V pátek, čtyři dny před státním svátkem, začíná v Císařské konírně Pražského hradu výstava o proměnách symboliky 28. října v historickém kontextu.

28. říjen v paměti Hradu – Proměny československé státnosti je jednou ze tří expozic, které Pražský hrad připravil k 90. výročí vzniku Československa.

Zájemci budou moci vidět například některé vzácné dokumenty nebo originální posmrtné masky prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše.

Výstava se říjnovým výročím zabývá ze symbolického pohledu ve třech periodách mezi osmičkovými roky: 1918 – kdy vznikla První republika, 1928 – tedy prvním desetiletím její existence, 1938 – kdy nastala krize české státnosti a rozbití původního československého státu a nakonec 1948.

 

„Je zaměřena na ideje, na nichž vznikla První republika, a na to, jak se tradice vzniku státu proměňovala v dalších letech,“ doplňuje kurátor výstavy Pavel Zeman. Právě Hrad představuje z hlediska výstavy ideální prostor pro sledování proměn prvotní československé státní ideje.

 

Návštěvníci si mohou v Císařské konírně prohlédnout jednak spoustu archivních dokumentů, z nichž některé jsou archivními kulturními památkami, a jednak vzácné trojrozměrné exponáty.

K vidění jsou například malá a velká státní pečeť z první poloviny 20. století, modely architektonických přestaveb Hradu, různé obrazy, portréty a fotografie českých státníků osmičkových let.

 

„Zmínil bych především výnos o zřízení protektorátu ze 16. března 1939,“ upozorňuje spoluautor výstavy Michal Pehr, co by neměli návštěvníci přehlédnout.

„Je to bezpochyby velmi výjimečný, pro nás velmi tragický dokument a lidé mají možnost ho zhlédnout v originále,“ dodává.

Výnos o zřízení protektorátu Čech a Morava není zdaleka jediným zajímavým archivním dokumentem. Patří k nim originály ústavních listin z roku 1920 a 1948 a první strana konceptu washingtonské deklarace z podzimu 1918.

Vystaven bude i protokol jednání mezi Emilem Háchou a Adolfem Hitlerem o konci československé státnosti z 15. března 1939 nebo důležité listiny národního shromáždění z let 1934 až 1946.

 

U příležitosti výstavy vychází také doprovodná knižní publikace Křehké vítězství.

Reklama