Opláchni si ruce! Nejez to neumyté ovoce! Nešahej na to! Také to znáte? Naše maminky moc dobře věděly, co říkají. Žloutenka (hepatitida) byla, je a bude. Co vlastně nemoc, která postihuje každou věkovou kategorii bez rozdílu a můžeme ji chytit kdekoliv a kdykoliv, způsobuje?

Obecně je hepatitida – nepřesně hovorově žloutenka – zánětem jater. Může být způsobena řadou mikroorganizmů, někdy je však také součástí celkových onemocnění (sarkodióza – onemocnění nejasného původu postihující řadu orgánů, některé nemoci krve aj.). Zánětem reagují játra i na toxické poškození, například alkoholem nebo některými léky.

Většinou se však pod tímto pojmem myslí virová hepatitida. Ta tvoří samostatnou skupina infekcí, vyvolanou několika původci. Znamená to, že se jedná o různá onemocnění, i když s podobnými příznaky. Vžitý název „žloutenka“ (ikterus) vychází z častého průvodního příznaku, to je žlutým zbarvení kůže a sliznic (způsobeným žlučovým barvivem bilirubinem), pobolíváním v pravém podžebří, zažívacími obtížemi, chřipkovými příznaky a bolestmi kloubů. Příčiny žloutenky jsou různé, ale v případě virových hepatitid se jedná o důsledek zánětlivého a degenerativního poškození jaterní tkáně hepatitickými viry.

Podle viru, který onemocnění vyvolává, rozlišujeme virové hepatitidy typu A, B, C, D a E. Onemocnění jedním typem nechrání proti onemocnění typem jiným. Výjimečně tak může dojít k současnému onemocnění dvěma až třemi typy virových hepatitid.

Infekční žloutenka
Virová hepatitida typu A, dříve nazývaná infekční žloutenka, je vyvolána virem hepatitidy A. Tento virus je velmi odolný vůči vlivům vnějšího prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, léta ve zmraženém stavu. Zničen je například po pětiminutovém varu, po deseti hodinách při teplotě 60 °C, po působení dezinfekčních prostředků (chlorových preparátů, kyseliny peroctové).

Inkubační doba, tedy doba od nákazy člověka do rozvinutí příznaků onemocnění, je 14–50 dní, nejčastěji 30 dnů. Už koncem inkubační doby se objevují netypické příznaky. Nejčastěji jde o projevy žaludeční a střevní. Vzácněji jsou postiženy klouby, kůže, nervy. Po této fázi ohlašující příchod nemoci nastupuje vlastní fáze onemocnění, kdy dochází ke zhoršení potíží a často se objevuje „žloutenka“. Současně má pacient tmavší moč, světlou stolici a svědí ho kůže. Někdy výše uvedené necharakteristické příznaky chřipkové, žaludeční a střevní nemusí být přítomny vůbec a nemocného přivádí k lékaři žluté zbarvení kůže a bělma oka.

víkendová soutěž


Jindy se naopak „žloutenka“ nevyvine, mluvíme o formě anikterické, která je obzvláště závažná pro šíření onemocnění do okolí. Pacienti s touto formou infekce bývají často aktivně vyhledáni při vyšetřování kontaktních osob onemocnělých. Téměř u všech nemocných v akutní fázi (ve stadiu s rozvinutými příznaky onemocnění) jsou zvětšená játra, citlivá na pohmat, někdy i zvětšená slezina či mízní uzliny.

Nekomplikovaná hepatitida typu A trvá 2–4 týdny, rekonvalescence týdnů několik. Izolace na infekčním oddělení je povinná a její délka závisí na závažnosti klinického průběhu. Všeobecně platí, že onemocnění dětí probíhá lehčeji než onemocnění dospělých. Důležité je, že virová hepatitida typu A nemá trvalé následky. Asi u 10 % pacientů však dochází ke komplikovaným průběhům, onemocnění i rekonvalescence pak trvají několik měsíců. Zcela výjimečně dojde k takzvanému fulminantnímu průběhu, velmi prudce probíhajícímu, vedoucímu k jaternímu selhání a smrti.

