ucitel-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Není náhodou, že 28. 3. 1592 se narodil asi nejslavnější z učitelů – Jan Ámos Komenský, pro svůj vliv na současnou podobu pedagogiky také přezdíván Učitel národů. Celosvětově se Mezinárodní den učitelů slaví až 5. října, ovšem v našich končinách stále přetrvává k oslavám dnešní datum jako pocta Komenskému. Jakéže základní myšlenky tohoto velikána daly za vznik současným trendům učitelství a pedagogiky?

Učit se musí od mládí
Jinými slovy, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Komenský měl za to, že do tří let má velký význam výchova mateřská. Neměl by být podceněn kontakt s matkou ani fakt, že dítě se vše učí nápodobou. Od tří do šesti let by pak výchovu měla přebrat mateřská škola. V ní Komenský poukazoval na důležitost „hraní si“. Hlásal, že pokud se dítě nenaučí samostatné funkční hře, nebude se moci dobře učit ani ve vyšším stupni vzdělávání. Jeho myšlenky se ukázaly být platné i dnes, neboť funkční hra bývá často ukazatelem dobrého kognitivního vývoje dítěte.

Povinná školní docházka
Ačkoliv ho za to možná mnoho školou povinných dětí bude proklínat, Jan Ámos Komenský měl za to, že povinnou školní docházku je naprosto nezbytné zprostředkovat všem. Bohatým, chytrým, chudým i intelektuálně méně vybaveným. Kromě toho pokládal za nutné, aby vyučování bylo názorné a látka byla přiměřená. Mělo se postupovat vždy od jednoduššího ke složitějšímu. Rovněž zdůrazňoval nutnost praxe a také neustálého opakování, které bylo podle něj matkou moudrosti. Rovněž upozorňoval, že bude-li vzdělávání zábavné, studenti se naučí mnohem více.

V dnešní době má Den učitelů především symbolický význam. Při jeho oslavách vzdáváme hold náročné pedagogické práci. Je třeba mít na paměti, že učitel je první autorita, se kterou se dítě mimo rodinu setkává, a tak sehrává ve vývoji jedince naprosto nezaměnitelnou roli. Na druhou stranu i učitel je jen člověk, a navíc člověk zatížen náročným a zodpovědným povoláním. Proto je hezké si jejich význam alespoň jednou v roce připomenout.

Slavné citáty o učitelích
„Zákon zkoušení: To, co žák neumí učitel zjistí během 1 minuty, a to co umí ho nezajímá.“
Murphyho zákon

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“
Jan Masaryk

„Ti, kdo umějí dělat, dělají. Ti, kdo neumějí dělat, učí. Ti, kdo neumějí učit, učí učitele učit. A ti, kdo neumějí ani učitele učit, dělají politiku.“
Muriel Barbery

„Stále si vzpomínám, jak mi můj učitel ve škole řekl, že z fotbalu se nikdy nenajím.“
Christiano Ronaldo

Zdroje: Mezinárodní den učitelů a Zlatý ÁmosSvátky a významné dny v ČRJan Ámos KomenskýSlavné citáty o učitelích