Bulvár

Ženy v KSČM


Přiznávám, že dnes se mi píše politický seriál poněkud těžko. Na řadě je Komunistická strana Čech a Moravy. V případě této strany se společnost, více než kdy jindy, dělí na dva různé tábory. Jedni komunisty nenávidí a neuznávají je jako demokratickou stranu, druzí je zbožňují a říkají, že za komunistů bylo líp.

Každý novinář párkrát za život musí psát na téma, které se ho více soukromě dotýká a přitom zachovávat určitou dávku objektivity a nestrannosti. Pro mě je jedním z těchto oříšků právě komunistická strana.

Vyrůstala jsem s prarodiči, kteří byli od roku 1968 pronásledováni komunistickým režimem. Za dlouhých zimních večerů jsem slýchávala, kromě vyprávění o válce a koncentračních táborech, také o tom, jak děda musel opustit ředitelské místo, protože nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk, a do konce života vykonávat jen dělnické profese.

S oblibou mi babička vyprávěla, jak nebyly vložky ani toaletní papír a fronty se stály úplně na všechno. V zásobě mám tisíce historek o jejich přátelích, kteří byli politickými vězni. Neuvěřitelné příběhy o udáních a donašečství, o režimu, který donutil lidi sáhnout si na dno svých špatných vlastností.

Proto teď stojím před těžkým úkolem, jak napsat o komunistické straně a ženách a zachovat si profesionální odstup. Někdo možná namítne, že dnešní KSČM není ta před rokem 1989. Není, ale navazuje na jejich kořeny a ideologii.

První věcí, která mě šokovala při zjišťování informací o komunistické straně, je její sídlo. Praha, ulice Politických vězňů 9. Horší jméno ulice pro sídlo této strany už snad neexistuje.

Ženy v KSČM

Podle doporučení červnového zasedání Ústředního výboru KSČM by měla být na kandidátkách do každého 3. místa žena. To nedodržel pouze kraj Praha a Olomoucký kraj, kde jsou ženy na kandidátce až čtvrté. KSČM má nejvyšší procentní zastoupení žen na kandidátkách ze všech parlamentních stran – 26,6 %. Více snad má Strana Zelených, která má kvóty na počet žen. Ale o tom až jindy.


Jako lídry krajských kandidátek má KSČM dvě ženy. V Plzeňském kraji je to Ivana Levá. V současné době je poslankyní. Pracuje ve sněmovním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosadila se zejména při projednávání kontroverzního zákona č. 238/2005 o rozhlasových a televizních poplatcích. Je bývalou učitelkou.

Další významnou ženou je Soňa Marková, volební lídr Královéhradeckého kraje. Je poslankyní a pracuje např. ve výboru pro Evropské záležitosti, kde je místopředsedkyní. Angažuje se také ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, v podvýboru pro školství, pro regionální a přeshraniční spolupráci a v dalších. Zaměřuje se i na problematiku zaměstnanosti a zdravotnických zařízení. Stejně jako Ivana Levá je bývalou učitelkou.

V Královéhradeckém kraji to zatím vypadá na dívčí válku, ODS i ČSSD mají také jako lídra kandidátky ženu. 


Ženou v KSČM, o které se hodně mluví, je také Kateřina Konečná, nejmladší poslankyně. Je jí 24 let, poslankyní se stala ve svých 21, což způsobilo nebývalý zájem médií. Je ve 21 letech člověk připraven spolurozhodovat o životech deseti miliónů lidí? Jako asistenta zaměstnává svého otce, protože mu prý jako jedinému může výhradně věřit. Nyní kandiduje znovu za Moravskoslezský kraj, kde je na druhá na kandidátce.

Volební program KSČM

Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví chce KSČM zastavit privatizaci nemocnic. Základem jsou pro ně nemocnice na neziskovém principu a návrat k jedné zdravotní pojišťovně. Prosazují také regulaci cen léků a kontrolu nadměrného předepisování drahých léků. Chtějí udržet nezvyšování finanční spoluúčasti pacientů.

