Na světě žije na 370 milionů diabetiků. Z nich jen polovina o své nemoci ví - a z těchto diagnostikovaných pacientů se jen padesát procent dostane k léčbě. A opět jen polovina je léčena efektivně. Také proto se Česko připojuje ke Světovému dni diabetu, který proběhne 14. listopadu.

V kontextu České republiky poměry nejsou tak hrozivé, ale obrovské rezervy v léčbě a prevenci cukrovky přetrvávají i zde. Také proto se Česko připojuje ke Světovému dni diabetu, který proběhne 14. listopadu.

Na globální úrovni tuto akci pořádá Mezinárodní federace pro diabetes. Letošní ročník má heslo: Diabetes: chraňme budoucnost. Je zaměřený především na edukaci v co nejširším pojetí a jeho organizátoři věří, že energie a prostředky vložené dnes do prevence diabetu se v následujících desetiletích několikanásobně vrátí.

Diabetes již dnes zasahuje do života téměř každé české rodiny. V roce 2011 se v České republice s touto nemocí léčilo více než 825 tisíc pacientů a toto číslo se rychle rok od roku zvyšuje. Navíc lékaři odhadují, že u dalšího čtvrt milionu Čechů choroba již vznikla, ale ještě nebyla rozpoznána. V naprosté většině případů jde o diabetes druhého typu, tedy ten, který úzce souvisí se životním stylem - je tedy do značné míry odrazem šířící se obezity a pohodlnosti.

Není přitom nic takového, jako lehký diabetes - jakmile se nemoc jednou objeví, je třeba k ní přistupovat se vší vážností. I když pacienta nic nebolí, je ohrožen. To, čím je cukrovka nebezpečná, jsou právě její komplikace - trvale zvýšená koncentrace glukózy v krvi poškozuje cévy, což může vyústit v osobní tragédii v podobě cévní mozkové příhody či infarktu. Cukrovka je nejčastější příčinou slepoty a nejčastější příčinou amputace dolních končetin. Diabetici tvoří téměř polovinu pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří musí být léčeni umělou ledvinou - to vše kromě strádání pacientů a jejich rodin přináší obrovské náklady.

Diabetes se dá léčit - a čím dříve a intenzivněji tomu je, tím spíše se oddálí komplikace, případně se jejich vzniku zabrání zcela.

Léčba diabetu je však obrovskou ekonomickou zátěží, spotřebuje více než desetinu rozpočtu zdravotního pojištění, přes 20 miliard ročně. Nepřímé náklady, dané ztracenými roky produktivního života, jsou ještě vyšší.

Až čtyřem z pěti případů diabetu druhého typu přitom lze předejít - především rozumnou, vyváženou stravou a dostatečnou fyzickou aktivitou.

Boj se všemi dopady, které diabetes má na celou společnost, přesahuje možnosti zdravotníků. Je k němu třeba spolupráce organizátorů péče, zdravotních pojišťoven a řady dalších institucí státní správy i mimo ni. Klíčovou podmínkou je ale zapojení široké veřejnosti - a právě k tomu Světový den diabetu pomáhá.

V jeho rámci bude ve středu 14. listopadu od 11 do 18 hodin na Náměstí Republiky v Praze probíhat měření glykémie, cholesterolu, krevního tlaku a hodnoty BMI. Na místě bude zájemcům k dispozici také nutriční poradenství, prezentace zdravé výživy a prostor pro předvádění některých zajímavých pohybových aktivit. Mottem celé akce je heslo: „Poznejte příznaky cukrovky, včasná diagnóza zachraňuje životy.“

Ve 13 hodin pak odstartuje již 9. ročník Pochodu proti diabetu, který je manifestem toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu 2. typu. Od roku 2003 se do něj u nás zapojily více než 60 000 lidí z téměř 80 míst v České republice. I vy tak můžete vyjádřit svůj postoj k diabetu a k vlastnímu zdraví.

Tváří Pochodu proti diabetu 2012 se opět stal herec a také diabetik pan Pavel Kříž.

Měření a poradenství na Náměstí Republiky i Pochod proti diabetu se uskuteční pod osobní záštitou ministra zdravotnictví ČR, doc. MUDr. Luboše Hegera, CSc. a za podpory společnosti Novo Nordisk, která je spolu s World Diabetes Foundation celosvětovým iniciátorem Pochodu proti diabetu.

Novo Nordisk se soustředí nejenom na léčbu diabetu, ale i na prevenci tohoto onemocnění. Řada projektů, které společnost Novo Nordisk podporuje nebo iniciuje, napomáhá zvyšovat povědomí široké veřejnosti o problematice diabetu a především diabetu 2. typu“, říká Daniela White, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk ČR.

Pod záštitou IDF září každoročně 14. 11. modrou barvou monumenty a stavby po celém světě, aby pomohly zviditelnit problematiku diabetu a připomněly veřejnosti Světový den diabetu. V České republice bude letos 14. 11. na modro nasvícen Národní památník na Vítkově.

kyvadlo

praha

Praha

brno

Brno

Kampaň IDF zaměřená na edukaci a prevenci cukrovky probíhá v letech 2009 - 2013 a klade si za cíl:

  • oslovit lékaře a sestry, kteří jsou zodpovědní za péči o pacienty, a vybízet je k využívání všech dostupných nástrojů léčby a kontroly diabetu.
  • zvýšit povědomí o diabetu a jeho prevenci u veřejnosti
  • vyzvat pacienty s diabetem ke zlepšení znalostí o cukrovce, s cílem lépe jí porozumět a předejít tak komplikacím.
  • sdělit vládám a politickým činitelům ekonomický význam strategií prevence diabetu a propagaci edukace o cukrovce, jako klíčové části kontroly a léčby této nemoci.

Světový den diabetu

Světový den diabetu byl vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.

Více informací najdete na www.dendiabetu.cz.

zdroj: tisková zpráva

Reklama