„Tak, už je zase další ranní vizita za mnou,“ povzdechla si Bára a převalila se na nemocničním lůžku. "Jaterní testy se prý zlepšují a ta ošklivá žlutá barva kůže se už taky pomalu vytrácí. Ach jo, jak dlouho tady ještě budu muset trčet.“ ... Odvrátila se od tácu s nelibě vypadající nemocniční snídaní a v myšlenkách se zatoulala na svou cestu po Indii, odkud se nedávno s partou kamarádů vrátila... Přeplněné ulice, všude shluky špinavých všetečných dětí s uhrančivýma očima..., pak ucítila tu neodolatelnou vůni kari: "Takové u nás asi nikde nevaří.“
"To se mi to exotické putování pěkně zakončilo, absolutně nemám čas vylehávat na infekčním oddělení. Když si představím, kolik práce se mi hromadí, tak se mi dělá ještě více nevolno... Proč já bláhová si neobstarala před cestou to doporučované očkování! Než jsem zežloutla, tak to vypadalo na obyčejnou chřipku. No, ale naštěstí je to ,,jen áčko“," přemítala v duchu Bára. 

Játra jsou největším a nejsložitějším orgánem celého organismu. Mohou vážit až 2 kg a zpracovávají prakticky veškeré živiny absorbované ze střevního traktu. Jejich hlavním úkolem je odstraňovat z krve nebezpečné látky, včetně potenciálně škodlivých chemikálií a také alkoholu. Jaterní tkáň má značné regenerační schopnosti, které se uplatní především při jejich poškození nebo poranění. Ani tato schopnost však není neomezená a nedokáže ochránit játra ve všech případech. Jejich závažné poškození mohou způsobit zejména infekční onemocnění, vyvolávající v jaterní tkáni zánětlivé a další změny.

Jako hepatitidy se označují zánětlivá onemocnění jater, vyvolaná nejčastěji viry, méně často pak některými léky nebo chemickými látkami, k nimž patří i alkohol nebo např. vysoká dávka paracetamolu (užívaného při horečce nebo bolesti). Některá z forem hepatitid je každoročně diagnostikována u statisíců lidí, ale další statisíce onemocnění, především těch virových, probíhají dlouho bez jakýchkoli příznaků, a tedy nepoznány. Jednotlivé typy hepatitid jsou dle svých virových původců označovány podle písmen abecedy, postupně, tak, jak jsou nové formy dále objevovány A, B, C - patří k nejvíce rozšířeným a nejvíce prozkoumaným onemocněním, vzácné formy E až H (a možná jsou již v této chvíli prokázány i další...)

Hepatitida A - je vůbec nejčastěji se vyskytující typ. Přenáší se hlavně kontaminovanou potravou či vodou, proto se jí také říká ,,nemoc špinavých rukou“. Ohroženi bývají i cestovatelé do míst s nízkým hygienickým standardem. U většiny nakažených může dojít k úplnému vyléčení a existuje dokonce i očkovací vakcína, kterou se doporučuje očkovat především osoby se zvýšeným rizikem nákazy.

Hepatitida B je závažnější. Může způsobit trvalé poškození jater. Přenáší se nejčastěji prostřednictvím kontaminované krve. Největšímu riziku jsou vystaveni narkomani, kteří užívají drogy nitrožilně, a navzájem si půjčují jehly a injekční stříkačky. Přenos je také možný pohlavním stykem. Ohroženy jsou osoby, které často sexuální partnery střídají. Dále osoby podstupující větší počet krevních transfuzí nebo docházející na hemodialyzační léčení, a bohužel také zdravotničtí pracovníci. Nově zavedené testování dárců krve výrazně snížilo riziko nákazy v důsledku krevních transfuzí. Dnes jsou k disposici účinné vakcíny, jimiž se lze ochránit. Jsou již zakomponovány i do očkovacího kalendáře dětí.

