V posledních letech nadále rostou počty týraných a zneužívaných dětí.

S tímto problémem se denně střetávají řady nevládních organizací z celého světa. Upozorňuje na něj také Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, vyhlášený Nadací ženského světového summitu, která se zabývá ochranou ženských a dětských práv. Česká republika si jej připomíná od roku 2001.

S tímto negativním fenoménem se dost často potýkají i pracovníci české Linky bezpečí, která již 12 let slouží jako první telefonická pomoc dětem, jež se ocitnou  v nouzi. 

„Na Lince bezpečí se v cca 5 % tématických hovorů, což je okolo dvěstědvaceti telefonátů měsíčně, setkáváme s týráním dětí (syndrom CAN - Child Abused and Neglected), což znamená nejen fyzické, ale stejně závažné psychické týrání (např. dlouhodobé nemluvení s dětmi, ponižování), zanedbávání či pohlavní zneužívání,“ vysvětlila vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková. „Od ledna do října  2006 jsme z celkového počtu 500 750 telefonátů zaznamenali syndrom CAN (tedy týrání) celkem ve 24 762 telefonátech,“ cituje vedoucí linky ze statistik Linky bezpečí.

Podle odborných odhadů je v České republice ročně týráno minimálně dvacet tisíc dětí mladších 15 let a je velmi smutné, že několik desítek jich bohužel na následky takového jednání každý rok zemře. Proto platí oznamovací povinnost, tzn. má-li někdo podezření, že se dětem v jeho okolí děje něco špatného, má se snažit toto jednání překazit. Své podezření může oznámit státním zástupcům, policii či orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jež sídlí na městském úřadě. Oznámení lze učinit i anonymně. Pracovníci příslušného úřadu mají povinnost každé oznámení prošetřit.

„Kdo má obavu z agresivních sousedů, může zavolat na Rodičovskou linku (283 852 222) či na dětskou Linku bezpečí (800 155 555). Tato oznámení se pak předají sociálním pracovnicím OSPOD, v jejichž kompetenci je vstoupit do rodiny a provést šetření. K urychlení pomoci dítěti doporučujeme, aby lidé zavolali na OSPOD sami, neboť sociální pracovníci někdy požadují další informace, které my na Lince bezpečí či Rodičovské lince nemáme, ale oznamující je poskytnout mohou,“ dodala Kateřina Lišková.

 

 

 

 

 

 

Reklama