Myslíte si, že je v Čechách zakázáno řídit s alkoholem v krvi? Omyl – minimální dávky – do 0,2 promile – byly vždy navzdory zákonu tolerovány. Nelze z nich totiž vyvodit, že řidič pil.
„U koncentrací do 0,2 promile není průkazné, že dotyčný pil alkohol. Úřadům doporučujeme, aby takový případ odložily,“ řekl MF Dnes toxikolog Petr Ondra z Ústavu soudního lékařství v Olomouci.

A úřady doporučení soudního znalce obvykle vyhoví. Policii tak ovšem vznikají zbytečné komplikace – řidiče s 0,2 a méně alkoholu musí stejně zadržet a odvézt ho na rozbor krve, musí sepsat kompletní dokumentaci, a případ je pak odložen. Vynaložený čas a úsilí přichází vlastně vniveč a zbytečně se zdrží i řidič.

Proto nový šéf dopravní policie Martin Červíček navrhuje, aby byla stanovena hranice tolerovatelného alkoholu v krvi – do 0,2 promile. Vrací tak vlastně na stůl neustále oprašovaný návrh o toleranci minimálního množství alkoholu. U řady svých kolegů se však nesetkal se souhlasem – námitky jsou pořád stejné – jakmile bude stanovena tolerovatelná hranice, budou ji řidiči překračovat mnohem častěji – budou spoléhat na to, že jim alkohol z krve do krevní zkoušky vyprchá a budou se hádat, že „neměli víc než ten povolený jeden hlt“.

Co Vy na to, ženy-in? Měla by se minimální míra alkoholu v krvi tolerovat? Proč ano nebo proč ne? A pokud ne, jak zařídit, aby policie zbytečně neplýtvala časem a penězi daňových poplatníků na případy, které stejně budou odloženy?

Reklama