Když už se nám něco takového stane, dá se s tím vůbec něco dělat? Zeptala jsem se proto odborníků z ministerstva vnitra, kteří se zabývají prevencí kriminality, zda mohou tuto problematiku vysvětlit a poradit, jak se máme zachovat, pokud se staneme obětí tohoto teroru. "Obtěžování po telefonu se stává výraznějším problémem zhruba od osmdesátých let. V zahraničí se označuje výrazem "telefonní teror" a odehrává se ve čtyřech základních variantách," řekla PhDr. Ludmila Čírtková z ministerstva vnitra.

l. Obscénní telefonáty

Pachatel se projevuje jako verbální erotik. Mluví o sexu, zpravidla chce vzbudit poslušnost a přimět volanou ženu (někdy i dítě) k autoerotickým praktikám. Někdy se představí jako lékař (gynekolog), uvede smyšlené jméno a utrousí odborný termín. Klame svou oběť například tím, že provádí "diagnózu na dálku".

Zvlášť ohrožující je pro oběť situace, kdy pachatel zmíní skutečné údaje z lékařských záznamů o své oběti, například uvede poslední návštěvu u lékaře.
Je znám případ, kdy při stěhování kliniky zmizely některé zdravotní karty, rok poté byly údaje v nich obsažené použity při obscénních telefonátech. Ve většině případů je pachatelem muž.

2. Katastrofické telefonáty

Jejich podstatou je sdělení špatné zprávy. Volající se vyžívá v tom, že formuje o neštěstí, které údajně potkalo blízkého člověka z okruhu oběti. Smyslem hororového telefonátu je vyděsit volaného, vyvolat u něj strach. Pachatel vystupuje jako posel děsivých zpráv. Někdy se pachatel nespokojí s pouhým sdělením, snaží se vylekanou oběť přimět k určitému chování. Zpravidla jde o nesmyslné a destruktivní instrukce.

3. Výhrůžné telefonáty

Pachatel se pasuje do role "lovce hříšníků". Telefonicky stíhá osoby, které se v jeho představách něčím provinily, jsou příčinou určitých problémů. Obsahem těchto telefonátů bývají různé urážky, výhrůžky. Do této kategorie však nespadá výhrůžka bombou.

4. Kontrolní telefonáty

Volající funguje jako "kontrolor", který prověřuje místa pobytu oběti. Kontrolní telefonáty se nejčastěji vyskytují na pozadí konfliktních partnerských vztahů a rozchodů.
Na rozdíl od ostatních typů obtěžování po telefonu není kontrolní telefonování výlučně mužskou záležitostí.

Kdo se podle odborníků uchyluje k obtěžování po telefonu?

"Typický pachatel telefonního obtěžování bývá slabá až slabošská povaha, plná vnitřních zábran a nejistot s nápadně sníženým sebevědomím," prozradila PhDr. Ludmila Čírtková. "Působí jako životní outsider, neoblíbený a nezajímavý člověk, kterému chybí jakákoli jiskra a pozitivní myšlení."
Pomocí této agrese po telefonu se změní popsané negativní životní pocity na krátkou dobu na pozitivní, příjemné životní naladění. Zatímco ve skutečných vztazích a kontaktech je pachatel zvyklý ustupovat a poslouchat, nyní je to on, kdo řídí druhého, ovládá jej a má pod kontrolou. Nemusí se obávat, že jeho lež bude odhalena, protože oběť se nemůže bránit rovnocenným způsobem. Chybějící oční kontakt usnadňuje jakékoliv obtěžování po telefonu, pomáhá pachateli, a oslabuje a omezuje oběť.

Jsou pachatelé telefonního obtěžování nebezpeční ?

"Obtěžování po telefonu může způsobit těžké psychické poruchy a výrazně narušit kvalitu života," vysvětluje PhDr. Ludmila Čírtková. "Telefonní teror nekončí totiž zavěšením sluchátka. Pachatel má totiž život oběti v určitém smyslu slova pod kontrolou. Zazvoní-li telefon (a to pokaždé), oběť se vyleká. Děti, které jsou samy doma, opouštějí byt rodičů plné děsu.
Hluboký pocit bezmoci vyvolává to, že volající ví o nás takřka vše, a my o něm nevíme nic, ani jeho jméno. Když se k tomu přidruží ještě výhrůžky, cítí se oběť extrémně ohrožena a vydána neznámému napospas."

Jak se bránit obtěžování po telefonu?

"Doporučujeme aktivní obranu. Jde o to, nepřijmout vnucovanou roli zastrašené a do kouta zatlačené oběti, a naopak zaujmout pozici aktivního partnera hovoru," poradila PhDr. Ludmila Čírtková, "takzvaně "utřít" volajícího vhodnou replikou."

"Tato strategie vychází z logiky. Svou odvahu a drzost čerpá z ustrašenosti a pasivity oběti. Jestliže oběť nereaguje tak, jak předpokládá, mizí jeho radost, sám se ocitá v úzkých, sám zažívá šok. Očekávaná reakce oběti se nedostavila. Na to není připraven. Proto obvykle položí sluchátko."

Za cenné informace a rady, které se mohou hodit, poděkovala

 
Reklama