Foto: Shutterstock

Jana s Petrem spolu byli 14 let. Ve společném manželství se narodily dvě děti, které mají nyní 10 a 11 let. Rodina si až do rozchodu žila slušně, a to díky Petrovi, ten začal před roky podnikat ve stavebnictví a dařilo se mu. Jana byla většinu času doma a starala se o společnou domácnost a děti.

Idylka skončila před rokem, kdy si Petr našel milenku a odešel od rodiny. Jana se s odchodem manžela těžce smiřovala, ale nic jiného ji ani nezbylo, problémy ale nechtěla dělat kvůli dětem. Ty ale stejně nastaly. Kvůli penězům.

Jana nemá žádný příjem a je závislá na svém muži, se kterým je nyní v rozvodovém řízení. Sama se chce postavit na nohy, ale koronakrize situaci nepomohla. Práce se hledá špatně a do toho musela svůj čas věnovat dětem. Doufala, že Petr to pochopí a domluví se na výživném pro ni i děti. Omyl. Ten u soudu prokázal, že nepobírá téměř nic a jeho firma je v červených číslech. Jana přitom ví, že je to jinak. Petr nouzí opravdu netrpí, jezdí v drahém voze, nedávno byl s novou přítelkyní na nákladné dovolené a chce stavět pro budoucí ženu nové hnízdečko. Janě dochází úspory a neví, jak se bránit. Nechce uvěřit tomu, že by ji i děti nechal bez peněz… Může se nějak bránit?

Odpověď advokátky:
 
Životní úroveň dětí má zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Výživné pro děti může být soudem přiznáno jak do budoucna ode dne zahájení soudního řízení, tak i za dobu nejdéle tří let zpětně od tohoto dne. Jestliže pan Petr zatajuje, nepřiznává nebo zkresluje svoje skutečné příjmy a majetkové poměry, může soud v souladu s ustanovením § 916 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za průměrný měsíční příjem pana Petra za účelem stanovení výše výživného považovat částka ve výši pětadvacetinásobku životního minima. Životní minimum činí v roce 2021 částku ve výši 3.860 Kč, za průměrný měsíční příjem pana Petra by tedy byla považována částka ve výši 96.500 Kč.
 
Paní Jana by se v zastoupení nezletilých dětí měla u soudu snažit doložit, že pan Petr neprokazuje řádně veškeré své příjmy z podnikání a další výdělečné činnosti a neumožnuje soudu zjistit ani další skutečnosti o svých majetkových poměrech, např. vlastnictví auta, dalšího movitého majetku, odměn a benefitů, vlastnictví akcií, nemovitostí, platby za dovolenou apod. Uvedené skutečnosti může psaní Jana prokázat například fotografiemi, e-mailovou a SMS komunikací nebo svědeckými výpověďmi. 
 
Pokud by paní Jana nebyla po rozvodu schopna se sama živit a tato její neschopnost by měla svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, mohl by mít pan Petr vyživovací povinnost i vůči paní Janě dle ustanovení § 760 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v tzv. „přiměřeném rozsahu“. Při rozhodování o existenci a výši výživného by soud zohledňoval možnosti paní Jany opatřit si přiměřené zaměstnání, míru péče paní Jany
o rodinnou domácnost, délku trvání manželství, věk, zdravotní stav a další skutečnosti. Vyživovací povinnost může být splněna jednorázově tzv. odbytným, nebo ve splátkách ve výši a v rozsahu stanoveném soudem nebo dohodou rozvedených manželů.
 
Pokud by paní Janě byla rozvodem manželství způsobena závažná újma, mohla by rovněž dle ustanovení § 762 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku navrhnout, aby soud stanovil panu Petrovi tzv. „sankční výživné“. Podmínkou je, že paní Jana s rozvodem manželství nesouhlasila a jeho rozvrat převážně nezapříčinila. Skutečnost, že si pan Petr našel milenku a odešel z tohoto důvodu od rodiny, může být považována za důvod, pro který by mohlo být panu Petrovi sankční výživné vůči paní Jane soudem stanoveno. Sankční výživné může soud stanovit v takové výši, aby měli bývalí manželé v zásadě stejnou životní úroveň, a to na dobu nejdéle tří let po rozvodu manželství.
 
Případná vyživovací povinnost pana Petra vůči paní Janě by zanikla, pokud by paní Jana vstoupila do nového manželství.
 
Řešíte obdobnou situaci týkající se vyživovací povinnosti vůči partnerovi? S advokátkou se můžete spojit na Verdikto.cz.

Téma pro vás zpracovala JUDr. Dominika Frejtichová. Advokátka působí v Praze a ve své praxi se specializuje zejména na právo občanské a obchodní právo.

Reklama