Bulvár

Zvířata na testování léků?

Vážená redakce,

píši Vám svůj názor ohledně svobody zvířat. Toto téma by zabralo jistě mnoho stránek, zastavím se tedy v oblasti, ve které se pohybuju já, tedy zdravotnictví.

Zaměřila jsem se tedy na zkoušky toxicity. Malý záznam z jedné přednášky na naší škole. Vyvolala jej spolužačka, která den předtím byla na demonstraci před cirkusem. Ale to by byla další diskuze, cirkus: ano či ne? Trápí tam zvířata? Jaké to asi je pro zvířata, když je někdo švihá elektrickým bičem. Máte rádi medvědy na koloběžkách? Kdo z nás má pravý kožich.

Jeden cirkus vyvolal obrovskou diskuzi, ale nejvíce se přeci jenom řesila otázka testování kosmetiky a léků na zvířatech.
Jak to tedy všechno je?

V  testech se podávají zvířatům různě velké dávky testované látky, aby se určila dávka LD50 - dávka, která zabije polovinu z nich. Králíci a morčata se obvykle používají pro testování dráždivosti na kůži, ale postrádají  různé lidské reakce, což je částečně dané rozdíly v distribuci v drobných krevních cévách. Jejich kůže reaguje jen do určité míry a nerozlišuje mezi velmi, mírně a středně dráždivými látkami.

Rozdíly mezi reakcemi lidí a králíků bývají až 250násobné.

V testech senzibilizace, které měří pravděpodobnost, že látka při opakovaném podávání způsobí alergickou reakci, se používají morčata. Existuje zhruba 15 různých testů, přičemž většina z nich vyžaduje 20 až 40 zvířat. Tyto metody se značně liší ve výběru dávky, intervalu podávání, roztocích použitých pro podávání látky injekčně, způsobu získávání údajů a ve výkladu výsledků, což ztěžuje porovnávání mezi jednotlivými druhy testů na zvířatech.

Jestliže se vyvolá slabá alergická reakce na místě, kam byla injekčně umístěna testovaná látka, může být, pokud je sotva znatelná, přehlédnuta. Protože jsou často použity přehnaně velké dávky, tak ten test přehání způsobenou alergickou reakci. Na druhé straně maximalizační test na morčatech občas zklamává při určování látek způsobujících alergii u lidí.

Rozdíly mezi druhy živočichů zapříčiňují, že mnoho látek je pomocí testů na zvířatech nesprávně identifikováno jako schopné způsobovat defekty plodu u lidí. Například z 800 chemikálií způsobujících defekty plodu u zvířat méně než 25 poškozuje lidský plod. Toto nám dodala naše profesorka (Francouzka žijící v ČR).

33 FAKTŮ KE ZVÁŽENÍ:
U zvířat byla kdy zaznamenána méně než 2 % (1,16 %) nemocí postihujících člověka. Přes 98 % lidských nemocí se u zvířat nikdy nevyskytuje.

Podle bývalého vedoucího vědeckého pracovníka Huntingdon Life Sciences souhlasí výsledky testů na zvířatech a výsledky testů u lidí pouze z 5 %-25 %.

95 % léků testovaných na zvířatech je bezprostředně poté vyřazeno coby zbytečných, či nebezpečných lidskému organismu.
Alespoň 50 léků na trhu způsobuje u laboratorních zvířat rakovinu. Tyto léky jsou přesto povoleny k prodeji, jelikož je připouštěno, že testy na zvířatech jsou irelevantní.

Procter & Gamble použili přes neúspěšné výsledky laboratorních testů u zvířat jako přísadu umělé pižmo (tato látka vyvolala nádor u laboratorních myší). Výsledky testů komentovala firma Procter & Gamble jako ”nepodstatné pro člověka”.
Až 90 % výsledků pokusů na zvířatech je stornováno coby neaplikovatelných na člověka.

