Druhy kašle

Suchý kašel

Pojmem suchý kašel označujeme kašel neproduktivní. Je velmi dráždivý, nevytvářejí se hleny, a proto ani nedochází k vykašlávání. Jeho původcem je obvykle virová či bakteriální infekce dýchacích cest.

Suchý kašel lze léčit pomocí antitusik - léků, které tlumí kašel a snižují dráždivost ke kašli. Suchý kašel, který je typický pro začátek onemocnění, může následně přejít do kašle s hlenovou produkcí, tedy vlhkého kašle. Doporučuje se pečlivě dodržovat pitný režim, dostatečně větrat a zvlhčovat vzduch.

Vlhký kašel

Při vlhkém kašli organismus produkuje nadbytek hlenu, který je hustý a viskózní. Ulpívá na sliznici dýchacích cest a dráždí ke kašli za účelem odstranění nahromaděného sekretu.

K jeho léčbě se používají mukolytika, která hutný hlen rozpouštějí, umožňují jeho snazší transport v dýchacích cestách a usnadňují tak jeho vykašlání. Je třeba si uvědomit, že i produktivní kašel je zpočátku „bez vykašlávání“ – sekret je totiž v počáteční fázi tak hustý, že ho pacient nedokáže vykašlat. To vytváří ideální prostředí pro množící se bakterie či viry. Při vlhkém kašli se nesmějí podávat antitusika (léky na suchý kašel), protože by se zastavilo odstraňování hlenu z průdušek a mohlo by tak dojít k prohloubení infekce. Výjimkou je podání nízké dávky antitusik na noc, to ale jen v případě, že by se pacient kvůli dráždění ke kašli nevyspal.

Akutní kašel

Nejčastějšími příčinami akutního kašle je vdechnutí cizího tělesa nebo slin a akutní infekce dýchacích cest. Infekce, obvykle virového, či bakteriálního původu, způsobuje zánět horních cest dýchacích, který je často doprovázen otokem a překrvením sliznice dýchacích cest. Důsledkem toho se u pacientů objevuje dráždivý kašel. Jedná se o kašel neproduktivní, při kterém nedochází k vykašlávání. Infekce horních cest dýchacích pak většinou přechází v infekci dolních cest dýchacích, která bývá doprovázena produktivním kašlem, charakteristickým tvorbou hlenu.

Akutní kašel trvá obvykle do 3 týdnů, u dětí i kratší dobu (zpravidla do 2 týdnů). Jeho léčba se ale může protahovat a trvat delší dobu.

Akutní kašel může signalizovat i závažné onemocnění, například plicní embolii (ucpání krevního řečiště krevní sraženinou). Je proto důležité kontrolovat vykašlávaný hlen.

Chronický kašel

Dlouhotrvající kašel, který neodeznívá ani po 8 týdnech (u dětí po 4 týdnech), může být často signálem závažných onemocnění. Základním krokem k úspěchu léčby je zjištění příčiny a pečlivý diagnostický postup, který je plně v rukou lékaře. Je rovněž příznakem chronické infekce dutin a nosohltanu.

Chronický kašel může vzniknout v důsledku gastroezofageálního refluxu, tedy pálení žáhy způsobeného nedostatečnou funkcí jícnového svěrače, který propouští žaludeční šťávy zpět do jícnu. Žaludeční šťávy se pak mohou dostat do dýchacích cest, kde dráždí sliznici a vyvolávají kašel.

Chronický kašel může vzniknout i v důsledku užívání léků na vysoký krevní tlak a snížení tepové frekvence. Při změně léků problémy s kašlem zpravidla během několika týdnů vymizí.

Chronický kašel může být i příznakem nádorového onemocnění plic, chronické bronchitidy, bronchiektázie (rozšíření průdušek), CHOPN (= chronická obstrukční plicní nemoc; omezený průtok vzduchu v průduškách) nebo například tuberkulózy.

Astma

Astma je chronické zánětlivé onemocnění průdušnice, průdušek a průdušinek. Průdušky se nadměrně brání určitým podnětům z vnějšího prostředí, což vede k otoku průduškové sliznice, zvýšené produkci hlenu a stahu průduškové stěny. V důsledku těchto reaktivních změn dochází k dýchacím potížím až dušnosti.

Astmatický záchvat/astmatická reakce se projevuje pískotem či sípáním při dýchání, ztíženým dýcháním, dušností, tlakem na hrudi a suchým, dráždivým kašlem - především v noci, časně ráno a po fyzické námaze. Příznaky astmatu se mohou objevovat nebo zhoršovat v přítomnosti zvířat, během pylové sezóny, v prašných a zakouřených prostorech, při změnách teplot či při silných emočních prožitcích.

Astma samotné má období, kdy jsou dýchací cesty v klidovém stavu a poslechově ani vyšetřením se nemusí zjistit žádná patologie

Astma může mít dědičný základ, důležitou roli může hrát i prostředí, do kterého se dítě narodí, a způsob života. Může vzniknout v kterémkoli věku, v polovině případů se však objeví již v dětství. Je jedním z nejčastějších chronických onemocnění a počet pacientů trpících astmatem neustále narůstá.

Úspěšná léčba astmatu směřuje k úplné kontrole nad nemocí, tedy stavu bez potřeby úlevových léků a záchvatů. Pacient by měl mít možnost vést zcela normální aktivní život bez omezení. Dobře léčený astmatik může vykonávat prakticky jakoukoliv tělesnou zátěž, tedy i sport. Vhodnou pohybovou terapií lze naopak množství záchvatů i snížit, protože se zvýší odolnost jedince proti chladu a únavě.

Kašel u dětí

Pokud dítě kašle, je důležité umět rozlišit, zda se jedná o příznak závažnějšího onemocnění, či jen symptom lehkého nachlazení. Příčinami kašle mohou být infekce dýchacích cest, alergie, astma nebo například vdechnutí cizího tělesa.

Alergie se projevují suchým kašlem, který je obtížně utišitelný.

U astmatu se suchý, dráždivý kašel objevuje především v noci, brzy nad ránem a po fyzické námaze.

Po vdechnutí cizího tělesa započne kašel většinou okamžitě. Není to však pravidlem a může se objevit i po několika hodinách nebo dokonce dnech.

Při infekci dýchacích cest je kašel obvykle nejprve suchý, později se mění v kašel vlhký a dochází k vykašlávání hlenu. Pokud je projevem nachlazení, měl by odeznívat úměrně s ostatními příznaky. Průměrná doba trvání kašle je 7 až 10 dní.

Kdy jít s dítětem k lékaři?

Pokud kašel přetrvává delší dobu, objevuje se v záchvatech, pouze v konkrétní denní dobu, po zvýšené tělesné námaze nebo během specifické části roku, je nutná konzultace s pediatrem, který rozhodne o dalším postupu léčby. Konzultace s dětským lékařem je nezbytná i v případě, že se kašel objeví u dítěte mladšího 6 měsíců, v případech, kdy má dítě vysokou teplotu, pokud dýchá těžce či zrychleně, když lze při dýchání slyšet netypické zvuky (sípot, pískot, chrčení), když dítě vykašlává krev nebo při podezření na vdechnutí cizího tělesa.

autor: redakce Zena-in.cz