Švédská Lucie

Na vzdáleném severu, když končí čas tmavých dní, nastupuje „nevěsta Lucie“. Luciin den je tu slaven podobou světice, která vystupuje v bílém odění s věncem a hořícími svícemi na hlavě. Proč svíce na hlavě? Jméno Lucie pochází od slova „lux“ světlo, a protože Lucie přináší světlo do temných dní, nosí dívky a ženy svíce.

Tato tradice je ve Švédsku poměrně mladá. Nejstarší zprávy pocházejí z počátku 19. století ze západní části země, odkud se tento zvyk rychle rozšířil a v různých částech země dostal svoji specifickou podobu. Právě v západním Švédsku, poblíž norských hranic, přežívala až do minulého století prastará víra, podle níž je noc ze 13. na 14. prosince nejdelší v roce. Časně zrána byla podávána bohatá snídaně, nezapomnělo se ani na domácí zvířata. Kromě toho měly být brzy ráno ukončeny všechny práce v hospodářství, včetně vánoční zabijačky a přípravy lahůdek, které budou později zdobit štědrovečerní stůl - šunky, huspeniny a klobás.

V jiné písemné zprávě už z r. 1780 se dozvídáme, že v den svaté Lucie bývá slaven „svátek světel“. A ten se úzce týká svátku, jak je slaven dnes – Luciafestu. Svátek svaté Lucie královny světla - Luciafest patří dodnes k nejživějším tradicím ve Švédsku. Je velkou předvánoční událostí a předehrou k štědrovečerním oslavám. I když Švédsko jakožto protestantská země kult svatých odmítá, což dokládá i absence našeho Mikuláše s čertem, je svátek Lucie povahy křesťanské.

V roce 1927 vyhlásil jeden stockholmský časopis soutěž o volbu Lucie. Dívku, která zvítězila, korunovali Lucií a v průvodu byla provázena družičkami a chlapci – nosiči hvězd. Tím se oslava Lucií rozšířila po celém Švédsku.

Novodobé oslavy začínají volbou královny ve školách, i kancelářích - podmínkou jsou světlé vlasy. Zvolená Lucie v dlouhých bílých šatech a se zářící korunou z voskových svíček podle tradice časně zrána za doprovodu písně Santa Lucia nabízí kávu a něco k zakousnutí. Toto ranní pohoštění je počátkem oslav, které obvykle končí ve večerních hodinách vydatným popíjením horkého gloggu, kořeněného nápoje připravovaného z vína a lihovin (síla, druh a poměr závisí na chuti šéfkuchaře), podávaného s mandlemi a rozinkami. Lucie dnes přichází do nemocnic, ale i škol a kanceláří. Zpívá a dává naději, že po tmě se k nám vrátí světlo.

Lucie ve Švédsku přináší světlo, v Čechách čistotu – což není v přeneseném významu zase tak velká odlišnost. V roce 2001 poprvé Lucie v celé své kráse zavítala i mezi členy Severské společnosti v Praze na Novotného lávce.

Bavorská Lucie

Krásný zvyk mají na svátek sv. Lucie v Bavorsku. Děti tam pořádají „plavení světel“. Vytvářejí modely malých domků s prořezanými okny, polepenými barevnými fóliemi, aby mohly zvnitřku prosvítat hořící svíce. Tyto domečky pak za šera pouštějí po vodě.

Reklama