Opakování historie?
Vzpomeňte si na své dětství. Pamatujete si nějakou výtku rodičů, která se vám zaryla hluboko do paměti, a při vzpomínce na ni cítíte nepříjemný pocit? S takovými větami se za svůj život setkal snad každý. A i když si teď možná říkáte, že až budete rodiči, tak nic takového z úst nikdy nevypustíte, zřejmě se mýlíte.
5bf2a92358424obrazek.jpg

Kde je problém?
Ne nadarmo se říká: Šťastná matka, šťastné dítě. „Pokud je maminka nespokojená sama se sebou, může tyto pocity nevědomky přenášet i na svoje děti, které jsou v nízkém věku velice citlivé na komentáře a hodnocení dospělých,“ uvádí Šárka Kučerová, psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove. Maminky mnohdy ve svých dcerách vidí sebe, radí jim, jak žít a tlačí je tam, kde by samy chtěly být. Tím se ale mladé dívky „dusí“, nemají prostor rozvinout samy sebe a vznikají konflikty, které mohou přinést ránu v podobě poničeného sebevědomí dítěte. Nedobrý je ale i druhý extrém v podobě maminek, které se svými dětmi nekomunikují a nezajímají se o jejich starosti, případně ty, které vlastní děti uplácí sladkostmi, dárky nebo penězi, aby měly „pokoj“. Všechny tyto varianty jsou zdrojem rizikového chování u dětí.

Zničující nemístný komentář
Většina rodičů si neuvědomuje, že jednou nevhodnou poznámkou můžou zcela zničit sebevědomí svých dětí. Například dívky v pubertě hledají svoji identitu, cestu, kterou by se chtěly ve svém životě začít ubírat, a především nalézt své místo mezi ostatními. Následujícími větami by jim rodiče mohli tuto cestu značně zkomplikovat.
5bf2aa80775f7obrazek.jpg

  • Co to máš zase na sobě? / Podívej se, jak vypadáš.
  • Hrozně jsi přibrala, dělej se sebou něco!
  • Hrdá na tebe budu, až něco dokážeš.
  • Nezajímá mě, co máš za známku z češtiny! Řekni mi, co matika?
  • To nezvládneš. / Na to nemáš.
  • Kdybychom tě neměli, byli bychom všichni spokojenější!
  • Tuhle sukni/ kalhoty/ kraťasy/ boty/ tílko si s tvojí postavou rozhodně nemůžeš dovolit.
  • Na to jsi moc malá/ velká/ tlustá/ ošklivá/ hloupá...

Zdravá komunikace
Slova dokáží ublížit. Rodiče někdy nemístný komentář vypustí sice nevědomky, to ale nemění nic na tom, že pokud se tématem kritiky stane třeba váha, mohla by u dcery začít vznikat nenávist k vlastnímu tělu a z toho pramenící poruchy příjmu potravy. Dívky jsou obzvláště v předpubertálním věku a pubertě na nevhodná slova velmi citlivé. Důležité proto je, aby rodiče naslouchali svým dcerám, aby spolu komunikovali se vzájemnou úctou a respektem, i když se jim něco nepovede a dávali jim možnost projevit svou vlastní jedinečnost. Někdy je však velmi těžké najít si k dětem v tomto období cestu. Projektu sebedůvěry Dove pomáhá mladým dívkám mít se rády takové, jaké jsou. Rodičovskou příručku Sama sebou, ve které naleznete rady, jak pracovat s dětmi na posílení sebedůvěry, je např. možné stáhnout ZDE.