Bydlení
V bytové politice prosazují zachování regulace nájemného. Dále pak zavedení příspěvku rodinám, které platí za bydlení více než 25 % z příjmu. Chtějí vystavět 50 000 bytů ročně a poskytovat daňové úlevy na bytovou výstavbu a rekonstrukce bytů. Dále deklarují, že chtějí zlepšit registraci bytů a bydlících a zamezit tak spekulacím s byty.

Politika zaměstnanosti
Mladým lidem chce KSČM zajistit právo na první zaměstnání. Pro mladé rodiny chce prosadit půjčky na bydlení do půl milionu korun, u kterých by se odepisovalo sto tisíc za každé narozené dítě. Dále chce valorizovat všechny příspěvky a dávky pro děti. Do roku 2010 by měla průměrná mzda v ČR dosáhnout úroveň průměrných mezd v EU tempem minimálně 6-8 % ročně, to je do příštích voleb zhruba o 40 %.

Důchody
V důchodové politice navrhují zachovat garanci státu za důchody v plném rozsahu. Tedy zachovat průběžné financování. Komerční spoření v důchodových fondech by mělo být jen doplňkem. Nechtějí zvyšovat hranici věku odchodu do důchodu. Valorizace důchodů by měla probíhat ve vztahu k průměrné mzdě.

Vzdělání
KSČM je proti zavedení školného na vysokých školách a prosazuje prospěchová a sociální stipendia. Chce zvýšit veřejné výdaje na školství, vědu i kulturu. Valorizace všech příspěvků a dávek pro děti.

Kriminalita
Přísnějšími tresty chce bojovat proti organizovanému zločinu, korupci, hospodářské kriminalitě. U mládeže klade důraz na prevenci kriminality a drogové závislosti. Cílem je snížit kriminalitu  o 4 % ročně. Navrhuje posílení mezinárodní spolupráce při postihu organizovaného zločinu.

To jsou vize, které slibuje KSČM na svých kandidátkách. Jestli jsou splnitelné, to nechám na úsudku každé z vás. Ale kdyby například splnili slib, že každý, jehož výdaje na bydlení přesahují 25 % z příjmu, dostane příspěvek, dostanou příspěvek asi všichni žijící v Praze (a jiných velkých městech) bez regulovaného nájemného. Jenže – kde na to vzít a nekrást?

                                                                                             

Myslíte, že dnešní Komunistická strana Čech a Moravy je jiná než ta před rokem 1989?

                                                                                               

Zdroj:

http://www.volby.kscm.cz/

http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2728&item=26899&previev=archiv

informace od tiskové mluvčí ÚV KSČM Moniky Hoření

 

Dnešní soutěž 4. 4.:

č. 2 Za jaký kraj kandiduje Kateřina Konečná?

E) Královéhradecký

O) Moravskoslezský

   
04.04.2006 - Společnost - autor: Katka Stárková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [78] Dášule [*]

  O nic těžší než v době privatizace. Já jsem dopívala, když už byla kolektivizace provedená. Ale celkově tě chápu. Taky jsem kdysi věřila všemu, co mi nakukali. Sbohem.

  superkarma: 0 06.04.2006, 12:02:00
 2. avatar
  [77] Meander [*]

  Buď s Bohem. Muselo to být těžké, dospívat v době kolektivizace

  superkarma: 0 06.04.2006, 10:23:30
 3. avatar
  [76] Dášule [*]

