Bulvár

Zhoubný onanismus a pocit andělů

Rozepnul jsem si tedy kalhoty a tak, aby to nikdo neviděl, jsem vytáhl penis. Oči se mi zavřely, jak jsem za něj tahal dopředu a zpátky, modlitba se stala rychlejší, obrat za obratem, dokud jsem se nedostal k závěrečné části, se srdcem teď už hlasitějším než slova, v naději, že ten pocit přijde právě ve chvíli, kdy Marie odpovídá andělovi.
(...)
"Co to má znamenat?" zeptal se.
"To je pocit andělů..." řekl jsem mu, šťastný, že se nakonec přece jen mohu o tajemství s někým podělit.
(...)
"Pocit andělů je, co cítil Gabriel, když požádal Marii, aby měla Božího syna, a co cítila Marie, když řekla ano... Gabriel to cítil, protože byl anděl; Marie to cítila, protože byla dokonalá a měla dokonalé pocity; a Ježíš to cítil dvakrát tolik než kdokoliv jiný a cítil to pořád..."

V úryvcích z knihy Samův pád popisuje filosof, básník a spisovatel Richard Kearney první setkání svého dětského hrdiny s tím, čemu se dnes říká masturbace a o čem se ve starších publikacích dočteme jako o onanii nebo sebeukájení či dokonce sebehaně.

Nejdiskriminovanější většina
Sociolog Martin Fafejta s trochou nadsázky píše, že onanisté jsou tou nejdiskriminovanější sexuální menšinou, nebo spíše sexuální většinou ve společnosti. Je to dáno tím, že se jedná o činnost ryze soukromou, o které stejně jako o záležitostech hygienických obvykle příliš nemluvíme? Jen z části... Velký podíl na tabuizování autosexuality nese věda a morálka 18. až 19. století.

Plýtvání je hřích
Zatímco středověký člověk měl pracovat jen do té míry, do jaké to bylo třeba k jeho obživě, a veškerý svůj zbylý čas měl věnovat Bohu (přiznejme si ovšem, že leckdy mu, chtěl-li se uživit, žádný volný čas nezbýval), přináší protestantská etika ideu práce jako podílení se na rozkvětu Božího díla. Práce tedy získává hodnotu sama o sobě, stejně jako zisk - kapitál - nemá jím být ovšem plýtváno k vyšší osobní spotřebě, ale má být znovuinvestován. Jak píše Fafejt: "Vše, co zisk zvyšovalo, bylo dobré. Veškeré plýtvání - energií, časem i materiálními statky - bylo špatné. Nejen z ekonomických důvodů, ale především z důvodů náboženských a morálních. Člověk, který plýtval, se nepodílel na rozkvětu světa coby Božího díla."

Ónan a reprodukční sexualita
A je snad větší mrhání energií, než ukájení se pro samotný pocit slasti, je snad větší rozmařilosti, než když semeno muže nedojde lůna ženy a není tak splněn jediný pravý účel sexuality - reprodukce? Pod vlivem protestantské morálky a v duchu rodícího se kapitalismu se tak autosexualita, už od dob Ónanových nesoucí punc hříchu (ačkoliv u Ónana šlo především o to, že z touhy po majetku odmítl naplnit starou židovskou tradici a zplodit ženě svého zesnulého bratra syna a bratrovi tak pořídit dědice, nikoliv o zavrženíhodnost té či oné sexuální praktiky), stala nejen zločinem proti Bohu a společnosti, ale projevem i příčinou choroby, kterou je třeba léčit.

