Měl velké potíže, které ho dohnaly na vyšetření a následné zákroky. My jsme byli u konzultace a vyšetření, takže jsme využili možnosti vyzpovídat primáře Žilní kliniky na Praze 2. MUDr. Otu Schütze. Žilní klinika je partnerem našeho osvětového tématu o problému křečových žil.


Foto: Klára Křížová

Úvodní článek s příběhem Michala si můžete přečíst na této stránce:

Při vyšetření pomocí barevného duplexního ultrazvuku se podrobně ukázalo, v jakém stavu jsou Michalovy cévy dolních končetin. Ultrazvuk umí rozlišit zdravou žílu od nemocné funkčně i anatomicky, pomůže nalézt počátek žilního postižení a také naplánovat přesně cílenou operaci. To nám detailně vysvětlil primář Žilní kliniky na Praze 2 MUDr. Ota Schütz  a při vyšetření Michala nám ukázal, v kterých místech přesně povede cílený zákrok. Položili jsme při tom panu primáři několik otázek:

Jak byste zhodnotil stav pacienta Michala? Proč je dobré, že se rozhodl své křečové žíly na obou nohách řešit operací?
Jde o  speciální nález díky  tomu, že se jedná vpravo o recidivu - znovuobjevení křečových žil s jizvou v třísle  po  klasické  operaci v roce  1986. Problém  začíná opětně v třísle, kde ve stejném  místě předchozí  operace se nachází zcela  nefunkční žíla, kterou  jde krev  místo k srdci  opačně, čímž naplňuje  a  stále  rozšiřuje  křečové  žíly. Na levé dolní končetině je  nález  obdobný naštěstí  ne po předchozí  operaci a  je v jiném  místě – v podkolení jamce. Pacient má  též patologické křečové žíly, které by mu do budoucna mohly způsobovat komplikace, což je nejdůležitější důvod, proč se operace křečových žil provádí. Pro někoho to může být kosmetická záležitost, ale po zdravotní stránce je to vždy účinná prevence komplikací. Ty se projevují jako zánět povrchních nebo hlubokých žil, embolie, bércové vředy nebo krvácení. V Michalově případě se rozhodně nejedná o žádný kosmetický důvod, ale o preventivní opatření jmenovaných komplikací.


Foto: Klára Křížová

Jakou metodou tento stav budete při operaci řešit?
Michalovy nemocné žíly budu řešit laserovou metodou, kdy se do patologické žíly zavede katetr posledního typu laseru o vlnové délce 1940nm. S ním se nemocná žíla ošetří natolik, že přestane fungovat a postupně se vstřebá. Drobné „kudrnaté“ křečové žíly, kam se nedostane katetrizační vlákno, pak odstraňujeme chirurgicky  kosmeticky z milimetrových řezů což je velmi šetrný zákrok.

Jaké jsou výhody moderních metod, které se dnes běžně využívají pro operaci křečových žil?
Do roku 2002, než přišly katetrizační metody, bylo potřeba takto postižené tříslo řešit chirurgicky tak, že  z cca 5-10 cm řezu v  třísle se  musela přerušit  podvázat s milimetrovou přesností přímo na hluboké žíly postižená povrchní  žíla a následně odstranit. Na přesném výkonu záležel výsledek. Operace byly někdy náročnější  a následkem byla rána, která se musela zahojit. V současné době se stejný problém  řeší  pouze vpichy o velikosti jednoho až dvou milimetrů, aby rankou prošlo katetrizační vlákno, které má v průměru dva milimetry. Operace je pro pacienta velmi šetrná a díky moderním postupům, které jsou dnes k dispozici, je zákrok snazší i pro chirurga, který  má  zkušenosti s katetrizačními  metodami.


Foto: Klára Křížová

Jak dlouho děláte laserové, radiační metody a lepení žil speciálním lepidlem?
Katetrizační  laserové a radiorekvenční metody byly prvně prezentovány na kongresu v Říme v září roku 2001 a my ji používáme od ledna 2002. Ke katetrizačním metodám  přibyla v roce 2015 nová metoda lepení VENASSEAL. S žilním lepidlem máme též dobré zkušenosti, začali jsme s ním  prvně v roce 2017. Používáme ho indikovaně pro pacienty, kteří jsou pro tuto metodu vhodní. Lepidlo není pro každého pacienta. Laserová katetrizační  metoda je v podstatě celosvětově nejvyužívanější metodou léčby křečových žil.

Jaká je následná rekonvalescence po tomto zákroku?
Rekonvalescence je díky moderním metodám operace daleko lepší než u klasických zákroků. Pacient po operaci odchází pěšky domů, operujeme v rámci jednodenní chirurgie. Od druhého dne má každý  normální režim bez  výrazných omezení. Hojení je úplně jiné, příznivější a  kratší než u původních operací.


Foto: Klára Křížová

Měl podle vás pacient Michal, kterého sledujeme, přijít na vyšetření a podstoupit operace už dříve?
Michal už  jeden pokus s léčbou a operaci  uskutečnil, je  dobře,  že  přichází s opakovaným problém k vyřešení. Vždy řešíme současný stav pacienta, neřešíme, jestli měl přijít dříve, ale že vůbec přišel. „Pozdě ale přece“ je pro pacienta vždy lepší než nepřijít vůbec. Víme, že pacienti z různých důvodů operace odkládají, nechce se jim, někdo ani neví, jaké existují možnosti řešení jeho problémů, netuší, že zákroky mohou být bezbolestné a bez komplikací. Pro nás je důležité, že se člověk s varixy rozhodne přijít.

Někdy si pacienti myslí, že operované žíly budou následně v těle chybět. Mohl byste nám to vysvětlit?
Žíla, která je patologická, v těle v žádném případě nebude chybět. Naopak, pokud by v těle zůstala, byla by do budoucna zdrojem závažných potíží. V podstatě 90 % krve normálně proudí hlubokým žilním systémem a zbylých 10 % krve jde povrchovým žilním systémem. V případě, že povrchový žilní systém nefunguje a nemá chlopně, krev neproudí nahoru, ale zůstává v povrchových žilách. Tím, že odstraníme nemocnou nefunkční žílu, předejdeme komplikacím, které by v budoucnu mohly nastat. Ale odstraněná žíla v těle rozhodně chybět nebude.

Jaké zdravotní problémy mohou křečové žíly způsobit, když nejsou léčeny? U neléčených křečových žil se setkáváme s následujícími problémy: záněty povrchových i hlubokých žil, které mohou způsobovat kožní problémy, trombotický uzávěr těchto žil, krvácení z prasklých křečových žil, bércový vřed, embolie plicnice.   Foto: Primář Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz 


Partnerem našeho projektu je Žilní klinika www.zilniklinika.cz, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Můžete se těšit na reportáž z vyšetření a operace fotografa Michala. Zákroku se osobně ujal renomovaný odborník, cévní chirurg a primář Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz. V dalším článku, který by vám neměl uniknout, popíšeme dojmy pacienta Michala z operace, jeho rekonvalescenci a komentář pana primáře.

Čtěte naše články

Reklama