Už jste slyšely o institutu náhodného hlídání? Tento soubor právních norem se snaží prosadit Šovinistické hnutí, které tak chce ulehčit mužům na rodičovské dovolené. Prosazují rovněž zavedení otcovské dovolené...

Pojďte nahlédnout do zákulisí myšlenek Šovinistického hnutí, které nám opat zaslal jeho místopředseda inženýr Jaroslav Petr. Pokouší se u zákonodárců prosadit výrazné změny v péči otce o dítě.

žena


Vážená redakce!

Chválím prozřetelnost, která zákonodárcům vnukla onu myšlenku, že rodičovskou dovolenou může nastoupit muž. Samozřejmě za tím stálo i lobby našeho hnutí, které požadovalo po mateřské čistě otcovskou dovolenou – k takto vyspělému společenství jsme ale zatím nedošli. Nyní by tedy mělo nastoupit svědomí žen a ony pohodové dny volna měly nesobecky přepustit mužům. Užily jste si přece dost na mateřské!

Žel v dnešní době mnoho mužů podléhá tlaku žen a problém rodičovské dovolené s nimi diskutují, nebo dokonce nechávají volbu na nich. Velkorysá chyba! Žena na rodičovské dovolené jen zpohodlní, přejídá se a tloustne, kouká na blbé seriály a prdelí se pouze kolem dítěte. Čas darovaný státem na vlastní rozvoj tak absolutně zahodí a znehodnotí.

Zatímco muž se v takové situaci chová daleko zodpovědněji. Dítě odkládá například k prarodičům, ke známým, případně ho nechává chodit s maminkou do práce, aby měl dostatek klidu na sebe a své fyzické a duševní potřeby. To logicky vede k harmonickému vztahu a hlavně (což je zásadní) ke klidu v mužově duši.

Možná vám přijde podivné, že by dítě mělo být hlídáno prarodiči, známými nebo matkou v práci. Hledíte však na problém z velice omezeného úhlu pohledu. Pro dítě je daleko přínosnější střídání prostředí a podnětů, a to již v nejmladším věku. Připravuje se tak na různé situace a samo se učí a rozvíjí. Pobyt jen s jedním člověkem je pro miminko fatální. Vytváří zbytečně silné pouto a nesamostatné jedince, kteří jsou v dospělosti závislí na svých rodičích, nechávají se živit klidně do třiceti. Kdo za to může? Nezodpovědné matky.

My v Šovinistickém hnutí dokonce prosazujeme institut náhodného hlídání – tedy předání dítěte na krátký čas náhodnému kolemjdoucímu, případně zanechání dítěte s vizitkou na nějakém veřejném místě. V době mobilních telefonů není nejmenší problém takovou situaci zařídit. Dítě se naučí samostatnosti a po pár dnech se opět navrátí k milujícím rodičům, kteří ho znovu láskyplně vyšlou „do světa na zkušenou“, aby mohli užívat zasloužené volno. (Opět bych rád podotkl, že k tomuto kroku ještě naše společnost nedošla.)

Poselství tedy zní: Ženy, buďte ohleduplné a zodpovědné, nechte rodičovskou na mužích!

Ing. Jaroslav Petr
Místopředseda Šovinistického hnutí

Ka dál? Šovinistický koutek...

Reklama