Malá, bledá, hnáty křivé, pod plachetkou onanuje
O onanistech se říkalo, že jsou morálně i fyzicky slabí, degenerovaní, že trpí ospalostí, vyhublostí, oslabením paměti a následně celkovým zhloupnutím. Onanie prý také vede k vznětlivosti a nevrlosti, k málomluvnosti a stranění se společnosti, k závrati, sebevraždám, ba i k onemocnění tuberkulózou či rakovinou. Projevem onanismu jsou i žluté zuby a ztráta krásy. Symptomem onanie jsou létací sny, hrubý hlas, nervozita a slabý dech. Dr. Fournier píše: "Onanisté nemohou dobře vyskočit na koně a učí se jen velmi těžko tanci." Dr. Tissot o onanistech tvrdí: "Oči ztrácejí svou rumělkovou barvu, zuby svoji bělost, a konečně není řídkým zjevem, že se tělo znetvoří celkovou deformaci postavy." Marxistický filosof Ernst Bloch zase varuje: "Soběstačnost onanisty v pohlavních záležitostech zvyšuje egoismus, chladnost srdce, otupuje jemnější etické city. Boj proti onanii jako masovému úkazu je eminentně sociálním bojem za altruismus..."

Kozel je nevezme!
Uchránění dětí před zhoubným onanismem se stalo jedním ze základních motivů školství. Neustálá kontrola dětí, spánek s rukama na pokrývce, zákaz podávání celých banánů na dívčích internátech a v klášterech, to byly jen některé perličky tehdejší pedagogiky. Zdravověda z roku 1853 například o spánku mládeže praví: "Peřiny žádné! Nechť spí na holém slamníku! Kozel je nevezme!" Jistý pruský lékař Dr. Faust zase bojoval proti tomu, aby chlapci nosili kalhoty - nutnost "drát z nich již od útlého dětství svůj malý úd" je prý vede k onanismu.

Léčba masturbací
Naše společnost už povětšinou ví, že autosexualita není nejen škodlivá, ale může mít i účinky pozitivní. Některými autory je dokonce doporučována pravidelná masturbace jako prevence a terapie psychických i fyzických obtíží, například migrény u žen. I v pojetí dětské sexuality už padla mnohá tabu a moderní psychologie si uvědomuje, že dítě netraumatizuje sama sexualita, ale právě vědomí okolí, že jde o něco špatného a doporučuje především v případě dětské autosexuality citlivý a vysvětlující, nikoliv trestající přístup. Přesto v naší kultuře stále přetrvává vědomí, že jde o něco když už ne nedovoleného, tak alespoň ne zcela vhodného, o něco, čím se, narozdíl od mnoha jiných sexuálních praktik, nikdo nechlubí ani v úzkém okruhu důvěrných přátel...

A přitom Kearneyho hrdina říká: "To přece nemůže být špatné, milosti. To je pocit andělů..."

Jaké jsou Vaše zážitky s autosexualitou? Pamatujete si své první dětské pokusy? Jak na ně reagovalo Vaše okolí? Učili Vás rodiče, že jde o něco špatného, co se "nedělá"? Máte nějaké zkušenosti s autosexualitou u Vašich dětí? Jste ochotna a schopna mluvit o autosexualitě otevřeně? Probíráte s kamarádkami nejlepší praktiky a pomůcky? Nebo se autosexualitě vůbec nevěnujete?

   
02.10.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [49] átéčko [*]

  Henri: Nás ženy tolik nevzrušuje pohled na nahé tělo opačného pohlaví, jak je tomu u mužů( a zdejších pokleslých "erotických" povídek). Nás vzruší více to, když nás někdo svádí slovíčky, všímáme si více vůní. Chlap koukne na prsatici a vezme věc do svých rukou. Třeba jen proto, že den předtím se opil a pociťuje touhu po sexu. A protože zrovinka není žádná na dosah, má to z hlavy(a nejen z hlavy)

  superkarma: 0 02.10.2006, 18:44:54
 2. avatar
  [48] Henri [*]

  Asdareel: Ovšem, v této debatě zvlášť si každý chrání soukromno seč může, ale už se nestarám . Přesto děkuji, jsem mnohem moudřejší.

  superkarma: 0 02.10.2006, 18:01:59
 3. [47] Asdareel [*]

  Henri: Ovšem dovolíš-li, zůstal bych raději na půdě obecných akademických úvah a nepouštěl se do konkrétního rozboru osobního života. (Přelož si, prosím, mojí poslední větu z diplomatické řeči do lidštiny sama).

