Vážená redakce,

moje nejhorší pracovní období jsem zažila ve „skladu grátisů" jistého nejmenovaného, dnes už neexistujícího velkého vydavatelství. Pokud nevíte, co to je, jedná se o výtisky nově vyšlých knih, které jsou bezplatně distribuovány do knihoven, institucí apod. Tedy, tak to bývalo před revolucí, nevím, jestli tato praxe ještě trvá...
Už naše pracoviště byla lahůdka. Rozlehlá soustava suterénních prostor, naplněných regály s knihami, která prakticky nešla větrat. Dodnes si dokážu velmi přesně vybavit ten zatuchlý smrad... V tomto brlohu bylo zaměstnáno několik podivuhodných individuí - vesměs lidiček poznamenaných undergroundem a alkoholem ve vyrovnaném  poměru. Práce bylo málo a byla nárazová - přijel náklaďák knížek, ty jsme odnosili do skladu, pak se podle rozdělovníku zabalily balíky pro jednotlivé instituce a odvezly na poštu. A pak třeba celý další týden prostě nebylo co dělat. Nikdy v životě jsem toho tolik nepřečetla, jako tam!

Bylo by to celkem pohodové zaměstnání, nebýt toho smradu a hlavně - pana vedoucího. Byl to zatrpklý ouřada pár let před důchodem, zatuchlý a páchnoucí jako ten jeho sklad. Jeho hlavní starostí bylo sledování docházky. Středobodem jeho života byla kniha příchodů, kam se ráno všichni zapisovali. Přesně v 6.00 (ano, v takhle nekřesťanskou hodinu už jsme tam museli být!) vzal červenou pastelku a s viditelnou rozkoší udělal tlustou čáru. Jestli jste byli „nad čarou" o minutu nebo o půl hodiny, to už bylo celkem jedno, ale byl to prostě velký průšvih. Já jsem byla nad čarou několikrát do týdne. Prostě vstávat před pátou, to nepovažuju za slučitelné se životem...

Pak se stalo, co jsme plánovali a v co jsme doufali - přišla jsem do jiného stavu. První trimestr jsem strávila s hlavou v záchodové míse. Zvracela jsem, ať jsem jedla nebo nejedla, žaludek se mi obracel v autobuse i z pachu výfuků na ulici. Cestou z okraje Prahy, kde jsem bydleli, jsem často musela třeba i dvakrát vystoupit z autobusu za účelem hodu šavlí do pangejtu. Brzy mě ale napadlo, jak tohoto trápení využít pro svůj prospěch. Napsala jsem oficiální žádost samotnému generálnímu řediteli (doprovázenou lékařským posudkem), že ranní nevolnosti a vzdálené bydliště, blablabla, a že žádám o posunutí pracovní doby. Povedlo se. Pracovní doba mi byla oficiálně posunuta na osmou hodinu!!! Takže od té doby mi mohla být červená čára ukradená. Byla jsem sice vždycky nad ní, ale vždycky legálně!!! Dědek zuřil, ale dělat nemohl nic. Odpoledne jsem tam potom už samozřejmě o dvě hodiny déle nebyla, i vedoucí chtěl domů, takže mě nemohl hlídat.
Vzhledem k charakteru práce to bylo opravdu jedno, takže výčitky svědomí jsem z toho nikdy neměla.
Za pár měsíců jsem nastoupila na mateřskou, pak na druhou... a mezitím podnik stejně přestal existovat. Byla to ale zajímavá, doslova undergroundová zkušenost :o)

Zdraví
čtenářka Irena


Milá Ireno, díky za pěkné povídání ze života. A s kým jste v tom skladu pracovala, že jsem tak smělá? Nebyl to třeba někdo z polistopadové vládní garnitury??? :-)

Reklama