Taroty, speciálně Crowleyho tarot, to jsou karty, které neslouží přímo k věštění, ale ukazují možnou cestu a dávají jednotlivé součásti celé skutečnosti do souvztažnosti tak, abyste mohli nahlédnout pod povrch věcí. Jde tedy o takové naznačování, nahlédnutí pod pokličku…

Nikdy přesně neříkají Udělej to či ono, nebo tohle nedělej, naopak pouze napoví. Je jen na vás, jak jste vnímaví a jak dokážete s kartami komunikovat.

Zajímavé navíc je, že ani jedna karta není pozitivní ani negativní. Taroty jsou neutrální, nebo spíše mají dobrý i špatný aspekt a je na vás, pro co se sami rozhodnete.

Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu - nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým.

78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán.

Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné souvislosti významné pro život tazatele.

Dvorní karty obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě. Ukazují nám, čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti. Seznamují nás s oblastmi, ve kterých jsme obzvlášť talentovaní.

Malá arkána se dotýkají menších, bezprostředních životních lekcí. Jsou rozdělena na čtyři barvy po deseti kartách.

Hole (Wands) jsou přiřazeny elementu Ohni. Zastupují energii obecně a obzvlášť sexuální (jang, mužský aspekt), vnímání, intuici, pochopení a aktivitu.

Poháry (Cups) jsou přiřazeny elementu Vody. Odrážejí naši vnitřní citovou skutečnost. Jejich říše zahrnuje lásku, pocity, výměnu energie ve vztazích, sexuální energii (jin, ženský aspekt).

Meče (Swords) jsou přiřazeny elementu Vzduchu. Popisují mentální myšlenkové stavy a procesy. Mentální úroveň naší bytosti je nejméně odolná vůči nárazům zvenku. Opakovaně jsme vyzýváni, abychom dokázali, že to, čeho jsme na této úrovni dosáhli, je trvalé. Karty Mečů nám také ukazují, jakými energiemi utváříme (většinou nevědomě) svůj život.

Disky (Disks) jsou přiřazeny elementu Země. Ukazují na vnější, hmotnou a tělesnou realitu. Vnější je obrazem vnitřního. Říše Země zahrnuje tělo, zdraví, výživu, oblečení, majetek, finance, chudobu a bohatství.

Více informací včetně samotných výkladů (je jich šest druhů na horní liště) se dozvíte na těchto zajímavých stránkách. Ale nenechte se taroty svést na cestu slepého důvěřování. Jde jen o prostředek, ne o cíl!:)

Napište mi, co vám taroty řekly, na adresu redakce@zena-in.cz

Reklama