Správné používání roušek a respirátorů* představuje jednu z nejdůležitějších věcí, které může každý udělat, aby pomohl zabránit šíření viru.
6040d0a3b2287obrazek.png

Látková rouška vs. chirurgická maska vs. respirátor

6040d0aa682ccobrazek.pngOpakovaně použitelná látková nebo jednorázová rouška může pomoci zachytit některé kapénky z dýchacích cest vyloučené nositelem, což může pomoci chránit lidi v jeho okolí.

Chirurgické roušky používají zdravotničtí pracovníci jako bariéru, která během lékařských zákroků chrání je i pacienta. Chirurgické roušky zachycují částice a kapénky, tedy například ty, které mohou obsahovat viry a bakterie.

Respirátor s označením N95, popř. KN95 nebo FFP2 (případně FFP3) je určen k důkladnému utěsnění zakrývající ústa a nos, filtruje nejméně 94 % částic ve vzduchu o definovaném průměru, včetně těch, které mohou obsahovat viry a bakterie. Zde je důležité upozornit, že se jedná o filtrační schopnost, nikoliv o celkový průnik, který z velké části závisí na tom, jak respirátor dobře sedí na obličeji, do jaké míry jej dokáže uživatel správně aplikovat.

Základní pravidla pro správné nošení respirátorů

Respirátor je funkční jen za předpokladu, že dobře těsní. Chcete-li zkontrolovat utěsnění respirátoru, položte obě ruce opatrně na respirátor a ostře se nadechněte. Uvnitř respirátoru by měl vzniknout podtlak při nadechnutí a přetlak při vydechnutí. „Pokud kolem nosu uniká vzduch, zkuste upravit polohu respirátoru na vašem obličeji. Když vzduch uniká na okrajích respirátoru, utáhněte si náhlavní pásky kolem hlavy. Pokud se vám nedaří přizpůsobit respirátor tak, abyste dosáhli bezpečného těsnění, poohlédněte se po jiném modelu,“ radí aplikační inženýr Jan Pavliš, který se ve 3M věnuje osobním ochranným pracovním prostředkům. A jaká jsou jeho další doporučení?

6040d03c99e7eobrazek.pngNenoste respirátor obráceně
Kovová svorka v horní části vám pomůže respirátor správně utěsnit kolem nosu, kde je většinou největší potenciál průniku! Pokud se spona nachází v blízkosti vaší brady, respirátor nemůže správně přilnout k obličeji. A snad ani netřeba dodávat, že pro správnou ochranu si musíte zakrýt nos i ústa.

6040d04aac877obrazek.pngNosní část respirátoru si upravujte oběma rukama
Nosní svorka by měla sledovat křivky nosu a tváří. Pokud nesedí správně, vzniká mezera, kudy proudí vzduch a respirátor tak neposkytuje správnou ochranu. Proto je dobré ji pomocí prostů obou rukou přizpůsobit tvaru vašeho nosu.

6040d0604fa02obrazek.pngPoužívejte obě náhlavní pásky, jednu nad ušima druhou pod ušima
Nošení respirátoru pouze s jednou páskou neposkytuje pevné utěsnění. Správného utěsnění a přilnutí se dá nejlépe dosáhnout tak, kdy jedna páska obepíná hlavu nad ušima a druhá pod ušima obejme krk.

6040d06d725e5obrazek.pngOholte se
Vousy, dlouhé kníry, a dokonce i strniště způsobují průniky částic do respirátoru. Pro správné utesnění je nutné být hladce oholen.

Dejte respirátor do pětidenní karantény, chcete-li ho použít opakovaně

Většina respirátorů je určena pro jednorázové použití, ať už v průmyslu, zdravotnictví nebo na veřejnosti, kde se uživatel vystavuje riziku virové nákazy. Jakékoliv neprofesionální pokusy o dezinfekci respirátorů společnost 3M nedoporučuje z důvodů možného snížení filtrační účinnosti nebo mechanického poškození a potažmo zvýšení celkového průniku.  CDC a ECDC (organizace pro prevenci a kontrolu nemocí v USA a EU) doporučují odložit použité respirátory na bezpečné místo nejlépe v papírovém sáčku do pětidenní karantény, po níž je možné respirátor bezpečně znovu použít. CDC dále doporučuje takový respirátor použít maximálně 5x, samozřejmostí je nepoužívat velmi znečištěné nebo poškozené výrobky.

* Dle normy ČSN EN 149+A1 je správným výrazem „Filtrační polomaska k ochraně proti částicím“, pro potřeby tiskové zprávy používáme označení „respirátor“.

Reklama