voda-seznam-i-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Letošní Světový den vody má téma GROUNDWATER neboli podzemní voda a nese motto: „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“.  Nedostatek kvalitních zdrojů vody patří mezi nejzávažnější globální problémy. I přes veškerou snahu mnoha organizací a sdružení nemá v současnosti více než miliarda lidí po celém světě přístup k nezávadné pitné vodě. Vzhledem k výrazným klimatickým změnám se dá předpokládat, že nedostatek zdrojů vody se v blízké budoucnosti stane tématem i pro ty části světa, kde doposud panovalo vodní bohatství.

Cílem oslav je zviditelňování nejrůznějších témat souvisejících s vodou a upozorňování na problémy týkající se znečišťování vodních zdrojů, klimatické změny, špatného přístupu k vodě, potravinové bezpečnosti apod. Pro každý rok je vyhlašováno jedno konkrétní téma, kterému se zejména věnují osvětové akce spojené se Světovým dnem vody.

Zajímavosti o vodě

 • V každém kubickém metru půdy na Marsu se ukrývá až 35 litrů vody. Tyto molekuly ale nepředstavují dostupnou tekutou vodu, tato voda je totiž vázaná na jiné minerály v půdě.
 • Kdyby najednou dopadla na zemský povrch všechna voda ukrytá v atmosféře a rozložila se rovnoměrně po celé Zemi, vytvořila by všude vrstvu silnou 2,5 cm.
 • V keňském Nairobi platí obyvatelé za pitnou vodu desetkrát více než obyvatelé New Yorku.
 • Lidské tělo je tvořeno od 50 do 65 % vody. Obsah vody se v něm mění s věkem. Novorozenci jí mají v těle nejvíce – až 78 %.
 • Až 80 % nemocí ve světě je spojeno s pitím kontaminované vody. Na onemocnění ze závadné vody zemře na světě každou minutu jedno dítě.
 • K výrobě jednoho kilogramu bavlny je potřeba 7000 až 30000 litrů vody a k výrobě jednoho páru džínů zhruba 3000 litrů vody. Spotřeba je to enormní. To je důvod, proč je lepší oblečení raději recyklovat.
 • Nový chemický model rané sluneční soustavy říká, že až polovina nynější vody na Zemi pochází z bohaté nabídky mezihvězdného ledu, během tvorby našeho Slunce.
 • Horká voda mrzne rychleji než studená, říká se tomu Mpembův jev. K tomuto jevu však nemusí dojít vždy, např. v menším prostoru mrazáku může teplá voda v nádobě příliš ovlivnit teplotu celého prostředí.
 • 0,3 % – to je podíl z celkového množství vody na Zemi, který může být používán pro potřeby lidí. 97 % celkového množství vody je totiž slaná voda. Navíc asi 2,1 % sladké vody je součástí polárního ledu, takže ve skutečnosti sladké vody v tekutém stavu zbývá méně než 1 %.
 • Země je uzavřený systém podobný teráriu, takže jen velmi zřídka ztrácí nebo naopak získává nějakou hmotu navíc. Stejná voda, která existovala na Zemi před miliony let, je zde přítomna i nyní.
 • S úbytkem 1 % vody z těla se dostaví žízeň. Proto je vhodné na žízeň reagovat doplněním vody pitím, abychom udrželi tělo v rovnováze. Člověk bez vody vydrží pouze tři dny. 
 • Pokud 1000x naplníte půllitrovou láhev pitnou vodou z kohoutku, utratíte asi tolik, kolik by stálo zakoupení půllitrové lahve balené vody.

Zdroje: Světový den vodyWaterlogicNaše voda,Voda dnes,67 fascinujících zajímavostí o vodě,časopis 21.stoletíVoda: Věděli jste, že...? Ministerstvo životního prostředíVodní strážci - Proč slavíme světový den vody

Reklama