Neprověřený zdroj:
Muži jsou silnější, ženy krásnější.
Muži jsou inteligentnější, ženy chytřejší.
Muži sice umějí lépe řídit auto, ale ženy zaviní méně dopravních nehod.

Co je vlastně pravda a co ne?

1. tělesný pach - muži jsou cítit více než ženy

2. porodnost - na 100 dívek se narodí 105 chlapců

3. agresivita - muži jsou agresivnější než ženy a mají sklon k násilnostem, za což je odpovědný mužský pohladní hormon testosteron

4. mozek - mužský mozek je o 14 % těžší než ženský. V ženském mozku jsou však dokonaleji propojeny obě hemisféry a je lépe zásobován krví.

5. postižení - 71 % všech dětí, které přijdou na svět s nějakým postižením, jsou chlapci.

6. těžiště - těžiště těla leží u žen o něco níže než u mužů, jelikož se liší jejich tělesná konstituce. Největší rozdíl je v rozložení ramen a postavení pánve.

7. krev - mužským tělem proudí 4,5 l krve, ženským 3,6 l. Krev mužů je hustší, mají také obvykle vyšší krevní tlak: 140/88, zatímco ženy 130/80

8. smyslové orgány - ženy lépe slyší a mají jemnější čich. Muži zase reagují citlivěji na jasné světlo a dokáží lépe rozeznávat detaily.

9. dýchání - muži se nadechnou v průměru 16krát za min. (23 000krát za den), ženy 20 až 22krát za min (30 000krát za den).

10. dlaň - mužská dlaň měří na délku prům.19,7 cm, ženská 17,3 cm

11. protilátky - ženské tělo produkuju více protilátek než mužské, což je důvodem toho, proč jsou ženy méně nemocné než muži. Jejich organismus je odolnější vůči virovým a bakteriálním onemocněním.

12. schopnost plavat - ženy se dokáží na hladině udržet snadněji než muži. Děje se tomu tak díky silnější vrstvě podkožního tuku

13. nemoci - muži promarodí během svého života asi o 40 dní méně než ženy

14. stárnutí - muži stárnou rychleji než ženy. 55letá žena vládne ještě 90 procenty síly, kterou měla v 25 letech. Stejně starý muž se musí spokojit již jen se 70 %. Cévní systém 35letého muže je srovnatelný s krevním řečištěm 50leté ženy. Pouze kůže stárne u ženy rychleji. Je slabší a dříve se na ní tvoří vrásky.

15. růst - dívky rostou rychleji než chlapci pouze do puberty (v průměru asi 10:8). Nejvíce rostou chlapci mezi 13. a 14. rokem a jejich růst bývá ukončen kolem 17. roku. Dívky se protahují kolem 12. roku a v 15 již mají svoji stálou výšku.

16. svaly - muži mají o 50 % více sval. buněk než ženy. Podíl svalů v mužském těle je 40 %, v ženském 35 %. Muži vládnou o třetinu větší silou než ženy.

17. plíce - mužské plíce mají o 50 % větší objem než ženské

18. lokty - ženy dokáží v průměru propnout lokty zhruba o 6 % více než muži

19. citlivost na teplotu - ženy jsou díky silnější podkožní vrstvě tuku stabilnější vůči teplotním výkyvům.

20. kůže - mužské tělo pokrývá prům.1,8 m2 kůže, ženské 1,6. Ženská kůže je slabší a sušší, ale také citlivější na dotyk. Mužská kůže obsahuje více vlasových papil a potních žláz. Je tedy mastnější a potivější.

21. plodnost - muži jsou plodní až do vysokého věku, u žen tato schopnost mizí s menopauzou (okolo 50 let). Plodnost se u mužů snižuje s narůstající teplotou, ženy jsou nejplodnější při teplotě 17 stupňů Celsia.

Uf, to byla fuška, ale docela mě tento článek zaujal, a tak Vám ho posílám také. Jsem zvědavá na ohlasy.
Vaše Helip

Reklama