskytu úrazů u dětí doložená statistickými údaji je neúprosná a děsivá.
Kolik neštěstí a trápení se skrývá za každým číslem těchto statistik?

Z celostátních přehledů vyplývá, že ročně je léčeno v nemocnicích s úrazem a jeho následky 30 tisíc dětí. Více než 3 000 z nich je postiženo v důsledku úrazu dlouhodobě a často trvale. Zhruba 300 dětí ročně do 24 hodin po úrazu umírá.

Světová zdravotnická organizace WHO usiluje o to, aby počet úrazů dětí klesl, aby se zlepšila úroveň léčebné péče o zraněné a minimalizovaly se trvalé následky úrazů.
Vždyť každý úraz způsobuje dítěti bolest, velmi často ovlivňuje i jeho celkový vývoj a přináší mnoho starostí rodičům.
Dětské úrazy však nelze posuzovat pouze z hlediska poškození zdraví, ale musíme vnímat i ekonomické dopady. Střízlivé statistické odhady hovoří o tom, že léčení dětských úrazů si vyžaduje ročně v souhrnu přímých i nepřímých nákladů téměř 10 miliard korun!

Výše uvedená alarmující čísla přesvědčila i jednu z našich známých osobností televizní a rozhlasovou moderátorku paní Marii Tomsovou k tomu, aby se začala podílet na programu zaměřeném k prevenci dětských úrazů s názvem Podaná ruka.
Jak sama při rozhovoru pro Ženu-in uvedla: „Mám dva syny a vím, jak je důležité udělat maximum pro to, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí. Například Švédsko udělalo v tomto ohledu velký pokrok a zařadilo primární prevenci úrazovosti dětí do tzv. Etického kodexu."
Připomněla, že pro děti jsou rodiče, učitelé, další dospělí a zejména starší sourozenci velkým vzorem. Především malé děti ale nedokáží rozlišit, co je v jejich okolí nebezpečné a co naopak neškodné, a jsou proto zcela závislé na pomoci rodičů. „Krok za krokem se musí děti nejprve naučit, jak zacházet s nebezpečnými věcmi a jak se chovat v nebezpečných situacích. Mnohé věci, které jsou dospělým samozřejmé, mohou pro děti představovat nebezpečné dobrodružství. Proto je třeba, aby se dospělí naučili dívat na okolí dětskýma očima," říká Marie Tomsová na podporu nutnosti podobného projektu u nás.

Nejdůležitější, podle pracovníků Podané ruky, je znát to, co pro dítě může být zdrojem nebezpečí .
K tomu by měl přispět i videopořad (s metodickým listem) s názvem Rozhodni se!, který už byl jako cyklus dvakrát vysílán v České televizi.
Do vysílání je připraveno i jeho pokračování nazvané Kouzlo nezranitelnosti.
Rodiče nemohou mít oči stále všude, proto je z hlediska dlouhodobého efektu nejbezpečnější cesta kontrolovaný naučený styk s nebezpečím," zdůrazňuje opět M. Tomsová a dodává: „Rádi bychom upozornili na to, že v našich materiálech se jedná jen o příklady, které by měly pomoci vidět svět kolem nás očima dítěte. Přejeme si, aby se s těmito materiály seznámili nejen rodiče a pedagogové, ale i ostatní, kteří by měli být dětem vzorem."

Obecně prospěšná společnost Podaná ruka vytvořila komplexní program Dětství bez úrazů zaměřený na prevenci úrazů v rodině. Týká se prevence klasických dětských úrazů a klade si za cíl přispět ke snížení dětských úrazů z hlediska závažnosti a následků.
Na závěr lze ještě dodat, že do projektu Podaná ruka se zapojují i celá města (např. Kroměříž, Zlín, Tábor, Chrudim).

Marie Tomsová má v tomhle směru spolu s ostatními angažovanými v problematice stále plné ruce práce. Objíždí zhruba dvakrát měsíčně s preventivním programem různé kouty Čech a Moravy, informuje o nebezpečí i možnostech, jak ho odvrátit, na školách, Domech dětí a mládeže apod.
Jak sama uvedla závěrem: „Vím, že to je nutné, a věřím, že prospěšné. Čtenářkám Ženy-in.cz přeji, aby musely co nejméně utírat slzičky svým dětem spuštěné v důsledku jakéhokoli úrazu.”

Více: www.detstvibezurazu.cz

Poznámka redakce: V seriálu zaměřeném na první pomoc v případě domácího úrazu se samozřejmě budete každý týden dozvídat další a další informace z tohoto oboru.

        
Reklama