Říkáme dost řevnivosti mezi muži a ženami. Toto je deset důvodů, kterých si máte na mužích vážit. Tentokrát nejde o vtip - většina mužů těmito skvělými vlastnostmi oplývá. Tedy alespoň podle nich.

muž

Člověk často slýchá všemožné pomlouvání. Když se sejdou chlapi na pivku, nenechají na té své nit suchou. Stejně tak když se sejdou ženy v kavárně. Copak se žádný babinec či chlapinec nemůže obejít bez toho? To naše protějšky nemají dobré vlastnosti? Já tvrdím, že mají, a tak jsem se rozhodl nadhodit deset prvních, které mě napadly, abyste, milé dámy, měly i kladná témata k hovoru.

Všímejte si proto, jak je vás partner...

  • Cílevědomý

Cožpak se vám nikdy nestalo, že jste ho načapala při řešení problému? Stalo. A rozhodně jste ho od něj nemohla odtrhnout. Není důležité, že vám při tom vyhořela polovina bytu, váš chlap problém úspěšně vyřešil a lampičku nakonec opravil.

  • Zodpovědný

Svěříte-li chlapovi nějaký úkol, můžete si být jistá, že ho v rámci svých znalostí a možností vykoná co možná nejprecizněji a nejpřesněji. Samozřejmě zde dochází občas k drobným roztržkám, které však často pramení z nepochopení. Muž a žena občas totiž hovoří trochu jiným jazykem - není proto důvod se na partnera hněvat, naopak, je dobré ocenit jeho zodpovědný přístup.

  • Pracovitý a pilný

Každý muž má vnitřní touhu uspokojit všechny potřeby své rodiny - zkrátka rodinu zajistit. Občas to sice znamená, že ho celé dny nevidíte, protože zrovna někde vydělává peníze, ale to neznamená, že na vás po celou tu dobu s láskou nemyslí.

  • Silný

Bezesporu jste si již povšimla, že v jeho náručí najdete vždy ochranu a bezpečí, ať už se nedaří otevřít zavařeninu, anebo si na vás dovoluje partička chuligánů.

  • Rozhodný

Když dojde na lámání chleba, je to muž, kdo zavelí správným směrem.

  • Osobitý

Je dobré uvědomit si, že váš chlap je jedinečný. Každý jsme originál a každý máme své mouchy. Stejně jako váš partner miluje vaše nedokonalosti, i vy byste měla mít ráda ty jeho.

  • Odvážný

Muž se nebojí žádného nebezpečí - vše je pro něj výzvou. Právě díky odvaze učinit krok, který by nikdo jiný neučinil, jde rodina kupředu. Muž této vlastnosti využívá ve všech sférách, tedy jak v pracovních, tak soukromých. Nebojí se upozornit šéfa na chybu, stejně jako partnerku. Věřte, že to myslí vždycky dobře.

  • Zábavný

S chlapem se většinou nemáte šanci nudit. Každý muž je díky své osobitosti zábavný jiným způsobem - někdo je mistrem slovního humoru, jiný dokáže pobavit situačně. Každý muž totiž často uvažuje nad tím, jak svoji partnerku rozptýlit a potěšit.

  • Přizpůsobivý

Chlap je sice pánem domu, ale to neznamená, že žena nemůže mít svůj názor. Může. Muž ho rád vyslechne, a pokud ho uzná za přínosný, přijme ho.

  • Rozvážný

Je-li muž postaven do situace, ve které je zapotřebí jasný úsudek a rozhodnutí, nikdy nejedná zbrkle. Na venek to může vypadat, že se nedokáže rychle rozhodnout, ale věřte tomu, že právě v tuto chvíli váš chlap zvažuje možné důsledky jednoho či druhého jednání nebo postupu.

Poznáváte v těchto bodech toho svého?

Kam dál?

Reklama