Lékařům byla položena otázka, zdali souhlasí, že pokusy na zvířatech mohou byt zavádějící z důvodu anatomických a fyziologických odlišností zvířecího a lidského organismu. 88% z nich odpovědělo kladně.

Příčiny rakoviny u lidí mohou být spolehlivě identifikovány na krysách pouze z 38 %. Hození mincí by bylo přesnější.
Hlodavci jsou nejčastěji užívaná zvířata ve studiích rakoviny. Ti však nejsou nikdy postiženi lidskou formou karcinomu, který zasahuje membrány (např. rakovina plic). Jejich forma nádorů postihuje kostní a pojivové tkáně. Tyto dva typy se nedají zaměňovat.

Výsledky testů na zvířatech mohou být ovlivněny faktory jako je strava a stelivo.
Pohlaví zvířat může zásadně ovlivnit výsledek testu. U lidí je tento aspekt nepodstatný.
Asi 83 % substancí je u krys metabolizováno odlišným způsobem než u lidí.

Pokusy žalovat výrobce léku Surgam padly z důvodu svědeckých výpovědí lékařských expertů, že ” údaje získané na pokusných zvířatech nemohou být bez rizika aplikovány na lidské pacienty”.

Podle výsledků pokusů na zvířatech je citronová šťáva prudký jed, oproti tomu botulin a arsenik jsou látky nejedovaté.
Geneticky modifikovaná zvířata nemohou sloužit jako modely pro lidské nemoci. Např. ”mdx myši” mají přestavovat model pro svalovou dystrofii. Svaly myší jsou však schopny regenerace bez léčebného zásahu.

Podle německých studií je 88 % potratů způsobeno léky, které úspěšně prošly testy na zvířatech.
Podle stejné studie 61 % defektů u novorozenců je způsobeno léky, které neměly negativní dopad na zvířata.
70 % léků, o kterých je známo, že způsobují defekty u novorozenců, prošlo úspěšně testy na opicích.
Každý šestý pacient je hospitalizován v důsledku léčby, kterou podstoupil.

100 000 úmrtí ročně v USA je připisováno následkům léčení. V jediném roce bylo díky poskytnuté léčbě hospitalizováno 1,5 milionu lidí.

Studie Světové zdravotní organizace (World Health Organization) prokazují, že děti jsou čtrnáctinásobně náchylnější k nákaze spalničkami, pokud byly očkovány.

Více než 40 % pacientů trpí vedlejšími účinky léků, které jim byly předepsány lékařem.
Vetšina z 200 000 léků schválených k prodeji byla vyřazena. Tisíce léků, které byly s kladnými výsledky testovány na zvířatech muselo být staženo z trhu či zakázáno kvůli jejich efektu na lidský organismus.
Kongres německých lékařů dospěl k závěru, že 6 % smrtelných nemocí a 25 % nemocí postihujících lidské orgány je způsobeno léky. Všechny byly testovány na zvířatech.

Běžný operativní zákrok praktikovaný při mimoděložním těhotenství byl vivisekcí zdržen o 40 let.
Podle Královské vivisekční komise (Royal Commission into vivisection) (1912) se ”… vivisekce v žádném případě nezasloužila o objevení anestetik”. Dr.Hadwen poznamenal: ”Pokud by bylo bývalo spoléháno pouze na vivisekci, lidstvo by bylo dodnes oloupeno o velké požehnání zvané anesteze.” Vivisektor Halsey popsal objevení Fluroxenu jako ”Jeden z nejdramatičtějších příkladů dokazujících, jak výsledky pokusů na zvířatech mohou zkreslovat”.

Acylpirin, některé léky na srdce, léky pro léčbu rakoviny, insulin (způsobuje vrozené defekty u zvířat), penicilin a některé další spolehlivé léky při testech na zvířatech propadly. Pokud bychom se řídili pouze výsledky vivisekce, tyto léky by byly zakázány.