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:56:56
 4. [46] Asdareel [*]

  Henri: Kdybych to takto dělal, měl bych ho.

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:53:55
 5. avatar
  [45] Henri [*]

  Asdareel: Takže ho máš taky?

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:50:00
 6. [44] Asdareel [*]

  Henri (43): No, tak nějak asi už nemám víc co říct, snad ještě k tomu pocitu nevěry. V tom s tebou souhlasím.

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:47:44
 7. avatar
  [43] Henri [*]

  Asdareel: tak moc jsi mi neodpověděl .

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:40:42
 8. [42] Asdareel [*]

  vininka (41): Tak takto bych si rád někdy připadal, bohužel dnešní otevřené a asertivní prostředí mnoho příležitostí k prožití podobných pocitů neposkytuje

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:40:07
 9. avatar
  [41] vininka [*]

  Asdareel: No,ona to zrovna legrace není.Já jsem si pak připadala jako nestoudnice nestoudná.

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:34:44
 10. [40] Asdareel [*]

  vininka (39): Tak to musí být vážně legrace, narazit na takového človíčka

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:20:59
 11. avatar
  [39] vininka [*]

  Asdareel: To si piš,že tvrdí......A ještě se tváří,jak je to pohoršuje!

  superkarma: 0 02.10.2006, 17:05:44
 12. [38] Asdareel [*]

  Amálie: Dnes už snad nikdo ani ntvrdí, že to nedělá

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:59:01
 13. avatar
  [37] Amálie [*]

  Jak říká muj otec: každej to dělá a kdo tvrdí, že ne, dělá to 2x tolik.

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:57:21
 14. [36] Asdareel [*]

  Henri: Ponižující? Mno, proč ne, i ponížení může být za určitých okolností velmi vzrušující

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:51:52
 15. [35] Asdareel [*]

  Vivian: Dovedeno ad infinitum, ano. Ovšem pokud se pohybujeme v realistických kategoriích, pak my muži můžeme vám ženám jen tiše závidět. Kromě toho, my muži k uskutečnění pohlavního styku musíme docílit ztopoření, čehož, bohužel, nejde docílit vůlí, nicméně se to od nás očekává.

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:51:08
 16. avatar
  [34] Vivian [*]

  Asdareel: proč myslíš, že ženy mohou mít orgasmů kolik chtějí a jejich libido je pořád na vysoké úrovni? Opravdu si myslíš, že když si to udělám dvacetkrát, jsem potom pořád stejně nadržená? Mýlíš se. I ženina sexuální energie je vyčerpatelná .

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:43:50
 17. avatar
  [33] Henri [*]

  Asdareel: Pás cudnosti je celkem ponižující pro obě strany , to bych nedělala. Potenci bych taky neřešila a nezobecňovala, ta je velmi individuální.

  Ale jako každý člověk samozřejmě posuzuji všechno ze svého pohledu (nikomu ho samozřejmě nevnucuji), takže mám pocit, že kdybych třeba sbírala obrázky a filmy nahých mužů a onanovala u nich, tak bych se cítila tak trochu nevěrná. Tak trochu znamená, že sice nezasunul, ale docílila jsem orgazmu s jiným mužem než se svým vlastním. A to se mi nezdá košer.

  Jak toto vidí muži? (Věřím, že můj názor je možná značně odlišný od většiny, ale co nadělám )

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:40:57

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [32] Asdareel [*]

  Henri (30): Teoreticky vzato, pokud muž žije sexuálním životem se svojí partnerkou, pak v případě, že ještě navíc masturbuje, si oslabuje sexuální touhu a potenci. U ženy je to něco jiného, ženy mohou mít orgasmů kolik chtějí a jejich libido je pořád na vysoké úrovni. Ovšem teorie je jedna věc a vydržet to reálně je věc druhá. Ovšem vynalézavé dámy si s tímto problémem poradí - mohou svým partnerům pořídit pás cudnosti, který jim zabrání nejen v případné nevěře, ale i v ručním oslabovaní jejich mužných kvalit, které plně patří jejich ženě

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:24:49
 2. avatar
  [31] vininka [*]

  Myslím,že kladný vztah k masturbaci má většina lidí,ale málokdo to přizná.....