  Tohle nejsou pseudoargumenty. Zjisti si, jaké byla oficiální zařazení nynějšího papeže než byl zvolen. A zjisti si, jak se ta jeho istituce jmenovala dřív. Giordano Bruno byl upoálen, protože hlásal něco jiného než říkala bible. Galieliho donutili odvolat něco, co všichni považujeme za normální a samozřejmé. Zajeď si do Velkých Losin, možná pochopíš víc. Jenže to ty zřejmě neuděláš, protože ti to nejde do krámu. Koneckonců i tvůj způsob diskuse, kdy využíváš osobních útoků místo argumentů o něčem mluví. Jj. Tohle znám, taky mi takhle občas nějaký soudruh vykládal, jak hluboce se mýlím, když argumentuju něčím jiným než tím, co bylo v RP.

  superkarma: 0 06.04.2006, 08:22:18
 4. avatar
  [75] Meander [*]

  Dášule: Ty nediskutuješ, ty vytahuješ pofidérní pseudoargumenty. Doufám, že další generace už nebudou mít tak zmasakrované hodnoty jako ta tvá. I když, moje máti byla starší a její myšlení takto zcestné nebylo Možná to souvisí se stranickou příslušností

  superkarma: 0 05.04.2006, 22:05:58
 5. avatar
  [74] Dášule [*]

  Meander:
  http://www.wooden-dragon.com/download/inkvizicni_kodex.pdf
  Svaté oficium je nadáno svrchovanou a neomezenou
  pravomocí stíhat, vyšetřovat a soudit zločiny
  proti Bohu a králi.
  Za zločin proti bohu a králi se považuje každé
  protivení se zákonům, které je vedeno snahou ohrozit
  existenci pravé víry, svaté Matky církve nebo Říše,
  přičemž za tímto účelem využívá nebo hodlá využít
  pekelných sil. Za zločin proti bohu a králi se považuje
  rovněž jednání každého každého, kdo kacíře za
  podporuje nebo chrání, ať slovem či darem, skutkem
  nebo bez přičinění.
  Pravomocím Svatého oficia podléhají všechny
  říšské stavy, nikoho nevyjímaje. Na každého, kdo tvrdí
  opak, bude hleděno jako na nepřítele Boha a krále.
  Při výkonu svého svatého poslání jsou vyšetřující
  inkvizitoři oprávněni použít neomezenou sílu
  vůči každému, kdo by se snažil mařit jejich vyšetřování.

  superkarma: 0 05.04.2006, 18:31:47
 6. avatar
  [73] Dášule [*]

  Meander: Vím toho o církvi a jejich dějinách dost. Je ale zbytečné se o tom bavit. Nediskutuji tam, kde protistrana jako argument používá urážky jen proto, že jí nevyhovuje to, co protějšek říká. Jak už jsem psala - jsi typickou ukázkou hesla Kdo nejde s námi jde proti nám.

  superkarma: 0 05.04.2006, 18:15:46
 7. avatar
  [72] Meander [*]

  Btw. pocházím z Česka a předky mám z Ukrajiny. Vím moc dobře, co tam komunisti dokázali.

  superkarma: 0 05.04.2006, 17:31:05
 8. avatar
  [71] Meander [*]

  Dášule: Máš v tom bordel. Něco si napřed o historii církve a historii inkvizice přečti a pak tu rozumuj. Good luck, soudružko Dášule.

  superkarma: 0 05.04.2006, 17:30:17
 9. avatar
  [70] Dášule [*]

  Nyotaimori: Řekněme si, že je dobré, že se nemůže vrátit ani inkvizice ani poměry pře rokem 1990. Pocházím z Jesenicka a příliš dobře vím, co tam inkvizice dokázala.

  superkarma: 0 05.04.2006, 16:50:36
 10. avatar
  [69] Dášule [*]