Výrobci Thalidomidu (látka se zklidňujícími účinky užívaná kolem r. 1960 v západní Evropě způsobující vrozené vývojové vady u plodů žen; tzv. thalidomidovou embryopatii) byli u soudu sproštěni viny po té, co se řada expertů shodla v názoru na nespolehlivost výsledků vivisekce v aplikaci na lidskou medicínu.

Vivisekce zpozdila metodu transfuze krve o 200 let; transplantaci oční rohovky o 90 let.
Přes množství Nobelových cen předaných vivisektorům pouze 45 % oceněných vědců zastává názor, že pokusy na zvířatech jsou neodmyslitelné.

V současné době existuje nejméně 450 metod, které mohou úspěšně nahradit pokusy na zvířatech.
Každou sekundu umírá ve vivisekčních laboratořích na celém světě více než 33 zvířat. (Ve Velké Británii jedno každé 4 sekundy).

Ředitel Společnosti na obranu výzkumu (Research Defence Society; instituce, která slouží pouze k obraně vivisekce) byl tázán, zdali se výzkum v medicíně může obejít bez používání zvířat. Jeho písemná odpověď zněla: ”Jsem si jist, že ano.”

To je asi vše k tématu svobody zvířat. Budeme dál zabíjet zvířata pro naše blaho? Když máme spoustu alternativních metod? Proč zabíjet zvířata pro kožich, když je spousta umělých vláken?
Měli bychom se zamyslet...

Bobishek


Milý Bobishku, určitě se zamyslíme. Já až se pořádně probudím, to je na mě po ránu moc silných myšlenek najednou. Děkujeme a za úvodní příspěvek posíláme dárek - přívěsek na klíče a Pharmaton Activit - přípravek proti únavě.

 

Líbí se vám oblečení z kůže a proč?
Je vám proti srsti nosit srst zvířat?
Souhlasíte s akcemi pro svobodu zvířat?
Ekoterorismus a vy?
Jaký kožich máte raději - umělý, nebo "živý"?
Liška nebo sobol?
Sobol nebo koženka?
Oblékáte se do zvířátek, nebo oblékáte zvířátka?
Napište nám, rádi vás za zajímavé příspěvky odměníme.
redakce@zena-in.cz

   
11.11.2005 - Společnost - autor: Markéta Breníková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [49] Veroniké [*]

  Mickey Mouse, 11.11. 2005 10:27:54 : A co obleceni z bavlny, lnu a vlny...

  superkarma: 0 14.11.2005, 09:25:54
 2. avatar
  [47] Alfová [*]

  nemela jsem to cist,dela se mi spatne

  superkarma: 0 13.11.2005, 10:11:33
 3. avatar
  [46] sara.l [*]

  Vivian: já vím,že by to nešlo a ty dobrovolníky beru,ale stejně je to všechno o penězích a to my nijak bohužel neovlivníme

  superkarma: 0 11.11.2005, 20:00:06
 4. avatar
  [45] Vivian [*]

  sara.l: já bych se na to asi vykašlala, beztak by kolem toho byla spousta řevu a problémů, a stejně by se nepochybně našel dostatek dobrovolníků.

  superkarma: 0 11.11.2005, 19:36:08
 5. avatar
  [44] sara.l [*]

  Susina: znám,ale tohle bych nečekala Vivian: přesně tak je spousta nemocných,kteří by šli dobrovolně nebo zdravých-za peníze,ale ty vrahy bych přidala klidně taky...

  superkarma: 0 11.11.2005, 19:11:14
 6. avatar
  [43] Susina [*]

  Vivian: jo, nedejbože, že by měl třeba někoho vyslýchat.. myslím, že přiznání by dostal z každýho.. a dotyčný by měl v protokolu napsáno "zastřelen na útěku"..

  sara.l: však ho znáš, ne??

  superkarma: 0 11.11.2005, 18:10:11

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [42] Vivian [*]

