death

Možná je toto zjištění šokující, ale z anonymní ankety v magazínu Žena-in.cz 64,5 procent žen podporuje znovuzavedení trestu smrti. Vyplynulo to z ankety uveřejněné v rozhovoru s nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou, která sama tento trest nepodporuje. Na otázku: „Co si myslíte o trestu smrti?" odpověděla...

„Je to velice složitá věc. V praxi jsem se setkala s řadou případů, kdy došlo k vraždám dětí, nebo rasově motivované vraždy - třeba v kauze Pechanec, kde byl zavražděn otec dětí, ale bylo to v době, kdy matka těch dětí umírala na rakovinu a nedočkala se ani rozsudku. Děti zůstaly samy. V návaznosti na takové případy si umím představit, že pozůstalí se nedokážou nikdy smířit s tím, že nebude totéž vykonáno na pachateli. Dokonce se dokážu vžít do jejich pocitů, ale zároveň považuji trest smrti za odvetu. Trest můžete vykonat i doživotním uvězněním, ale trest smrti znamená, že společnost vykoná totéž, co vrah. Tedy že zabije živého jedince - to si myslím, že není dobře. Znova zdůrazňuji, že ale dokážu pochopit pocity příbuzných oběti."

Ve stejném rozhovoru došlo také na ožehavé téma eutanazie, kterou Renata Vesecká, stejně jako 92,6 procent čtenářek magazínu Žena-in.cz podporuje. Nejvyšší státní zástupkyně k otázce eutanazie konkrétně řekla: „Jsem její příznivec. Ale samozřejmě jsou podmínkou perfektní legislativní podmínky, bez nich není eutanazie možná. A mám k tomu i vlastní zkušenost. Zemřela mi jedna z nejlepších kamarádek ve svých osmačtyřiceti na rakovinu. Zažila jsem její poslední dny. Řekla bych, že dokud se člověk tváří v tvář nesetká s absolutním utrpením, které nevede nikam jinam než ke smrti, pak asi nepochopí. Ale když máte možnost se s tím setkat, tak změníte názor."

Ještě v den uveřejnění rozhovoru zareagovalo na obě ankety 784 čtenářek a čtenářů z celkového počtu 1143 odpovídajících.

Jaký je váš názor na eutanazii a trest smrti?

Reklama