Vůbec nejzávažnějším typem hepatitidy, která způsobuje celoživotní postižení a problémy je hepatitida C. I ona se šíří infikovanou krví či kontaminovanými jehlami, např. při piercingu či tetování, nebo pohlavním stykem s nakaženou osobou. Virem hepatitidy C jsou nakaženy miliony lidí, u řady z nich se onemocnění dlouho neprojevuje žádnými příznaky, a postižení si proto nejsou vědomi ani pokračujícího poškození jater, k němuž dochází. K ochraně zatím není k dispozici očkovací látka. Jen zhruba 15 % osob nakažených hepatitidou C je schopno se s virem vyrovnat bez toho, aby jejich játra zůstala trvale poškozena. U ostatních onemocnění se jaterní tkáň pomalu a potichu ničí. Zhruba u poloviny postižených dochází k cirhóze – tvrdnutí jater, a opět zhruba u poloviny z nich přechází cirhóza do karcinomu jater nebo jaterního selhání. Právě cirhóza jater bývá v tomto případě důvodem k transplantaci jater.

Jaké jsou příznaky hepatitidy? Poznat onemocnění hepatitidou jen podle příznaků je velmi obtížné. Řada nakažených se domnívá, že mají pouze chřipku, neboť pociťují pouze únavu. Mohou se přidružit i bolesti břicha, nechutenství, občasné zvracení. Cílenějším příznakem svědčícím pro přítomnost hepatitidy bývá zežloutnutí kůže a tmavě zbarvená moč. Ale velká část nakažených a nemocných nemusí pociťovat žádné příznaky, a dokonce nemusí být při vyšetření krve vždy odhaleni.

Jaké jsou léčebné možnosti? Z hepatitidy A a B se většina postižených vyléčí spontánně, bez nutnosti speciálních léčebných postupů - někteří se však stanou přenašeči viru.

Pokud se potvrdí podezření na hepatitidu typu A, musíte být odesláni na infekční oddělení.

Důvodem této přísné izolace je ochrana ostatních osob - tzv. karanténní opatření. V místě, kde došlo k pravděpodobné nákaze, je zaveden zvýšený zdravotní dozor. Nemocní jsou aktivně vyhledáváni pomocí základního lékařského vyšetření a krevních testů. Osobám, které nejsou očkovány, se podávají malé dávky protilátek do žíly.

Léčba hepatitidy na infekčním oddělení spočívá v klidovém režimu a dietních opatřeních, která mají zmenšit zátěž na postiženou jaterní tkáň. Dieta spočívá v omezení tuků a dostatku bílkovin a cukrů. Pokud příznaky nemoci vymizí a upraví se výsledky krevních testů – jaterní funkce a aktivita infekce – budete z infekčního oddělení propuštěni. Po propuštění pak ještě asi půl roku až rok dodržujete dietu s vyloučením přepalovaných tuků a alkoholu.

U typu B a C je léčba obdobná jako v případě hepatitidy A, nejsou však nutná karanténní opatření jako u hepatitidy A.

Avšak hlavní těžiště v boji proti virové hepatitidě je samozřejmě v prevenci, a to předcházet vzniku nákazy nebo zajistit dostatečnou odolnost vůči infekci prostřednictvím preventivního očkování.

Očkování se provádí jako prevence onemocnění hepatitidou typu A a B. Účinná očkovací látka proti hepatitidě C zatím nebyla vyrobena.

Asi se možná ptáte: ,,Hrozí mi riziko onemocnění?"

Pokud dodržujete všechna preventivní opatření, máte zajištěno pravidelné očkování a lékařské kontroly, je vaše riziko minimální.

Riziko onemocnění hepatitidou typu A představuje především pobyt v prostředí s nízkým hygienickým standardem. Nedostatečně upravená voda, nedostatečně tepelně upravované potraviny, špatné stravovací návyky.

Hepatitida typu B a C je přenosná hlavně infikovanou krví a nechráněným pohlavním stykem. Infikovanou krví jsou ohroženi zejména zdravotníci a rizikové skupiny osob – narkomani a osoby s rizikovým sexuálním chováním.

Reklama