  Nevím, kdo na tobě odvedl práci, možná to udělal lépe než ten, kdo ji odvedl na mně /aspoň podle tebe/. Svatá inkvizice je nedílnou součástí církve, jen se přejmenovala. Jejím nejvyšším představitelem byl nynější papež. A byl to právě on, kdo vydal příkaz, že prohřešky kněží, zejména v oblasti pedofilie, se nemají dostat na veřejnost. Rozdíl mezi námi je zejména v tom, že já nepopírám to, co komunisti dělali a nepovažuji to za správné, ale ty jsi zřejmě ochotna církvi odpustit všechno. Přitom se chováš naprosto stejně, jak se chovali oni - kdo nejde s námi, jde proti nám. Jiný názor musí být vymýcen. Je to něco ve stylu, kdy si autorka článku stěžuje na vyhození dědečka z funkce a zapomíná, že to byla právě KSČ, která jej tam dosadila.Nyotaimori:

  superkarma: 0 05.04.2006, 16:47:56
 11. avatar
  [67] Meander [*]

  Omlouvám se za chybu - mně...

  superkarma: 0 05.04.2006, 14:02:09

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [66] Meander [*]

  Dášule: No jasně, zase ta zlá, tmářská církev
  Kdopak na mě odvedl práci, povídej soudružko Dášule
  Když jsme tak u těch vin a obětí - tolik vražd, co v MODERNÍM 20. století spáchali komunisti nedokázala ani svatá inkvizice (takto nikoliv součást církve) za všechna století minulá, soudružko Dášule.

  superkarma: 0 05.04.2006, 14:01:09
 2. avatar
  [65] Dášule [*]

  Tedy zadresním. JPII se omluvil jménem církve za všechno, co kdy církev lidem provedla. Když jim někdo cokoliv z minulosti připomene, konstatují - my jsme se omluvili nebo někdon jiný konstatuje - oni se omluvili. Jejich omluva nebyla o nic větší než omluva komunistů.
  Meander: Na tobě se zase ovedl kus práce někdo jiný. Netvrdím, že se komunisti nemají zač omlouvat. Je toho dost, ale proč ten dvojí metr - na viny i na omluvy?

  superkarma: 0 05.04.2006, 13:17:38
 3. avatar
  [64] gerda [*]

  Meander: přiznávám, že tomu taky moc dobře nerozumím.Je to pro mě dost neadresné.

  superkarma: 0 05.04.2006, 11:47:55
 4. avatar
  [63] Meander [*]

  Dášule: Copak tím chtěl básník říci? Koukám, že soudruzi odvedli vážně kus práce....

  superkarma: 0 05.04.2006, 10:14:10
 5. avatar
  [62] Dášule [*]

  Je zajímavé, že někdo se omluví jednou větou za mučení a upalování lidí, vyvolávání válek, udržování žen v porobě a schvalování jejich bití až do úplného zabití vlastními manžely, přitom se neomluví za to nejdůležitější, za potlačování jakékoliv snahy o získání nových poznatků a je to v pořádku. Jiný, kdo má sice taky máslo na hlavě, ale v podmínkách naší země toho udělal mnohem méně, nemá šanci se omluvit, protože každá omluva je považována za nedostatečnou.

  superkarma: 0 05.04.2006, 08:21:23
 6. avatar
  [61] gerda [*]

  Itinka: no, omluva už tady jednou byla, ale asi nebyla dostatečná, protože se jedná o další. Tady to je, ať pořád neteoretizujem. http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005070102

  superkarma: 0 05.04.2006, 08:06:05
 7. avatar
  [60] Pentlička [*]

  Rikina: komunistická strana je zločinecká organizace a kdo do ní vstoupí, ten se nutně ztotožní s její pochybnou minulostí, i když se sám na zločinech osobně nepodílel.

  superkarma: 0 05.04.2006, 07:59:21
 8. avatar
  [59] Evča [*]

  Rikina: řada členů dnešní KSČM ještě nebyla ani nadějí v očích jejich matek

  superkarma: 0 05.04.2006, 07:03:07
 9. avatar
  [58] karlik [*]

  Stes: Osmý div kapitalismu všichni mají dluhy a ne na všechny Kteří je nesplácejí vyrazí exekutor.

  superkarma: 0 04.04.2006, 21:23:35
 10. avatar
  [57] karlik [*]