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:19:17
 3. avatar
  [30] Henri [*]

  Asdareel: děkuji

  Takže obráceně, když někdo masturbuje, tak nemá plnohodnotný sexuální život? Ne že bych chtěla šťourat :-)

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:18:45
 4. [29] Asdareel [*]

  Henri (27): Tak v tom případě jsem zde, abych poskytl svůj phled na věc Masturbaci považuji za víceméně náhražku plnohodnotného sexuálního života. Je pohodlná, bezpečná, ale není to prostě milování s partnerkou. Navíc člověk pak nemá na plnohodnotný sex ani tu správnou chuť, když je vlastně pořád vyprázdněný.

  Takže masturbace ano, ale neměla by narušovat sexuální partnerský život.

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:13:54
 5. [28] prosty sekacek travy [*]

  Henri: no ja myslim, ze ve vetsine pripadu kladny, jiz od prvnich projevu dospivani az do konce proveditelnosti

  superkarma: 0 02.10.2006, 16:11:08
 6. avatar
  [27] Henri [*]

  prosty sekacek travy: vidíš, a mne by zase zajímal vztah mužů k mansturbaci.

  superkarma: 0 02.10.2006, 15:59:10
 7. [25] prosty sekacek travy [*]

  skoda ze se diskuse nerozvinula...mohlo mi to udelat mnohem lepsi obrazek o vztahu zen k masturbaci

  superkarma: 0 02.10.2006, 15:31:30
 8. [24] Rikina [*]

  ivana.kuglerova: děkuji za vysvětlení. Jízdu koňmo obkročmo jsem pochopila jako příklad autoerotiky, nicméně se mi zdál netypický, zejména jako ukázka, jak vysvětlovat problematiku dítěti.
  Všeobecně o autoerotice se domnívám, že ani tak nejde o tabuizované téma (ve střední Evropě v tomto století), jako spíš o téma velmi individuální. Pocity jednoho každého jsou patrně natolik specifické, že sdělovat je druhému není přínosem. Že se o tom nebaví běžně lidi v MHD, je celkem pochopitelné. Prostě není co řešit, ať v kruhu úzkém nebo širokém. Což se zřejmě projevuje i četností příspěvků zde.

  superkarma: 0 02.10.2006, 14:22:06
 9. avatar
  [23] ivana.kuglerova [*]

  Rikina: Jde to i v sukni až na paty, naopak, vypadá to celkem esteticky Ale to jsem nemyslela . Jistě že se tak dneska jezdí - se sedlem i bez sedla - a já tak jezdím samozřejmě taky, sice umím skákat i v dámském sedle, ale ne každý kůň je zvyklý pod ním chodit.
  Ale v prepubertálním období se mi párkrát stalo, zřejmě díky vývoji citlivosti určitých partií organismu , že jsem si na koni bez sedla zažila orgasmus - nevěděla jsem tenkrát moc o co jde a tak mi to máma musela vysvětlit
  Naštěstí z toho nikdo nedělal vědu a mě to tenkrát zas tak nezajímalo

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:39:13
 10. avatar
  [22] átéčko [*]

  Henri: Mám miláčka 500km

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:24:00
 11. [21] Rikina [*]

  Ťapina: dokonce. Kde je potom problém vysvětlit byť i malému dítěti, proč se tak děje?

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:22:08
 12. avatar
  [20] Rybulka [*]

  Rikina: Taky si myslim, že ježdění obkročmo není zrovna dobrý příklad

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:21:15
 13. avatar
  [19] Ťapina [*]

  Rikina: To rozhodně. Jinak by bylo velmi podivné to, že dneska ženy běžně obkročmo jezdí a dokonce na veřejnosti

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:13:52
 14. avatar
  [18] Henri [*]

  átéčko: No vidíš. A mě teda nadzvedlo, když mi tohle manžel řekl. Takže si můžu vybrat jen ze dvou možností? Buďto mi bude zahýbat nebo bude čučet na porno a honit si ho pod stolem? Jsem normální sobec, lepší by bylo, kdyby u toho myslel na mne a nekoukal se mezi nohy cizí ženské a přívaděl si orgazmus s ní.

