„Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat...“ Kdo by neznal proslulou věštbu kněžny Libuše. Mnohé však překvapí, že se možná ani nevztahuje k Praze, ale spíš k hradišti „ve své době“ mnohem většímu, bohatšímu a významnějšímu.

K hradišti výstavnějšímu a posvátnejšímu, než byl samotný Vyšehrad či Pražský hrad. Jedná se o legendární a mocnou Starou Kouřim, jež byla silou zničena a záměrně vymazána z českých dějin. Skoro se nabízí srovnání jejího zániku s osudem starověkého Kartága či Tróje.

Historik a archeolog Michal Lutovský napsal:
Stará Kouřim je zcela výjimečným objektem, které nemá mezi našimi slovanskými hradišti srovnání. Jednalo se o nejvýznamnější mocenské středisko v Čechách druhé poloviny 9. a první poloviny 10. století... Postupně budované tři pásy obloukovitě se táhnoucí hradeb, z nichž ta vnější dosáhla délky 1320 m, obklopily areál o rozloze 44 hektarů. Stará Kouřim tak byla bezesporu nejrozsáhlejším opevněným sídlištěm raně středověkých Čech.

Mohutný terénní blok hradiště je přístupný z několika stran, ale nejpůsobivější je výstup od říčky Kouřimky.

Lechův kámen

Podivný, kolem tří metrů vysoký kvádr s plošinou na vrcholu a svislými stěnami přerušenými několika nepravidelnými výstupky. Leží tu jako zaťatá pěst.
Představme si hučící plameny a sloup černého kouře s jiskrami, jenž kdysi stoupal k nebesům, aby všem na míle daleko zvěstoval, že tady je předurčeno sídlo vojvody Lecha a jeho lidu.

kamen

Lechův kámen

Kouřový signál

Příběh o bratrech Čechovi a Lechovi je všem známý. Stará pověst správně tuší, že Kouřimí začínají české dějiny, neboť je prvním jmenovaným sídlem, které vzniklo údajně krátce poté, co se slovanští Charváti (Chorvaté) v čele s praotcem Čechem usadili pod horou Říp. Vypráví se, že Lech se po nějakém čase s bratrem Čechem rozloučil a pokračoval s lidmi svého rodu v další cestě na stranu polední. Když našli vhodné sídlo, zapálili na vybraném obětním kameni velký oheň, jímž vzdali poctu Bohům. Čech každého rána netrpělivě vyhlížel z Řípu a upokojil se teprve tehdy, když na obzoru zahlédl prapor kouře, jenž byl smluveným znamením, že Lechova výprava byla úspěšná, že bratr dosáhl vytouženého cíle. A podle toho kouře začali Lechovo sídlo nazývat Kouřimí.

Uctívání Lechova kamene

K Lechovu kameni se váže pověst, kdo ho prý dokáže o štědrovečerní půlnoci třikrát oběhnout (nebo obskákat po jedné noze) bez jediného nadechnutí, tomu se kámen otevře a vydá mu své poklady. Možná jde o zkreslení vzpomínky na původní pohanské obřady, kdy kněz vstupující k blízkosti posvátného kamene zadržoval dech, aby „Boha svým výdechem neurazil“.

Uctívání Lechova kamene doložily i četné archeologické nálezy, podle dobových záznamů se zde dokonce upalovaly čarodějnice. Přesto se i díky těmto negativním vlivům jedná o zvláštní energické místo. A kdo magii nevěří, ten se může alespoň pokochat krásnou panoramatickou vyhlídkou na město Kouřim.

Kudy ke kameni

Lechův kámen se nachází na hradišti Stará Kouřim, na návrší vysokém 334 m. n. m., asi 1 km jihovýchodně od města Kouřim, ve středočeském kraji, v okrese Kolín. Na hradiště vede okružní žlutá turistická značka, která spojuje Lechův kámen, akropoli a Libušino jezírko.

mapajedna

mapadve

mapapp

Zdroj: O. Dvořák, Kamenné otazníky české historie, nakl. XYZ, 2011 a google

Čtěte také:

Reklama