  Mně osobně se teda myšlenka nedobrovolného testování na odsouzených moc nezamlouvá, ale hlavně si myslím, že by se určitě našla spousta lidí, kteří by to dělali dobrovolně, zvlášť kdyby to bylo placené.

  superkarma: 0 11.11.2005, 16:52:32
 2. avatar
  [41] sara.l [*]

  Susina: že moc zdravím a úplně souhlasím

  superkarma: 0 11.11.2005, 16:45:14
 3. avatar
  [40] Vivian [*]

  Susina: manžel je lidumil, pravdaže

  superkarma: 0 11.11.2005, 16:31:25
 4. avatar
  [39] Susina [*]

  Nyotaimori: přesně tohle navrhuje můj manžel - buď na pokusy, nebo na dárcovství orgánů.. nedávno to rozvíjel - zločinec má přece dvě oči, někteří i dobrý játra, slinivku, plíce, srdce..

  superkarma: 0 11.11.2005, 16:19:31
 5. avatar
  [38] Vivian [*]

  Nyotaimori: třeba by byli naopak šťastný, že je ta rozřezaná jejich manželka

  superkarma: 0 11.11.2005, 16:16:18
 6. avatar
  [36] Vivian [*]

  Manx: testy na zločincích? to by "humanisti" řvali, ajajaj ale když jde "jen" o zvířata, tak se nic neděje...

  jsme my lidi ale sebranka

  superkarma: 0 11.11.2005, 15:57:09
 7. avatar
  [32] Meander [*]

  Vivian: Nemluvě o očních testech. Na to se používají zejména kočky, protože mají málo slz a "účinnou látku" z oka jen tak nevyplaví.

  superkarma: 0 11.11.2005, 15:28:10
 8. avatar
  [31] Vivian [*]

  Myslím, že pokud lidé chtějí jíst prášky a používat kosmetiku, měli by tyto produkty testovat na sobě. Já osobně bych kosmetiku klidně testovala Jedině testy na lidech přece můžou spolehlivě ukázat, jak bude na danou látku reagovat lidský organismus.
  Mám doma morčátko a neumím (a nechci) si představit, že by mu měli pod kůži píchat nějaké chemické sra*ky nebo ho krmit jedy, aby viděli, co to s ním udělá

  superkarma: 0 11.11.2005, 15:23:56
 9. avatar
  [29] Meander [*]

  lilithheta: Hena se obecně s chemickou barvou nesnese. Bacha na to. Jednou jsem z té kombinace měla vlasy tmavozelené. Fakt, nekecám. Teď nechávám henu odrůstat, vypadám jako pitomec, ale chemii si přes to netroufnu dát.

  superkarma: 0 11.11.2005, 14:43:13
 10. avatar
  [27] lilithheta [*]

  Meander: Já bych potřebovala hnědozrzavou. Asi se zkusím podívat na internetu po Heně, ale nevím, jestli ji můžu použít na už barvené vlasy normální barvou (na henu se nesmí dát normální barva). Blbý je, že když hledám kosmetiku na netu (ať už stránky firmy nebo výrobky), tak tam není nikdy uvedeno, jestli je nebo není testovaná.

  superkarma: 0 11.11.2005, 12:53:37
 11. avatar
  [26] Meander [*]

  lilithheta: Barva na vlasy... Podle toho, jaký odstín. Známá (bloncka) si sama vyrábí barvu na vlasy z jílu a divizny. Má nádherně zlaté vlasy.

  superkarma: 0 11.11.2005, 12:43:38
 12. avatar
  [24] lilithheta [*]

  Korálek: Souhlasím s tebou. U některých případů vězňů (sadističtí pedofilové apod. pakáž) bych byla pro testování už v počáteční fázi

  Nevíte někdo o barvě na vlasy, která by nebyla testovaná na zvířatech?

  superkarma: 0 11.11.2005, 12:35:47
 13. avatar
  [22] lilithheta [*]

