V České republice umírá ročně na následky kouření 18 tisíc lidí, což je přibližně 50 lidských životů denně. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se proto rozhodla motivovat a podporovat své klienty, kteří chtějí přestat kouřit. Svým klientům poskytuje příspěvek ve výši 500 korun, přičemž těhotné ženy podporuje dvakrát tolik.

 

Příspěvek lze využít na přípravky určené k léčbě závislosti na nikotinu zakoupené v lékárně. Jedná se o léky, speciální náplasti, žvýkačky, inhalátory, pastilky rozpustné v ústech a další produkty napomáhající odvykání kouření.

 

„Rozhodli jsme se zapojit do boje proti závislosti na tabáku, přičemž zvláštní pozornost věnujeme těhotným ženám, kde je riziko dvojnásobné. Klademe důraz na systematickou léčbu s pomocí lékaře ordinujícího v protikuřácké poradně, jelikož úspěšnost pokusů přestat bez cizí pomoci je pouze dvouprocentní,“ říká Karel Šatera, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

 

Jak získat tento příspěvek?

·          žadatel musí být pojištěný u ZP MV ČR

·          klient předloží platební doklad o zakoupení proti kuřáckých přípravků v lékárně místně příslušnému pracovišti ZP MV ČR

·          klient předloží lékařskou zprávu nebo kartičku z protikuřácké poradny

·          těhotné ženy předloží těhotenský průkaz

 

Lucie Králová

tisková mluvčí ZP MV ČR

 

Více o závislosti na tabáku

 

Závislost na tabáku je velmi závažné chronické a recidivující onemocnění, které zkracuje život polovině kuřáků v průměru o 15 let. V Evropě i České republice je kouření příčinou každého pátého úmrtí. Lidé umírají především na kardiovaskulární nemoci, onkologická onemocnění, chronická plicní onemocnění a další nemoci ve všech klinických oborech.

 

Závislost na tabáku má dva faktory. Psychická závislost na tabáku je prvním z nich. Vzniká po určité době trávené s cigaretou. Může se jednat o chvíle odpočinku či naopak o stresové okamžiky, nebo velmi časté spojení chuti cigarety s jinými požitky, například pití kávy nebo posezení v restauraci.

 

Druhým faktorem je fyzická závislost, která je způsobena nikotinem obsaženým v cigaretě. U kuřáka se po delší pauze mohou projevit abstinenční příznaky, jako silná  touha po cigaretě, deprese, špatná nálada, nespavost, podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neschopnost soustředění nebo zvýšená chuť k jídlu.

Efektivní léčba je zaměřena na obě složky závislosti, tedy na psychickou i fyzickou. V současné době jsou k dispozici moderní léky, které dokáží odstranit nebo alespoň výrazně zmírnit abstinenční příznaky. Nejdůležitějším faktorem ale zůstává rozhodnutí přestat kouřit.

Důležité kontakty:

Linka pro odvykání kouření: 844 600 500

Centrum léčby závislosti na tabáku: www.clzt.cz

Česká koalice proti tabáku: www.dokurte.cz

treatobacco.net: www.treatobacco.net

Reklama