  Vážená paní Stárková, Váš děd tedy pokud zastával do 68 roku ředitelské místo musel být pěkný komundíra, v té době kdo u nich nebyl nemohl dělat ani parťáka u metařů. A nebo byl takovej ten "někdo to dělat musí", ty jsou vždy nejhorší.

  superkarma: 0 04.04.2006, 21:18:02
 11. [56] tornado-lou [*]

  hrubma: ano kazdy preferuje neco jineho. ja napriklad tu svobodu, zodpovednost sama za sebe, moznost volby... a proto nevolim komunisty

  superkarma: 0 04.04.2006, 20:52:28
 12. avatar
  [55] Meander [*]

  hrubma: Neplacená zdravotní péče! Já se picnu!

  superkarma: 0 04.04.2006, 20:48:42
 13. avatar
  [54] Vivian [*]

  hrubma: více svobody? To je snad jen špatný vtip, ne? Zkus ho říct před těma tisícema politických vězňů, co za komančů dřeli v lágrech...

  superkarma: 0 04.04.2006, 20:10:37
 14. [53] Tobbi [*]

  *modra: "Mám nějak pocit že tohle na ženský magazím opravdu nepatří." Mlč, nebo tě uškrtím na modré punčoše

  superkarma: 0 04.04.2006, 18:48:13
 15. [52] hrubma [*]

  Na poslední článek musím fakt reagovat, je nehorázně trapný.Každý by si asi měl uvědomit, že každá doba má svá pozitiva a negativa a ani minulý režim není vyjímkou.Záleží jen na tom, jaké hodnoty kdo preferuje.Někdo jistoty, jako neplacenou zdravotní péči, školství, jisté zaměstnání nebo naopak více svobody, ale daní za to je obrovská nejistota ve všech směrech.

  superkarma: 0 04.04.2006, 18:39:54
 16. avatar
  [51] femme [*]

  KS měla už být dávno zakázaná

  superkarma: 0 04.04.2006, 18:37:35
 17. avatar
  [50] Stes [*]

  pardon, kapitalismu 3. mělobýt 100% - únava z práce.

  superkarma: 0 04.04.2006, 16:52:59
 18. avatar
  [49] Stes [*]

  7 divů komunismu:
  1. Všichni mají práci.
  2. Přesto, že všichni mají práci, nikdo nepracuje.
  3. Třebaže nikdo nepracuje, plán je plněn na 100%.
  4. I když je plán plněn na 100%, není nic k dostání.
  5. I když není nic k dostání, všichni všechno mají.
  6. Bez ohledu na to, že všichni všechno mají, každý krade.
  7. Přesto, že všichni kradou, nikde nic nechybí.
  a
  7 divů kapitalismu:
  1. Ne všichni mají práci.
  2. Přestože ne všichni mají práci, všichni pracují.
  3. Přestože všichni pracují, plán se neplní na 10%
  4. I když se plán neplní na 100% je všecho dostatek.
  5. Přestože je všeho dostatek, nikde nic nemají.
  6. I když nikde nic nemají, přesto se všude krade.
  7. Přestože se všude krade, nikdy nikoho nechytí.


  Docela mě to pobavilo, tak doufám, že pobaví i vás.

  superkarma: 0 04.04.2006, 16:50:17
 19. avatar
  [48] Itinka [*]

  Gerda: komunisti se nikdy neomluvili. A to už pamatuju hodně

  superkarma: 0 04.04.2006, 16:13:04
 20. [47] Rikina [*]

  Pentlička: v padesátých letech řada členů dnešní KSČM ještě nebyla ani nadějí v očích jejich matek. Těžko je činit zodpovědnými za tehdejší události.

  superkarma: 0 04.04.2006, 15:12:01
 21. avatar
  [46] Pentlička [*]

  Rikina: Pokud vím, tak se dnešní komunisti od těch dřívějších nijak nedistancovali a KSČ v padesátých letech kradla a vraždila lidi, to snad nepopřeš.

