Za chvíli je to tady, milé řidičky-in!

Jako každoročně nás čeká dopravní peklo, které vypukne na silnicích v souvislosti se začátkem prázdnin. Konec školního roku nejspíš ukáže i těm, kteří říkají, že hůř už být nemůže, zač je toho loket. A nejen to.

Přesně do tohoto období navíc spadají významné změny v pravidlech silničního provozu.
A to se asi teprve začnou dít věci! 

Takže: od 1. července 2006 nabývá účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností zvýšit bezpečnost na našich silnicích.

Hlavní změny pravidel se budou týkat např: celoročního svícení, jízdy pod vlivem alkoholu a drog, dětských autosedaček, povinných přileb pro cyklisty, předjíždění cyklistů, telefonování za jízdy, zastavení a stání, jízdy v jízdních pruzích i po kruhovém objezdu, jízdy nákladních vozidel, zákazu používání antiradaru nebo průjezdnosti jízdních pruhů na dálnicích.

Změn je opravdu celá řada. Jste na ně připraveny? A jak dobře?

Takže co vás čeká…

Za prvé: bodový systém - ztráta bodů za dopravní přestupky.
Za druhé: výrazně přísnější hodnocení přestupků.
Za třetí: vyšší peněžité tresty.

A pozor! Od 1. července můžete o řidičský průkaz přijít prakticky ještě dřív, než se pořádně rozjedete ke svým cílům.

Nová pravidla bodového systému říkají:
„Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu 12ti bodů přijde na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové konto ovlivňuje i doba bez přestupku (v trvání jednoho roku). Řidič tak sníží své konto čtyřmi body.“

Novela silničního zákona je na neukázněné řidiče/řidičky mnohem přísnější než dosud. Přesné znění nových pravidel najdete na http://www.novapravidla.cz/proc_nova_pravidla/
Projděte si je velmi podrobně a opravdu pořádně je nastudujte. Nic vám přece nestojí za ztrátu řidičáku a už vůbec ne za možné riziko nehody.

Jak se dodržování nových pravidel silničního provozu odrazí na větší bezpečnosti na silnicích, zatím nevíme, ale vy raději nesedejte za volant, pokud nebudete mít jistotu, že se v nich perfektně orientujete.

Reklama