Důvody těchto uzavírek destinací se různí. Někdy je to kvůli ochranně místa, jindy kvůli ochranně lidí, kterým zde hrozí nebezpečí. Zatímco některá zakázaná místa, jako Area 51 nebo Diego Garcia, jsou spojena s armádou, existují i civilní oblasti, kam se zkrátka nepodíváme.

Kaple Archy úmluvy, Etopie

V této kapli, která se nachází v Aksumu v Etiopii v kostele Panny Marie Sionské, má být údajně uchovávána Archa úmluvy. Pozlacená dřevěná truhla údajně obsahuje dvě desky s Desaterem přikázání, které dal Mojžíšovi Bůh. Neexistuje žádný způsob, jak zjistit, zda tam opravdu je, nebo ne, protože Archu úmluvy nemůže vidět nikdo jiný než osamělý kněz, který má celoživotní úkol na ni dohlížet.

shutterstock-1675631887.jpg

Foto: Shutterstock

Hrobka Qin Shi Huang, Čína

Jako první císař sjednocené Číny měl Qin Shi Huang velký vliv za svého života i po smrti. Jeho obrovské mauzoleum se stavělo přes 38 let a je domovem světově proslulých terakotových vojáků. Skutečná hrobka, kde je umístěna jeho rakev a pohřební artefakty, však zůstává neotevřená a veřejnosti nepřístupná. Nejenže existují obavy o zachování materiálu po vykopání, ale umístění hrobky 33 metrů pod zemí vyvolalo obavy ze sesuvu půdy, pokud by došlo ke kopání.

shutterstock-114632899.jpg

Foto: Shutterstock

Jeskyně Lascaux, Francie

Jeskyně Lascaux jsou jedním z největších pokladů prehistorického umění. Jeskyně plné umění namalovaného před 17 000 lety byly objeveny v roce 1940 francouzským teenagerem. Byly přístupné veřejnosti, ale jen na krátkou dobu. Asi 15 let tisíce návštěvníků denně vstupovaly do jejich prostor, aby si užily paleolitické malby. V roce 1963 tomu ale byla učiněna přítrž. Jeskyně byly pro veřejnost uzavřeny, protože vlhkost a oxid uhličitý generovaný všemi návštěvníky způsobily, že umělecká díla pokryla zelená plíseň. Od té doby historici umění usilovně pracovali na obnovení rovnováhy v jeskyních, do nichž je stále vstup zakázán. Útěchou je vynikající replika jeskyní, která se nachází v těsné blízkosti původního vchodu a návštěvníky vřele vítá do svých útrob.

shutterstock-2034420890.jpg

Foto: Shutterstock

Ostrov North Sentinel, Indie

Vstup na tento ostrov je zakázán z bezpečnostních důvodů. Nemluvíme však jen o bezpečnosti potenciálních návštěvníků, protože tento ostrov je obydlený. Ostrov North Sentinel, který je součástí Andamanských ostrovů v Bengálském zálivu, je domovem původních obyvatel Sentineles. Žijí zde v dobrovolné izolaci a jsou ochotni si tuto izolaci vynutit všemi nezbytnými prostředky. Od roku 1956 indické zákony zakazují návštěvy ostrova, aby chránily Sentineles před nemocemi, které by na ostrov mohly být zavlečeny cizími lidmi. Tento zákon také chrání potenciální návštěvníky, protože Sentinelci v minulosti několikrát zabili nevítané návštěvníky, kteří se na ostrově pokusili přistát. Aby byli všichni v bezpečí, indické námořnictvo z povzdálí dohlíží na pořádek.

shutterstock-1238098000.jpg

Foto: Shutterstock

Hadí ostrov, Brazílie

Nachází se u pobřeží São Paola a existuje dobrý důvod, proč je na Snake Island (Ilha da Queimada Grande) vstup zakázán. Jak už název napovídá, ostrov je zaplaven jedovatými hady. Žije zde jeden až pět hadů na metr čtvereční, včetně extra jedovaté zmije známé jako kopiník zlatý. Kvůli jejich přítomnosti na ostrově brazilská vláda návštěvy místa přísně zakazuje.

profimedia-0487230600.jpg

Foto: Profimedia

Ostrov Surtsey, Island

Malý ostrov Surtsey, který se nachází v souostroví u jižního pobřeží Islandu, vznikl v důsledku sopečné erupce, která trvala čtyři roky. Ostrov je také někdy nazýván „nejnovější planetou na Zemi“. Přesup na něj má pouze hrstka vědců a geologů, kteří sledují jeho flóru a faunu, aby lépe porozuměli tomu, jak se vyvíjí biodiverzita, když je příroda nedotčena lidmi. Pro běžné návštěvníky je vstup na ostrov zakázán, protože se věří, že lidské zásahy naruší ekologickou sukcesi probíhající na ostrově.

shutterstock-1318576028.jpg

Foto: Shutterstock

Velká svatyně Ise, Japonsko

I když Velká svatyně Ise v Japonsku není pro každého zakázaná, ke vstupu musíte být členem japonské císařské rodiny. Velká svatyně Ise je ve skutečnosti komplexem svatyní a veřejnost může v areálu procházet zahradami, ale vnitřní svatyně Naiku je obehnána vysokou dřevěnou zdí. Je zasvěcena bohyni slunce Amaterasu a setkání s bohyní je výsadou pouze několika málo vyvolených kněží a členů císařské rodiny. Nikdo kromě nich tam nemůže vstoupit. Svatyně je domovem posvátného zrcadla, které je jedním ze tří posvátných pokladů, které veřejnost nesmí vidět.

shutterstock-213921385.jpgFoto: Shutterstock

Zdroje: News 18AZ AnimalsCestovinky, The Economic Times, Travel and Leisure

Reklama