Tato situace může nastat poté, co se o ni váš potomek nějak zaslouží (vyrušuje, je nepozorný, je drzý atd.), nebo nastane samovolně (prostě si s pedagogem nepadnou do oka). Snažte se tuto situaci řešit, neboť pokud dáte věcem volný průběh, stanete se svědkem událostí, které vás i celou rodinu postupně strhnou do svého šíleného víru.
Začne to tím, že dítě nabude (oprávněně) dojmu, že nemá cenu se snažit, protože ať udělá, co udělá, stejně to bude špatně. Zhorší se mu tedy výrazně prospěch, ale jemu už to ani nevadí – už rezignovalo. Dalším krokem je neuróza spojená s poruchami spánku, zažívání a bolestmi hlavy a každoranní pláč při odchodu do školy. V té chvíli už je situace tak naléhavá, že začnete běhat do školy, abyste zjistili, jak to tedy opravdu je. Ve škole se ale od pedagoga dozvíte, že vaše dítě je prostě PŘÍŠERNÉ. Na třídních schůzkách pak zůstáváte po škole ještě s několika dalšími rodiči příšerných dětí a ještě dlouho po skončení schůzky posloucháte, že příšernost vašich dětí nezná mezí.
Dalším krokem je návštěva pedagogicko-psychologické poradny (pepsiny), kde po zevrubném prozkoumání na vašem dítěti shledají či neshledají nějaký problém, dostanete papír a jdete zpět do školy. Pedagog se zachová následovně: Varianta 1 – pepsina nic nenašla, z toho plyne, že dítě je tak příšerné schválně, pedagogovi natruc. Varianta 2 – v pepsině odhalili poruchu chování, pozornosti, výkonnosti, psaní, čtení, počítání…, z toho plyne, že dítě by snad mělo navštěvovat zvláštní školu, ne?! V této chvíli pedagogovi otevřeně vyhlásíte válku, a protože v lásce a ve válce se jak známo smí všechno, dovolíte si dát pedagogovi najevo svůj nesouhlas s jeho postupem a metodami. Pedagog bývá lstivý, a proto vás s úsměvem přesvědčuje, že to celé si jen konstruujete, že právě vaše dítě má skutečně rád. Ale jen vy víte, že tento oblíbenec každé ráno před odchodem do školy zvrací, kvůli škole se obden pohádáte s manželem a na druhé dítě doma jen vrčíte, protože už nemáte sil…
Co udělat, abyste se tak daleko nedostali?
1. Při prvních signálech se pokuste vyřešit problém s dotyčným pedagogem, kterému slušnou, ale neústupnou formou vysvětlete, že vaše dítě nemusí mít rád, nemusí mu být ani milé, ani sympatické, ale základ je, že dítě se to nikdy nedozví.
2. Pokud se situace nezmění, budete jednat s ředitelstvím školy o sjednání nápravy.
3. Někdy pomůže jen jedno jediné - přeřazení dítěte do jiné třídy či školy.