Slovníček pojmů

 • Dýchací systém = Orgánová soustava tvořící systém zajišťující výměnu dvou základních plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi zevním a vnitřním prostředím organismu
 • Horní cesty dýchací = dutina nosní, vedlejší nosní dutiny a horní část hltanu. Úkolem horních cest dýchací je předehřátí, zvlhčení a zbavení nečistot vdechovaného vzduchu od mikroskopických částic (prach, bakterie aj.)
 • Dolní cesty dýchací = hrtan (od hrtanové příklopky), průdušnice a průdušky. Úkolem dolních cest dýchacích je vedení vzduchu, očišťování a výměna plynů (O2 a CO2)
 • Vykašlávání (expektorace) = obranná reakce, která vede k uvolnění dýchacích cest od hlenu a cizorodých těles, které blokují či dráždí dýchací cesty
 • Kašel = prudký, hlasitý výdechový manévr směřující k uvolnění dýchacích cest a odstranění důvodu jejich dráždění
 • Sputum = vykašlávaný sekret, hlen
 • Expektorancia = látky usnadňující odstraňování hustého hlenu z dýchacích cest. Podle mechanismu se dělí na mukolytika, sekretolytika a sekretomotorika:
 • Mukolytika = léky rozpouštějící hutný hlen a umožňující jeho snazší transport v dýchacích cestách a vykašlání, snižují viskozitu hlenu
 • Sekretolytika = léky usnadňující vykašlávání tím, že zřeďují hlen nebo podporují tvorbu řídkého hlenu a snižují jeho viskozitu
 • Sekretomotorika = léky usnadňující vykašlávání podporou odstraňování hlenu z dýchacích cest zvýšením aktivity řasinkového epitelu, čímž podporují transport hlenu
 • Antitusika = látky tlumící suchý a dráždivý kašel bez produkce hlenu
 • Acetylcystein = léčivá látka, která rozpouští všechny složky způsobující vazkost hlenu (tzv. mukolytikum). Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Působí antioxidačně a protizánětlivě (imunomodulačně).
 • Astma = chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest související se zvýšenou průduškovou reaktivitou

autor: redakce Zena-in.cz