91 % Čechů je pro zachování stávajícího schématu povinného očkování, nejvíce Čechů, 88 %, důvěřuje v souvislosti s očkováním svému praktickému lékaři a pouze 1 člověk ze 100 ví, proti kterým devíti nemocem se v ČR povinně očkuje. Tyto výsledky přinesl exkluzivní výzkum veřejného mínění farmaceutické společnosti GSK, který pro ni realizovala agentura STEM/MARK na 3 324 respondentech.

Šlo tedy o jeden z největších vzorků respondentů v této oblasti. Dotazování probíhalo během července letošního roku. Cílem průzkumu bylo zmapovat skutečné postoje obyvatel v ČR k očkování, tedy tématu, kolem kterého se v poslední době vedou vášnivé diskuse, při nichž ale zaznívá ze strany jeho odpůrců řada nepravdivých informací a tvrzení.

Češi jsou pro zachování současného systému povinného očkování

doctor

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Vyplynulo to z výsledků průzkumu veřejného mínění společnosti GSK realizovaného agenturou STEM/MARK na reprezentativním vzorku 3 324 osob, který byl realizován během letošního července. Pro zachování současného schématu povinného očkování se vyslovilo 91 % respondentů. Rozhodně proti jsou pouze tři procenta obyvatel. Aktuální kalendář povinného očkování obsahuje vakcíny namířené proti devíti pro devíti potenciálně velmi nebezpečným onemocněním, jako jsou záškrt, spalničky, zarděnky, tetanus, žloutenka B, dávivý kašel, dětská obrna, invazivní onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b a příušnice. Průzkum zároveň zaznamenal rozdíl v ochotě nechat očkovat povinnými vakcínami sebe a své děti. Na otázku, zda a jakými vakcínami nechávají očkovat sami sebe, respondenti odpověděli v 52 %, že pouze povinnými vakcínami, a v 32 % povinnými i vybranými nepovinnými vakcínami. 12 % si prý vybírá očkování, které považuje za důležité, bez ohledu na povinnost. 4 % podle svých slov nemají žádné očkování. V případě očkování svých dětí již procento Čechů, kteří nechávají nebo by nechali očkovat i vybranými nepovinnými vakcínami, stouplo na 52 %. Počet respondentů, kteří by očkovali pouze povinnými vakcínami, se ustálil na 38 %. Respondentů, kteří uvedli, že by nenechali děti očkovat vůbec, byla pouhá 3 %. Když na otázku, zda a proti čemu necháváte očkovat své děti, odpovídali pouze rodiče, procento dotázaných, kteří nechávají své potomky očkovat ať už povinnými nebo i nepovinnými vakcínami, celkově vzrostlo. Rodičů, kteří uvedli, že nenechávají děti očkovat vůbec, bylo pouze 1 %. „Je patrné, že lidé vnímají rozdíl mezi tím, zda nechávají očkovat sebe nebo své děti. Ty se snaží chránit proti více onemocněním. Téměř polovina rodičů by kromě povinného očkování vybírala i z vakcín, které jsou dobrovolné a pomáhají chránit například proti pneumokokům způsobujícím zánět mozkových blan a jiná závažná onemocnění nebo proti rotavirovým průjmům u dětí,“ říká MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Češi v otázkách očkování důvěřují lékařům, poplašným zprávám ne

Průzkum rovněž zjišťoval, z jakých zdrojů si Češi opatřují informace o očkování a kterým zdrojům důvěřují. Nejvíce Čechů, téměř 60 %, informace získává od svého praktického lékaře. Druhým nejčastěji využívaným zdrojem je internet, a to pro 48 % dotázaných. Situace se mění v otázce věrohodnosti zdroje, kdy je důvěra v informace z internetu relativně nízká (35 %). Naopak lékařům důvěřuje až 88 % Čechů, rodině (79 %), přátelům (64 %) a České vakcinologické společnosti věří 57 % dotázaných. I přesto jsou znalosti české populace v oblasti očkování na velmi nízké úrovni. Že povinné očkování pomáhá chránit proti 9 nemocem, správně uvedlo jen 8 % dotázaných. Vyjmenovat všechna onemocnění, proti kterým se v rámci povinného očkovacího kalendáře očkuje, pak ovšem dokázalo pouhé 1 % všech dotázaných. Až tři čtvrtiny Čechů zaznamenaly i informace o tom, že očkování může být škodlivé, šířené takzvanými antivakcinačními skupinami, které bojují proti očkování. Sedm z deseti Čechů však s nimi nesouhlasí nebo jim nepřikládá žádnou váhu. Nejčastěji na tyto informace respondenti naráželi na internetu nebo v TV a rozhlase. „V posledních letech jsme byli svědky stupňující se intenzity útoků na očkování jako takové, především pak na systém povinného očkování. Zpravidla se přitom jednalo o neodborné výklady dílčích informací, které měly za cíl negativně ovlivnit až vystrašit veřejnost, především rodiče, a naklonit kyvadlo veřejného mínění proti očkování. Považuji za důležité, že lidé na tuto hru nepřistupují a za autoritu v oblasti očkování považují lékaře,“ říká MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni a zástupkyně ČR v Evropské konfederaci primárních pediatrů.

Neočkované děti podle Čechů do školek spíše nepatří, 9 z 10 lidí by se nechalo očkovat při cestě za exotikou

Povolit či zakázat neočkovaným dětem vstup do školek a dalších dětských kolektivních zařízení je v několika posledních letech také široce diskutované téma. V této otázce je téměř polovina Čechů proti přijímání neočkovaných dětí do školek (48 %) a 10 % lidí je nerozhodnuto. Průzkum zjišťoval i ochotu lidí nechat se očkovat před cestou do exotické destinace. Otevřených této možnosti je 93 % Čechů. Zajímavým postřehem vyplývajícím z průzkumu je rovněž fakt, že očkování při cestě do exotické země vítá i sedm z deseti „odmítačů“ očkování. Průzkum byl zakončen otázkou, proti jakému onemocnění, proti němuž zatím očkování neexistuje, by respondenti uvítali vakcínu. Nejčastější volbou byla rakovina jako taková (22 %) a AIDS (14 %). „Cílem průzkumu bylo vnést světlo do postojů české společnosti k očkování. Aby věrohodnost i vypovídací hodnota průzkumu byla maximální, zvolili jsme renomovanou nezávislou agenturu a skutečně robustní počet respondentů. Pro ilustraci, v ČR se v rámci podobných šetření běžně využívá vzorek kolem 1 000 respondentů, který je považován za zcela dostačující. My jsme se rozhodli pro více než trojnásobek. Průzkum byl co do počtu otázek výrazně rozsáhlejší, než uvádí tato tisková zpráva. Zájemci o další výsledky je mohou nalézt na webu www.vakciny.cz. Tam lidé nově získají informace o mýtech, které u veřejnosti nejvíce rezonují. Novinkou na webu je pak také kvíz, ve kterém si lidé mohou ověřit své znalosti z oblasti očkování,“ říká PharmDr. Monika Horníková, MHA, generální ředitelka společnosti GSK.

Kompletní výsledky průzkumu naleznete na www.vakciny.cz.

Reklama