Kdysi před více než dvaceti lety jsem navštívila Braunův Betlém u Kuksu. Znáte ho? Je to přírodní galerie plastik, kterou v letech 1723 až 1732 vytvořil barokní sochař Matyáš Bernard Braun. Dnes už by své dílo ale asi nepoznal...

Nedávno jsem ke Kuksu zavítala znovu. Byla jsem zvědavá na skály a sochy, které mě při návštěvě v dětství doslova uchvátily. A musím říct, že jsem teď byla zklamaná. Braunovo dílo je hodně zničené - mnoho soch nemá hlavy, kámen je zašlý, zelený a porostlý mechem, sochy na skalách skoro nejsou vidět. Říkám si, jak bude toto dílo vypadat za dalších dvacet let?

Přečtěte si také:

Přitom kdysi byl tento přírodní park určitě oázou a místem, kde lidé mohli odpočívat a meditovat. Ostatně to byla i myšlenka hraběte F. A. Šporka, který tehdy nechal Betlém realizovat. Povolal k tomu sochaře Matyáše Bernarda Brauna se svou dílnou - a ten se tady opravdu předvedl. Areál je vrcholem jeho tvorby, patří mezi světové unikáty a jednu z nejzajímavějších barokních památek.

Bohužel z té úplně původní podoby Betléma dodnes zbylo jen málo, jsou tu poustevny, kaple sv. Kříže a několik dalších drobných staveb, zatímco dříve tu býval třeba Kristus v několika podobách, alej studánek s fontánami a mnoho jiných sousoší a vyobrazení. Sochy byly navíc barevné. To musela být krása. K devastaci došlo už krátce po smrti hraběte Šporka, v době válek o rakouské dědictví, navíc se v okolí těžil kámen na pevnost Josefov.

Co tady dnes tedy ještě můžeme vidět? Třeba skálu s vytesaným rámem, kde už nic nezbylo, údajně tu byl výjev Útěk do Egypta od Petra Brandla. Je tu také poustevník Juan Garinus, jak vylézá ze své jeskyně, v níž je socha Krista, kamenné sedátko a otisk ruky v kameni, postava světce Jana Křtitele, poustevník Onufrius, Maří Magdalena nebo Vidění sv. Huberta. Dochovalo se také sedátko, na kterém údajně sedával sám sochař Braun. Posuďte podle fotek, jak dnešní dílo vypadá.

betlem

Jákobova studna: studánka v podobě kašny - ani jedna socha nemá hlavu...

betlem

Narození Krista: kameny jsou opravdu zničené...

betlem

Spící Máří Magdaléna

betlem

Takhle zdálky byste skoro nepoznali, že jsou na kamenech vytesané nějaké reliéfy

betlem

Poustevník Juan Garinus

betlem

Nad Juanem Garinem je ve skále vytesaný znak hraběte Šporka

betelem

Vevnitř najdete sedátko (uprostřed) a vedle něj vpravo je otisk ruky (ten ovšem skoro není vidět)

betelm

Socha Krista uvnitř jeskyně

betlem

betlem

Původní krásné zobrazení se ve skalách skoro ztrácí...

betlem

Na tomto sedátku prý sochař Braun často sedával, je tam vytesaná i kniha

etelm

Od hospitalu Kuks vede k Betlému naučná stezka

Další zajímavé články:

Reklama