  superkarma: 0 04.04.2006, 15:03:42
 22. [45] Rikina [*]

  Pentlička: silná slova. Konkrétně poslankyně výše jmenované někoho snad okradly a zabily? KSČM je stále legální a parlamentní strana. Oproti kašpárkům jako jsou např. Balbínovci má násobek hlasů. Mělo by se s ní reálně počítat. čímž nechci říct, že je půjdu volit. Ani KSČM, ani ty druhé.

  superkarma: 0 04.04.2006, 14:40:49
 23. avatar
  [44] gerda [*]

  papáček: no jo, však se za to v úvodu styděla. Ale když jde o seriál, tak proč by se měl vynechávat jeden díl, ne?

  superkarma: 0 04.04.2006, 14:08:49
 24. avatar
  [43] Pentlička [*]

  Gabi 23: Já si myslím, že je to naopak velmi jednoduché: komunismus už tady byl a neosvědčil se. Když se jednou spálím, nebudu přece znovu sahat na kamna. A že je to zločinecká organizace? No jistě - kdo krade a zabíjí je zločinec nebo ne?

  superkarma: 0 04.04.2006, 14:03:45
 25. [42] papáček [*]

  katka stárková-chápu že se Ti(nebudu psát vám aT´si kříž trhne nohou )tehnle článek psal fakt těžko.proto prosím podobný krávoviny raději nepiš.na komunisty není fakt nikdo zvědavej

  superkarma: 0 04.04.2006, 13:42:39
 26. [41] tornado-lou [*]

  Jenka2: nedivim se ze sou lidi ostatnima stranama znechuceny. ale tim ze budou volit komunisty se to nevyresi. podivej co chteji prosadit. zastavit privatizaci nemocnic a navrat k jedne zdravotni pojistovne? pro auto si muzu vybrat pojisteni a pro sebe ne? regulovany najemny duchod placeny statem v plnem rozsahu... to je vsechno hezky, ale jak to chteji udelat? tohle je blbost bez ohledu na minulost

  superkarma: 0 04.04.2006, 13:16:23
 27. [40] Jenka2 [*]

  tornado-lou: a divíš se? Bohužel ať vybereš, koho vybereš, nemáš žádnou jistotu, že časem nezklouzne do již vyjetých kolejí. Již dlouho jsem přesvědčená o tom, že po podpisu poslaneckého slibu musí všichni projít nějakým detekčním rámem, který z nich vycucne zbytky zdravého rozumu. Protože jinak by z nich (jak jednotlivě, tak "globálně") nemohly padat takové perly, jaké z nich padají (stačí sledovat bramboračku ve Sbírce zákonů).

  superkarma: 0 04.04.2006, 13:00:10
 28. avatar
  [39] Vivian [*]

  Nyotaimori: některým lidem holt stačí ke štěstí dostatek vložek a hajzlpapíru

  superkarma: 0 04.04.2006, 12:55:57
 29. [38] tornado-lou [*]

  Jenka2: to by jich nepribyvalo, ale meli by porad plus minus stejne (nekteri umrou, nekteri mladi je zacnou volit) oni nutne musi brat volice jinejm stranam (pravdepodobne CSSD)

  superkarma: 0 04.04.2006, 12:50:23
 30. [36] Jenka2 [*]

  tornado-lou: protože jejich voliči jsou ukáznění a chodí volit na rozdíl od ostatních, kteří jsou politickou situací otrávení a ze všech zel nedokáží vybrat to menší. Zelení počkali na vhodný okamžik a podle mého mají letos dost slušnou šanci zabodovat.
  Vložky a prášky byly, pokud bylo drogistkám co nabídnout na oplátku. Pamatuju, že s námi do fronty chodili i kolegové z práce, protože každý mohl koupit jenom dva balíky.

  superkarma: 0 04.04.2006, 12:38:32

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme