V Karlovarském kraji probíhá v současné době projekt související s duševně nemocnými lidmi. V rámci Světového dne duševního zdraví budou 10. října ve městech Sokolov a Cheb otevřeny dvě nové služby terénní sociální rehabilitace, které budou pokrývat péčí příslušné okresy. Provozovatelem těchto služeb je i FOKUS Mladá Boleslav - Sdružení pro péči o duševní zdraví.

Karlovarský kraj společně s organizací Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví již od roku 2010 intenzivně spolupracují na zlepšení situace osob s duševním onemocněním v kraji. Ještě před třemi lety zde neexistovaly komunitní služby pro osoby s duševním onemocněním. To se však velmi rychle mění. V Karlovarském kraji vznikají další dvě nové služby pro tyto osoby v Sokolově a v Chebu. U příležitosti Světového dne duševního zdraví 10. října 2013 proběhne v ulicích měst Sokolova a Chebu Informační kampaň „Není síť jako síť“, kde budou služby představeny. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním n území Karlovarského kraje“.

duše

Duševním onemocněním trpí v České republice v průběhu jednoho roku asi 30 % dospělého obyvatelstva. Je zde však stále značná část obyvatel, která jej tají anebo bagatelizuje, protože se bojí odsouzení ze strany veřejnosti. Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví však uvádí: „K duševnímu onemocnění je třeba přistupovat jako k jiným nemocem. Je důležité vyhledat včas odbornou pomoc.“

Trendem moderní psychiatrie je snaha o přesun z ústavní do komunitní péče odehrávající se v přirozeném prostředí. V rámci celé České republiky se zvažuje reforma psychiatrie, která by přinesla transformaci ústavní péče a podporu ambulantní a terénní péči.

V říjnu 2013 budou ve městech Sokolov a Cheb otevřeny dvě nové služby terénní sociální rehabilitace, které budou pokrývat péčí příslušné okresy. Provozovatelem těchto služeb je i FOKUS Mladá Boleslav - Sdružení pro péči o duševní zdraví. Tyto služby budou představeny 10. října 2013 postupně v Sokolově a Chebu v rámci Informační kampaně „Není síť jako síť“. V Sokolově se kampaň koná na náměstí před Hornickým domem od 10.30 do 12.00 hodin a v Chebu na pěší zóně u supermarketu Billa od 15 hodin. Do kampaně se zapojí také studenti sociální práce vyšší odborné školy SZŠ a VOŠ Cheb spolu s Cirkusem Paciento, který je projektem o. s. Ledovec.

Vedle otevření nových služeb a v Sokolově a Chebu je cílem návazného projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ vytvořit síť vzájemně spolupracujících služeb pro osoby s duševním onemocněním. Výsledkem je vznik tří multidisciplinárních týmů na okresních úrovních, které propojují zástupce poskytovatelů sociálních, zdravotnických a ostatních služeb v daném okrese, tj. K. Vary, Sokolov, Cheb, kteří tak mohou spolupracovat na pomoci lidem ve velmi těžkých životních situacích, ve kterých by pomoc jedné organizace byla nedostatečná. Na krajské úrovni vzniká tzv. koordinační tým, který sdružuje vedoucí pracovníky sociálních odborů měst, zástupce policie, hasičů, zdravotní pojišťovny, psychiatrické oddělení nemocnice v Ostrově či zapojení škol. Cílem je vytvoření vzájemně a efektivně spolupracující sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním, a tím podporovat koncepční řešení v péči o duševně nemocné v Karlovarském kraji. Tento nově vznikající dvoustupňový provázaný systém je v současné době v České republice zcela ojedinělý mj. i tím, že pokrývá celé území Karlovarského kraje.

(red)

Reklama