Vědět, jak zachránit lidský život je záležitost, kterou by každý z nás měl ovládat. Ovšem, mnohdy ani neznáme základní body první pomoci. Pokud si nejste jistá, jak byste měla v krizové situaci postupovat, přečtěte si pravidla „6 Z“ neboli univerzální postup řešení zdravotní události od IPRK.

Zjištění stavu vědomí je velmi důležitou částí postupu první pomoci IPRK „6 Z“, jelikož míra reakce pacienta na okolní podněty bude určující pro další postup a rovněž se jedná o informaci, která je podstatná pro operátora tísňové linky 155.

Iprk

 • Prosté oznámení toho, že někdo leží v parku či na ulici, bez alespoň základní informace o tom, zda dotyčný reaguje na podněty (hlasité oslovení, fyzický podnět - zatřesení) záchranáře na lince 155 příliš nepotěší.
 • Ležící člověk může být opilec, kterého jen přemohl spánek, stejně tak může jít o člověka, který náhle zkolaboval třeba v důsledku srdeční zástavy. Operátor záchranky musí počítat s horším scénářem a na místo proto vyšle jak zdravotnickou posádku, tak i vozidlo s lékařem.
 • Právě z těchto důvodů se operátor tísňové linky snaží volající navést ke kontrole vědomí pacienta, a pokud pacient dostatečně nereaguje, i ke kontrole dechu.

Pro snadné zapamatování má postup jen 6 částí:

 • Zastav a zamysli se
 • Zastav masivní krvácení
 • Zjisti stav vědomí
 • Zkontroluj dýchání
 • Zavolej záchranku
 • Zajisti zbytek

Jak na kontrolu vědomí?

 • Základem je zjistit alespoň to, zda pacient reaguje (mluví, mumlá, naříká, hýbe se), když jej hlasitě oslovíme a zatřeseme s ním.

Stav a míru (bez)vědomí můžeme rozdělit dle škály BOReC:

 • Bdělý.
 • Oslovitelný.
 • Reagující na třesení / bolestivý podnět.
 • Cep - Nereagující na třesení / bolestivý podnět.

iprk

Nenechte si ujít:

Bdělý – ideální varianta

 • Pacient udržuje oční kontakt, odpovídá na naše dotazy a jeho projevy nenesou žádné známky narušení vědomí.
 • Mezi bdělé patří i ti, kteří tvrdě spí, ale po probuzení již reagují normálně.

Oslovitelný – nemusí být „jen opilý“

 • Pacienta jsme našli ležícího na zemi (či jinde zhrouceného).
 • Začneme hlasitým oslovením (“Haló, pane/paní, je vám něco? Slyšíte mě? Haló!“).
 • Toto oslovení má význam i pro bezpečnost, ne každý musí stát o naší pomoc.
 • Vyvolalo-li naše volání u pacienta jakoukoliv reakci (mumlání, zasténání, ohnání se rukou), ale opět upadá do bezvědomí, můžeme jej prohlásit za „oslovitelného“, voláme 155 a dále postupujeme dle instrukcí od operátora.
 • Pozor, pacient sice vypadá jako opilý, ale i řada jiných závažných poruch zdraví (kolaps cukrovkáře, epileptika, pacienta s cévní mozkovou příhodou, ...) může vést k totožnému stavu.

iprk
Foto: Pavla Fraňková

Reagující na podněty

 • Oslovení nezabralo, zkusíme tedy pacienta probrat důraznějším podnětem – zatřesením za ramena.
 • Proškolení zachránci mohou po třesení uvažovat i o bolestivém podnětu (např. tlak dvěma prsty pod uchem, stisknutí trapézového svalu, přejetí klouby sevřené pěsti po hrudní kosti).
 • Pacient, který reaguje jen na třesení, nebo bolestivý podnět, rozhodně vyžaduje přivolání záchranné služby a kontrolu dechu (viz níže).

Cep = Nereaguje na nic

 • Pacient nereaguje ani na třesení/bolestivý podnět, je v hlubokém bezvědomí a rozhodně potřebuje odbornou pomoci.
 • Voláme 155 a zkontrolujeme dýchání.

Příští týden se dozvíte, jak postupovat ve čtvrtém bodě pravidel „6 Z“- Zkontroluj dýchání!

Čtěte také:

Reklama