  Mickey Mouse: Právě proto mluvím o tom, že s tím souhlasím u nezbytně důležitých léků (které fakt mají něco léčit). Jinak je to podle mě zbytečné. Kosmetika a drogistické zboží lze testovat už uměle. Navíc si myslím, že pravda mezi tvrzením "kapacit" a tvrzením v tomto článku bude někde uprostřed (a i to je pro mě dost pádný důvod nepodléhat diktátu farmaceutických firem - "píchne tě v zádech - vem si prášek", "preventivně každý den multivitamin". Nehledě na to, že o podobných věcech jsem četla už dřív v Reflexu: např. nejmenovaný přípravek na klouby byl původně určen pro léčbu koní a pořádně ani neprošel testováním vhodnosti pro lidi).
  Navíc teď se bude v celé EU přetestovávat (už byly jednou testované) 30.000 chemikálií. To bude zvířat

  superkarma: 0 11.11.2005, 12:32:27
 14. [21] Rikina [*]

  Možná by se mohli zamyslet i příznivci umělých vláken. K výrobě těchto je zapotřebí spousta energie a též základní surovina, kterou je většinou ropa. Zásoby ropy nejsou nekonečné, chemický průmysl a elektrárny devastují životní prostředí měrou spíše stoupající. Umělé vlákno je tudíž velmi neekologická věc, a jednou lidstvo možná bude rádo, bude-li se moci vrátit ke kožešinám...

  superkarma: 0 11.11.2005, 12:19:49
 15. avatar
  [19] Meander [*]

  Korálek: Mám ještě radikálnější názor, ale ten si fakt nechám pro sebe, aby mi náhodou u dveří nezazvonili muži v černém

  superkarma: 0 11.11.2005, 11:45:11
 16. avatar
  [17] Lilinka [*]

  mám pejska z výzkumného ústavu, radši ani nechci vedět, co na něm testovali...

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:37:09
 17. avatar
  [16] Meander [*]

  Jeden příklad nesmyslnosti vraždění zvířat pro "blaho" lidstva:Kdyby se Aspirin (kyselina acetylsalicilová) testoval na kočkách, nikdy by se nedostal do oběhu, protože kočky zabíjí.

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:32:06
 18. avatar
  [15] Mickey Mouse [*]

  Obávám se, že dalším krokem bude oprávněná lítost nad dobýváním přírodních surovin z nebohých rostlinek. Čímž se lidstvo definitivně odsoudí k devastaci životního prostředí a degeneraci následkem výroby, používání a konzumace všech náhražek a umělotin.

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:30:38
 19. avatar
  [14] Mickey Mouse [*]

  Veroniké: Byla bys překvapená, jak ničí životní prostředí a smrt kolika zvířat má na svědomí výroba umělých vláken a oblečení. Nosit kožich ze zvířete je mnohem ekologičtější a ekonomičtější. Přitom oblečení je pro člověka životní nutnost v jakémkoliv podnebí.

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:27:54
 20. avatar
  [13] Kelly [*]

  Mickey Mouse: ... lépe bych to nenapsala
  Také zastávám názor, pokud to jde bez zvířat, tak proč je trápit ... ale kdo to může objektivně posoudit?

  lilithheta: a jak poznáš, že žena, která sedí např. s Tebou v kanceláři, nepoužívá právě takový krém? Na obličeji to napsané nemá ...

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:24:45
 21. avatar
  [12] Veroniké [*]

  Mickey Mouse: Kozichy sou pro lidi uzitecne, pokud se jedna treba o Eskymaky (a to este pochybuji, ze si Eskymak na sebe narazi kozich napr. z leoparda)... ale nikdo mi nevyvrati nazor, ze v nasich zemepisnych podminkach nosit pravy kozich je pouze rozmar, za kterym stoji trpny zivot a kruta smrt mnoha zvirat!