Dieta
Pro léčbu je důležitý klid na lůžku v akutní fázi onemocnění a zvláště pak dieta nejen v akutní fázi, ale i rekonvalescenci. Zpočátku je doporučována dieta glycidová (čaj, glukóza, suchary, starší pečivo, kompoty, kaše), po několika dnech lze podávat bílkoviny (mléko, tvaroh, drůbež, vařené hovězí maso). Je nutno se vyvarovat přepalovanému tuku, koření, alkoholu a uzeninám. Pacientovi se podávají vitaminy B a C. Po onemocnění dochází k celoživotní imunitě, to je ochraně před opakovaným onemocněním.

Zdrojem onemocnění je nakažený člověk, u něhož je virus přítomen ve stolici již ve druhé polovině inkubační doby a 1–3 týdny po začátku klinického onemocnění. V krvi infikovaného je virus přítomen krátce, jen několik dní před začátkem a vzácně několik dní po začátku klinického onemocnění. Přenos stolicí infikovaného člověka hraje nejzávažnější roli, ať už se jedná o přenos přímý od osoby k osobě, například špinavýma rukama, ale i nepřímý, znečištěnou vodou nebo potravinami a znečištěnými předměty. Přenos krví je vzácný.

Virová hepatitida typu A se vyskytuje na celém světě, více v zemích s nízkým hygienickým standardem. Postihuje především děti a mladé dospělé. Česká republika patří mezi země s relativně nízkým výskytem. V posledních letech je ročně hlášeno okolo jednoho tisíce onemocnění. Ještě před deseti lety byl výskyt 3x vyšší. Klesající nemocnost v populaci má za následek narůstající procento osob bez ochranných protilátek. Obdobně jako v jiných vyspělých státech vznikla i u nás populace vysoce vnímavá k nákaze hepatitidou typu A.

Prevence
V prevenci chorob způsobených požitím znečištěné vody a potravy je doporučováno se vyvarovat konzumaci syrových salátů a zeleniny, ovoce, které si sami neoloupete, zmrzliny, mořských plodů v syrovém nebo polosyrovém stavu, všeobecně pokrmům nedostatečně tepelně upraveným. Nedoporučuje se používat vodu z veřejného vodovodu, ani k čištění zubů. Je dobré se řídit základním pravidlem Světové zdravotnické organizace pro přípravu potravy v exotických zemích: „Převařit, upéct, oloupat, nebo nechat být“.

Protože specifická léčba neexistuje, jsou preventivní opatření obzvláště důležitá. Zahrnují zvyšování osobní hygieny, zdravotní výchovu, zásobování nezávadnou pitnou vodou a potravinami, výběr a kontrolu dárců krve a vytváření odolnosti organismu proti nákaze (to je imunizaci). Donedávna byla možná pouze imunizace pasivní, spočívající v podávání lidského normálního imunoglobulinu. Tato ochrana byla opakovaně prokázána, trvá však pouze 2–4 měsíce. V posledních několika letech je možná i aktivní imunizace, očkování.

Očkování
V ČR jsou k dispozici bezpečné a účinné očkovací vakcíny pro děti i dospělé. Pro základní očkování stačí podání jedné dávky, přeočkování jednou dávkou se provádí za 6–8 měsíců. Vakcíny se aplikují do ramenního svalu. Délka ochrany je 5–10 let. Očkování proti virové hepatitidě typu A nepatří mezi očkování vyhláškami stanovená jako pravidelná, obsažená v očkovacím kalendáři, hrazená státem, je však zahrnuto mezi očkování na vyžádání, placená tím, kdo o ně požádá. Za mimořádné epidemiologické situace může být vyhlášeno očkování jako mimořádné, hrazené státem.

Jak se bráníte proti žloutence? Prodělali jste nemoc a s jakými následky? Pokud ano, držíte dietu a jakou?

Reklama