k

Tohle dnes již hodně zprofanované slovo je ve skutečnosti stále mocné zaklínadlo, které je požehnaně staré a velmi funkční. Jeho původ je snad v aramejštině a jde o nejstarší dochované zaklínadlo na téhle zemi, o kterém se ví…

Jeho původ lze vystopovat až k mezopotamskému výrazu AB-BA-TAB-BA-RI.

Toto spojení hlásek bývalo patrně odříkáváno ve starém Sumeru na přivolání vizí. Stín tohoto slova pak zaznívá též v aramejském termínu užitém pro Boha.

Samotné Abrakadabra má podle mínění historiků vztah k bohu Abraxasovi a jeho podoba se objevuje na magických amuletech od 2. století našeho letopočtu ve stejném znění, jak ho známe dnes.

První návod a poučení, jak se slovem abrakadabra zacházet, můžete nalézt v básni napsané lékařem Quintem Serenem Sammonikem římskému císaři Septimu Severovi kolem roku 208 našeho letopočtu.

ABRAKADABRA je jen jedno!

sMnoho silných magických formulí a zaklínadel jsme zdědili z hebrejštiny a hodně je také ve staré Arménštině.

Tady je nebezpečí, že pokud dojde k záměně třeba jen jednoho písmena, zaklínadlo tím oslabí.

U zaklínadel, která se překládala z latiny, což je většina těch, která jsem tady již uváděla, je to vyzkoušené, ale je docela klidně možné, že v latině by na sebe formule vzaly ještě mnohem větší sílu a energii.

To s abrakadabra je to jiné. Je jedinečné protože:

  • Do dnešní doby se zachovalo prakticky ve stejném znění
  • Netřeba jej překládat, platí pro všechny jazyky naprosto stejně
  • Jeho užití je nezaměnitelné
  • Je jednoduché
  • Má přesná pravidla, která nelze vyložit jinak
  • Je mimořádně silné

Složení písmen není náhodné. Je tu ona známá rytmika a ani výběr písmen není náhodný. Když se na nápis zhotovený jako formuli podíváte, zjistíte, že jeho uspořádání dává pokaždé nějaký smysl, nějaký klíč.

Buďto se „potkávají“ písmena nebo celý nápis. (na krajích)

Původce neznáme a ví Bůh, kdo to byl, protože zaklínadlo způsobí přesně to, co chceme.

Nelze jej přeložit!

Přestože si můžete občas přečíst jakési pokusy o překlad, není to překlad slova, ale významu, a to není totéž!!!

Význam spojení abrakadabra je něco jako staň se nebo budiž tomu požehnáno – tohle spojení hlásek je vlastně jeden veliký enter do Universa.

Kde pomůže?

Pomůže i uškodí. Nežije. Tak jako žádná formule. V rukách hlupáka může být nástrojem, který ublíží. Rozumě užito pomáhá.

Jeho síla je v ubírání jednoho písmene vždy na začátku a na konci a v rytmickém odříkání až k jednomu písmeni.

S abrakadabra mizí to, co chceme, aby zmizelo.

Nejčastěji se používá ke snížení horečky, odehnání nemoci, ale i kletby a uřknutí. Tady ale pozor na sílu, kterou skrývá.

Jako amulet se přikládalo na holé tělo tomu, kdo trpěl nemocí. Poté, co se vyléčil, se pergamen s napsanou formulí spálil a popel se vhodil do tekoucí vody přes levé rameno.

Magický nápis na odříkání

s

Můžete zkusit odříkat, pokud se chcete něčeho zbavit, něco zmírnit, zmenšit, eliminovat.

Nikdy nezkoušejte užívat na lidi!

Nezvaný exekutor nejen nezmizí okamžitě, ale vy si na sebe uvážete dost hnusnou zpětnou vazbu. Vaše počínání by nemělo ublížit nikomu druhému.

Pokud zkusíte jako amulet například na nemoc, nezapomeňte se pak nápisu zbavit. Při odříkávání myslete na to, co mizí, a před odříkáním to vyslovte.

Příště: smlouva s osudem

Reklama