Neposlouchá vás syn? Manžel si věčně dělá, co chce? Kolegové z práce vás přehlížejí a neberou vážně? Váš služební postup „zamrzl“ na mrtvém bodě? Nejspíš si za to můžete vy sama. To, jak k vám přistupuje okolí, jak se k vám chovají kolegové, přátelé a rodina, je především odrazem vašeho vlastního chování. Ostatní si k vám dovolí jenom to, co jim dovolíte vy sama.

Přirozená autorita a zároveň schopnost vyvolávat respekt nestojí na síle vašeho hlasu, na statnosti vaší postavy či na formálně dané moci. Stačí se rozhlédnout kolem a uvědomíte si, že i daleko křehčí ženy dokáží „postavit do latě“ své mužské kolegy, partnera, nezdárné děti.

Nemám respekt!
Ty z vás, které se na základě dovedností a zkušeností chovají dostatečně sebejistě, mají vyhráno. Přirozená autorita je jim daná a ostatní k nim cítí důvěru. Takové ženy se nemusejí ani nijak zvlášť snažit a vynakládat mimořádnou energii, aby jejich slovo mělo váhu. Okolí je totiž ochotně respektuje samo od sebe.

Pokud k vám však sudičky v tomto směru nebyly moc štědré, nezoufejte. Nic není ztraceno. Existují osvědčené postupy a techniky, jak si své místo na slunci vydobýt.

Budu asertivní
Za tímto v poslední době často užívaným pojmem se skrývá především zdravě přiměřené, sebevědomé, ale neagresivní prosazování své vlastní osobnosti, svých názorů a požadavků.

Asertivní člověk dokáže vzbudit respekt, ale zároveň neponižuje a neshazuje své okolí. Umění asertivity také zahrnuje schopnost rozpoznat manipulaci a úspěšně jí čelit, bránit se proti nepřiměřenému a agresivnímu jednání, nebo odmítnout prosbu a zároveň nikoho neurazit.

Pokud tedy chcete zase získat v rodině či mezi kolegy v práci ztracený respekt, je dobré nakoupit si třeba zrovna pod vánoční stromeček nějakou knihu s praktickými radami, jak v které konkrétné situaci postupovat. Nebo ještě lépe – přihlaste se na nějaký kurz asertivního chování. Jejich nabídku najdete například na www.tutor.cz nebo na www.educity.cz . Tam se vás ujmou zkušení školitelé.

Uvidíte, jak brzy se vám zvedne sebevědomí, a jakmile se vaše sebedůvěra posílí, zvýší se i respekt vašeho okolí.

Jste sebevědomá? Poslechne vás váš pubertální syn na slovo? Vykoná ochotně váš manžel to, oč ho požádáte? Nebo jste doma za služku? Jak si udržujete respekt?

Reklama