V těchto dnes se na náměstích a návsích našich měst a obcí rozsvěcejí vánoční stromy. Někde jsou známy i jako vánoční stromy republiky, pod tyto stromy jsou umísťovány schránky, do kterých mohou lidé přispívat na sbírku určenou dětem z dětských domovů.

Jak ale vznikla tradice a kdo ji založil?

Spisovatel Rudolf Těsnohlídek se v roce 1914 přistěhoval do Bílovic nad Svitavou. Bylo to malebné městečko nedaleko Brna, kam se jezdilo za výlety do přírody, pořádaly se tu koncerty a slavnosti, letní byty tu měla brněnská honorace a častými hosty byli i umělci jako Leoš Janáček, bratři Čapkové nebo Petr Bezruč.

Těsnohlídek se nejen inspiroval okolní přírodou, ale stal se nadšeným vzdělavatelem místního Sokola a zařadil se mezi místní obyvatele. Z jeho iniciativ byl postaven snad nejstarší pomník obětem 1. světové války v Evropě, a to už roku 1915.

O tři roky později dva dny před Štědrým dnem vyrazil spolu s dvěma přáteli na procházku. Nedaleko lesní cesty, kterou šli, zaslechli zvláštní sténavý zvuk. Naskytl se jim smutný pohled. Promrzlé batole v rozbalené peřince. Odnesli jej na četnickou stanici a už za čtyři dny byla vypátrána matka. Otcem dítěte byl ruský zajatec, svobodná matka musela odejít z domu, nemohla najít práci a nakonec ze zoufalství holčičku odložila v lese. Matka byla odsouzena k žaláři na 5 měsíců a po propuštění nejevila o holčičku zájem. Sedmnáctiměsíční Lidušku adoptovala rodina z Brna, později se provdala do Prahy, dožila se 69 let. Smrk, pod kterým ji našli, stojí dodnes a stal se místem Liduščina druhého narození.

Takových příběhů se odehrálo v té době mnoho, byla bída a osudy mnoha dětí byly stejné jako Lidušky. Nebo spíše horší, nebyly zachráněny. To inspirovalo Těsnohlídka k aktivitě týkající se těchto opuštěných dětí. Skutečnost, že Liduška byla nalezena v době Vánoc pod smrkem jej přivedla na myšlenku uskutečnit sbírku pro opuštěné děti právě pod vánočním stromem. Zjistil, že podobné akce se konají i jinde po světě, například v Dánsku a rozhodl se prosadit takovýto zvyk i u nás. Kontaktoval mnoho přátel, psal o potřebnosti těchto akcí do novin.

6. prosince 1924 byl za Těsnohlídkovy účasti v bílovickém polesí skácen smrk, po převezení do Brna se 13. prosince 1924 slavnostně rozzářil na náměstí Svobody jako první Vánoční strom republiky. Toto pojmenování mu dál sám Těsnohlídek, hlavní organizátor celé akce. Cílem bylo ze shromážděných příspěvků postavit domov pro opuštěné děti. Po pěti letech byl otevřen v Brně Dětský domov Dagmar, postavený právě z peněz sbírky. Rudolf Těsnohlídek se už tohoto okamžiku nedožil.

Brněnský Vánoční strom republiky se časem dočkal svých následovníků v dalších českých a moravských městech i obcích. Pro Brno byl a je dosud tradičně přivážen strom z bílovického polesí.

Asi nejznámější je „ten z Hradčan“. V Praze obnovila Hradní stráž roku 1992 tradici rozsvícení Vánočního stromu na Jiřském náměstí a následné mikulášské zábavy pro děti. Pořádá jej na pomoc dětem umístěných v SOS Dětských vesničkách. Tato tradice navazuje na „Těsnohlídkův“ Vánoční strom z dob 1. republiky.

Reklama