  Ale jsou i důležitější věci. Třeba výtvarka mé dcery, tak musím chvátat.

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:12:53
 15. [17] Rikina [*]

  ivana.kuglerova: mno, jestli ono se dívkám nezakazovalo jezdit obkročmo především proto, že v sukni až na paty to jde dost špatně. Kalhoty nejsou zase tak moc dlouho běžná součást dámského šatníku.

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:11:46
 16. avatar
  [16] átéčko [*]

  Myslím si, že je to normálka! A myslím, že když mi miláček řekne, že si to raději udělá sám, než aby mi byl nevěrný, je to krásné.

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:07:02
 17. avatar
  [15] Ťapina [*]

  Masturbace je sex s milovanou osobou

  superkarma: 0 02.10.2006, 13:03:36
 18. avatar
  [14] Henri [*]

  Trochu mi anketě chybí odpověď - jako součást partnerského sexuálního života. Samotnou mě to neba . Tak jsem dala Jenom jako doplněk.... Přitom nemusí být jenom.

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:50:31
 19. avatar
  [13] ivana.kuglerova [*]

  gerda: Jj., obligátní rada Chudák Anglie

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:37:27
 20. avatar
  [12] gerda [*]

  gerda: fuj, titÍž lidé...

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:36:53
 21. avatar
  [11] gerda [*]

  jo, přece jenom - možná by nebylo špatné, kdyby bylo víc fotek těch různých zabezpečovacích přístrojů, které se nebohým dětem montovaly na inkriminovanou část těla. A když zazněl signální zvonek, rodiče letěli na kontrolu. Jak si potom titéž lidé, když dospěli, poradili o svatební noci, ví bůh... "zavři oči a mysli na Anglii"

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:35:55
 22. avatar
  [10] ivana.kuglerova [*]

  Příšera ze šera: To jistě, na druhou stranu, dá se o něm mluvit i docela obecně... Třeba by mě zajímalo, jestli je tady někdo, kdo si myslí, že je masturbace hřích...
  Nebo jestli má někdo zkušenosti s tím, jak takové věci vykládal dětem...
  Já třeba jako celkem malá pochopila, proč se dívkám zakazovalo jezdit na koni obkročmo A musím říct, že máma vysvětlování tenkrát zvládla na jedničku

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:35:26
 23. avatar
  [9] gerda [*]

  no, je to moc na tělo. Co se dá o tom povídat? Myslím, že všechno podstatné už řečeno bylo. Není to nic proti přírodě, ale zase na druhé straně nic, o čem by byla chuť bůhvíjak diskutovat....

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:32:39
 24. avatar
  [8] Aja [*]

  Hlavně jestli si mejou ruce...

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:32:19
 25. avatar
  [7] Příšera ze šera [*]

  ivana.kuglerova: spíš než tabuizované je hodně intimní.

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:30:49
 26. avatar
  [6] Henri [*]

  ivana.kuglerova: a ne že by nikdo nečetl

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:29:47
 27. avatar
  [5] ivana.kuglerova [*]

  Holt tabuizované téma

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:23:20
 28. avatar
  [4] Henri [*]

  zvláštní ticho se tady rozhostilo

  superkarma: 0 02.10.2006, 12:10:53
 29. avatar
  [3] monca13 [*]

  Kocicka: myslíš tím, že masturbace (onanie) je škodlivá?

  superkarma: 0 02.10.2006, 11:56:18
 30. avatar
  [2] Kocicka [*]

  nevím nevím...mám na tuto věc jiný názor

  superkarma: 0 02.10.2006, 11:11:13

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme