Ing. Jiří Těhan, MBA je ředitelem úseku klientských služeb a marketingu Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE od roku 1998. Narodil se v roce 1966, je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a badmintonu.

metal aliance

V záplavě zpráv o důsledcích zdravotnických reforem dost možná veřejnosti uniklo, že dochází ke zcela zásadnímu omezení možnosti změny zdravotní pojišťovny. Nově může mezi podáním přihlášky a vlastní změnou uplynout i rok a půl. Ještě nedávno bylo možné si pro změnu zdravotní pojišťovny vybrat ze čtyř přestupních termínů v roce, nyní bude jen jeden. Jedná se tedy o dost podstatný zásah do svobodného rozhodování pojištěnců.

Pár otázek k těmto a některým dalším aspektům, spojených s avizovanou změnou, jsme položili řediteli klientských služeb a marketingu Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE Jiřímu Těhanovi.

Ing. Jiří Těhan, MBA je ředitelem úseku klientských služeb a marketingu Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE od roku 1998. Narodil se v roce 1966, je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a badmintonu.

Jak je to tedy nově s těmi přestupními termíny?
Podstatné je, že pokud o změně uvažujete již pro příští rok, pak musíte přihlášku, například k naší Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE, podat ještě do konce listopadu letošního roku. Znamená to, že moc času na to nemáte. Stane-li se, že to nestihnete, budete mít další šanci do konce června. V tom případě bude změna pojišťovny platná až od ledna 2013. A při podání přihlášky po 1. červenci příštího roku si na změnu budete muset počkat až do roku 2014.

metal alianceAle to znamená daleko odpovědnější volbu.
To rozhodně. Každý by si měl co nejrychleji položit otázku, zda se cítí být v péči o svoje zdraví sám, anebo mu je jeho zdravotní pojišťovna v této snaze spolehlivým partnerem. Důležitým aspektem je i to, zda má člověk pocit, že se mu za svoje peníze, které na pojistném odvádí, dostává ze strany pojišťovny té nejlepší péče. Měl by si rovněž položit otázku, zda a případně jak s ním jeho pojišťovna komunikuje, je-li pro ni jen jedním z předlouhé řady pojištěnců, anebo skutečným klientem.

Co má ale obyčejný pojištěnec udělat, aby nenaletěl?
Zvláště v tomto období, kdy se čas k odpovědné volbě krátí, doporučuji co největší obezřetnost. Dealery nejrůznějších zdravotních pojišťoven se to jen hemží. Pokud postupují v souladu s etickým kodexem Svazu zdravotních pojišťoven, pak je vše v pořádku. Jenže i klienti Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE se právě v těchto dnech setkali s takovými dealery, co rozehrávají kartu strachu. Pomocí lživých informací se snaží v lidech vyvolat nejistotu a nedůvěru a přimět je k přestupu ke konkurenci. Často používají psychický nátlak a lži. Podezřelé je například, pokud dealeři hovoří více o tom, v čem jsou konkurenční zdravotní pojišťovny špatné, než v čem je právě jejich zdravotní pojišťovna dobrá.

A co ZP METAL-ALIANCE, v čem ta je dobrá?
Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE patří k ekonomicky nejstabilnějším zdravotním pojišťovnám u nás. Jsme schopní garantovat zajištění a úhradu zdravotní péče kdykoliv jí klient potřebuje. Kromě finanční stability se dlouhodobě vyznačujeme mimo jiné nejnižšími náklady na zdravotní péči. Dosáhli jsme toho naší zdravotní politikou založenou na nakupování zdravotní péče i rozsáhlou podporou preventivních programů.

Může ZP METAL-ALIANCE nabídnout něco, na rozdíl od jiných pojišťoven, specifického?
Jen velmi nerad se do takových srovnání pouštím. Myslím si totiž, že nabídka se má vždy posuzovat komplexně, a o to se v ZP METAL-ALIANCE primárně snažíme. Nicméně bych přeci jen jednu z našich, ne tak zcela obvyklých služeb, připomenout mohl. Jedná se o nabídku našeho call centra.  Tato bezplatná telefonní linka nabízí našim klientům celou řadu praktických služeb. Jednou z těch nejzajímavějších je možnost „objednávání k lékaři“ po telefonu. Klient naší pojišťovny jen zavolá na telefonní číslo 844 125 124 a tímto způsobem se objedná nejenom k praktikovi, ale také k zubaři či na specializované vyšetření. Další službou, jež pojištěnci METAL - ALIANCE velmi oceňují, je právník na telefonu. Ten bezplatně pomáhá v oblasti ochrany práv pacienta, výkladu práv a povinností či v otázkách práva na informace ať už u pacienta či jeho blízkých a příbuzných. Právník v call centru řeší rovněž pochybení a sankce při poskytování lékařské péče nebo pracovně právní vztahy v souvislosti s pracovními úrazy či nemocemi z povolání. Může rovněž pomoci se sepsáním žádostí, objednávek, uplatnění nároku, stížností a v řadě dalších procesů.

Právo volby je samozřejmě zcela na straně každého pojištěnce. Proměnou termínů, ve kterých lze volně přecházet od jedné zdravotní pojišťovny k druhé, se ovšem tato volba stává mnohem odpovědnější. Je proto na místě volit se znalostí věci. Ale to je už na každém z vás.  

Více informací najdete na stránkách www.zpma.cz

metal aliance

Reklama