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:24:10
 22. [11] r1911 [*]

  lilithheta: Souhlasím. Zvířata bych nikdy zbytečně nenchala trápit.

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:20:04
 23. avatar
  [10] Veroniké [*]

  Diky za clanek! Opet opakovana pravda o zbytecnosti pokusu na zviratech. Ale obavam se, ze lide se nikdy nepouci...

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:19:35
 24. avatar
  [9] Mickey Mouse [*]

  lilithheta: gerda: Údaje uvedené v tomto článku přímo odporují údajům uváděným jinými kapacitami.

  Ono to totiž s tím rozdílným metabolismem a nepřenositelností výsledků není tak jednoznačné, jak tvrdí odpůrci testování. A testovací metodologie jsou nastaveny tak, aby ty výsledky testů na zvířatech skutečně byly platné i pro lidi.

  Než riskovat zdraví a někdy i životy lidí, raději testovat i na zvířatech.

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:18:29
 25. avatar
  [8] Mickey Mouse [*]

  lilithheta: Ale i kožichy se začaly používat, protože to pro lidi je užitečné. Podobně jako jíme maso, protože je to pro lidi užitečné. Jistě, že lze téměř všechno nahradit nějakou umělotinou, ale je to pro lidi nezdravé. A já tedy jsem proti tomu, aby si lidi ničili zdraví kvůli zvířatům.

  superkarma: 0 11.11.2005, 10:13:31
 26. avatar
  [7] lilithheta [*]

  Mickey Mouse: To mně jsou kolikrát bližší než lidi. A jak jsem pochopila z článku, tak tyhle výsledky testů jsou stejně zavádějící, protože plno látek na lidi působí jedovatě zatímco na zvířata ne. A i přes výsledky, které říkají že ten který výrobek je rakovinotvorný, jsou stejně v prodeji. Tak na co ty testy. Navíc v kosmetíckém průmyslu lze tyto testy nahradit testy na tkáních (nebo na čem to testují např. Avon, Oriflame). Ještě bych to dokázala pochopit na nezbytných lécích (ne Nurofen nebo vitamíny), ale u kosmetiky a kožešin mi to hlava fakt nebere . A o lidech, kteří si kupují kožené věci a používají kosmetiku testovanou na zvířatech si myslím svoje

  superkarma: 0 11.11.2005, 09:58:35
 27. avatar
  [6] gerda [*]

  Mickey Mouse: jde o to, aby se zvířata používala jen v oprávněných případech a ne jen proto, že je to levnější. Na pokusy jsou už vyvinuty odpovídající materiály, které zvířata nahradí. Jsou ovšem dražší...

  superkarma: 0 11.11.2005, 09:53:57
 28. avatar
  [5] gerda [*]

  Bridgetj: no, jdu taky s barvou ven. Je to opravdu dost spletité a chce to několikeré čtení. Z příspěvku vyplývá snaha upozornit na stále neměnnou situaci zvířat, která jsou obětována ze zvyku, pohodlnosti měnit zaběhané systémy. Já, když kupuju nějaké výrobky, tak už jsem naučená hledat údaje, jestli je to testované nebo ne. Podle toho vybírám, když mám tedy z čeho.

  superkarma: 0 11.11.2005, 09:52:01
 29. avatar
  [4] Mickey Mouse [*]

  Je to jednoduché: s testy na zvířatech se začalo proto, aby se pomáhalo lidem. A z toho samého důvodu není možné je úplně vyloučit. Nechci, aby z lidí byli pokusné objekty, jsou mi bližší než zvířata!

  superkarma: 0 11.11.2005, 09:45:29
 30. avatar
  [1] gerda [*]

  Markéto, klobouk dolů! Denně zajímavé téma, ovšem tohle je téma těžkého kalibru. Jsem moc zvědavá na reakce-pícháte do vosích hnízd!

  superkarma: 0 11.11.2005, 09:09:28

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme