Podle výsledků on-line průzkumu panuje mezi čtenářkami Žena-in.czdobré povědomí o tom, že jim v důsledku antidiskriminačního opatření EU od 21. prosince tohoto roku zdraží životní pojištění. Podle výsledků internetové ankety, která proběhla v říjnu a listopadu, o chystaných změnách ví dvě třetiny žen. Na otázky vztahující se k životnímu pojištění odpovídalo 919 respondentek.

česká pojišťovna

Z průzkumu je patrné, že uživatelky Žena-in.cz vědí o zdražení životního pojištění. Téměř polovina z nich uvedla, že má již sjednáno životní pojištění. Ze strany žen sledujeme za posledních několik měsíců rostoucí zájem o životní pojištění – jde o meziroční nárůsty v řádech procent. Zatímco dříve bylo životní pojištění dominantním tématem spíše u mužů, nyní se zájem mužů a žen srovnává,“ říká Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Dvě pětiny respondentek uvedlo, že kdyby se měly v rodině rozhodnout pro sjednání životního pojištění, založily by ho pro sebe i partnera. Jejich nejčastější argumenty jsou:

  • u nás nerozlišujeme, kdo je důležitější,
  • oběma se nám může něco stát,
  • hypotéku platíme oba, tedy úmrtí kohokoli z nás by byla zátěž pro pozůstalého,
  • příspěvek od zaměstnavatele,
  • spravedlnost a rovnoprávnost.

Žen, které by v životním pojištění daly přednost svému muži, je čtvrtina. Mezi nejčastější důvody této preference uvádějí vyšší příjem a rizikovější povolání muže.

Pouze pět procent žen si vybralo možnost, že by životní pojištění sjednaly nejdříve pro sebe. Nejčastěji uváděné důvody, proč by se takto rozhodly, jsou:

  • kvůli dětem, kdyby se mi cokoli stalo,
  • živím rodinu,
  • žiju sama a spoléhám sama na sebe,
  • mám rizikovější povolání než můj partner,
  • partner je nemocný.

Přístup k otázce životního pojištění se liší podle pohlaví. Pro ženy jsou atraktivní programy zdravotní prevence a pojištění proti závažným nemocem, pro muže je to spoření a investice. Dnes mají ženy vybraných věkových skupin až o polovinu levnější pojistné než muži, na sjednocení sazeb proto doplatí. Tento rozdíl však nijak nesouvisí s diskriminací pohlaví, ale tím, že ženy žijí déle a jsou zdravější.

Podle výsledků on-line průzkumu plánují ženy do konce roku uzavřít kromě životního pojištění další typy pojištění s vědomím zachování stávajících podmínek. Největší zájem respondentky projevily o penzijní připojištění, tzn. spoření na důchod se státním příspěvkem (třetí pilíř). Kromě životního pojištění plánují ženy do konce roku uzavřít ještě důchodové a úrazové pojištění.

V případě životního pojištění je na sjednání pojištění za výhodnějších podmínek čas do 20. prosince. Přesné datum, do kterého pro ženy platí výhodnější pojistné sazby, se může dle konkrétní pojišťovny lišit. „Tím nejzazším datem je v případě České pojišťovny čtvrtek 20. 12. 2012, 23:59 hodin,“ upřesňuje Tomáš Zavoral z České pojišťovny. Internetový průzkum realizoval v období 5. října až 11. listopadu 2012 online portál Žena-in.cz na vzorku 919 registrovaných uživatelek.

Další informace o životním pojištění naleznete na www.ceskapojistovna.cz

cp

Reklama