Jednou z nejdůležitějších bohyň všech mytologií je bohyně plodnosti. U polabských Slovanů má jméno Živa. Nestará se ale jen o úrodná pole, je matkou a ochránkyní rodinného krbu...

ŽivaNejvětší slavnosti bohyně Živy (nebo, chcete-li Šivy) přichází s pozdním létem. Po žních. Ano, ano, dožínky – slavnosti, při kterých se bujaře hoduje, pije a tančí. Na vsích z posledního snopu obilí se vážou postavu a tu pak oblékají do ženských či mužských šatů. Doma ji staví do kouta vedle dříve svázaného prvního snopu, společně tam pak postávají do dalších žní.

Slaví se však i menší letní slavnosti. Pálí se při nich stébla slámy, aby zajistila dostatek vláhy a tepla, rozhazuje se sláma po polích, aby zajistila úrodnost pro další roky, přeskakují se ohně, aby byl dobytek pod ochrnou před zlými kouzly, milenci spolu uléhají do trávy, aby bylo dostatek úrody...

Kdo je bohyně Živa?

Ve své slovanské kronice ji poprvé zmiňuje saský mnich Helmold z Bosau ve 12. století, nazývá ji Siwa dea Polaborum. Je to krásná, zralá a žádostivá žena, ve vlasech má vpletené letní květy a v náručí klasy, které jsou symbolem obživy a celoročního rolníkova snažení. Právě Živa naučila Sloovany na našem území obdělávat půdu, orat, sít a sklízet. Naučila je také, jak uchovat zrno přes zimu. Ale byla to Živa, kdo jim také ukázal, jak pást dobytek a starat se o svá stáda.

V neposlední řadě je také bohyní, která symbolizuje ženu jako matku. Je dokonalá hospodyně, milující manželka a ochránkyně rodinného krbu.

Moderní výklady ji dokonce vidí také jako životní sílu, která je v každém člověku.

Vzala si boha nejspíš podsvětí

Sama je ženou krále času, magického boha podsvětí a spravedlnosti Velese. Jejich spojení zaručuje plodnost a hojnost. Dokonale se doplňují jako život a smrt a oba dobře vědí, že by nebylo jednoho bez druhého.

Podle dalších zdrojů je ale jejím mužem tajemný východoslovanský bůh osudu Rod, se kterým se podílí jako dvě holubice na stvoření světa a je matkou všech ostatních bohů.

Je také sestrou mladické bohyně Vesny a zimní stařeny Morany, se kterými si střídá vládu nad ročními obdobími.

Pronikla i do Bible

Různými badateli je spojována s římskou bohyní plodnosti Ceres či ruskou bohyní Mokoš. Jako matku všeho živého na zemi ji (trochu paradoxně) potvrzuje a tedy její význam vysvětluje Bible. Ve starých překladech je zde v pasáži o vzniku světa Eva nazvána právě Živou. Což mimo jiné poukazuje na to, že kult této bohyně byl v Čechách silně zakořeněný.

Kam dál?

Reklama