Bulvár

Ženy, braňte se násilí!

Mezinárodní společenství si již od roku 1999 připomíná 25. listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách. Valné shromáždění OSN tehdy vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace a jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o problému. Neoficiálně byl 25. listopad ženskými organizacemi připomínán již od 80. let 20. století.

V České republice byl 25. listopad poprvé oznámen veřejnosti jako Den boje proti násilí na ženách již v roce 1995, a sice neziskovými organizacemi sjednocenými tehdy v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách. Opakovaně se pak každým rokem k 25. listopadu hlásily a hlásí i v rámci tzv. 16. akčních dní (od 25. listopadu–10. prosince jako Dni lidských práv) proti genderově podmíněnému násilí nejen ženské neziskové organizace. Česká média bohužel tento – jinde i nejvyšší státní reprezentací respektovaný den – ve velké většině opomíjejí.

Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí – se v tomto roce rozhodla uspořádat konferenci k problematice domácího násilí s názvem „A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí… Tři instrumenty v rukou násilníků – koho chrání stát?“. Konferenci umožnila a podpořila v rámci kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách Poslanecká sněmovna ČR pod záštitou poslankyně Mgr. Anny Čurdové a místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Kučery.

Výsledky konference, která se konala 21. listopadu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, potvrdily nezbytnost věnovat se intenzivně jejím tématům a navrhnout co nejrychleji radikální nápravu jak chybějící legislativy, tak změny přístupu všech aktérů v dané problematice zúčastněných. I přes viditelné zlepšení celospolečenské situace pro oběti domácího násilí zavedením dvou významných legislativních opatření v letech 2006 a 2007 a zřízením tzv. Intervenčních center v každém kraji ČR jsou nutná další opatření. Neboť odchodem násilných partnerů či rozvedením násilných svazků často násilí nekončí.

Tvrdošíjné pronásledování – tzv. stalking, neplacení výživného ze strany násilných partnerů po rozchodu, násilné vymáhání styku s dětmi i proti jejich vůli ze strany násilných partnerů mnohdy podporované i rozhodnutími soudů v jejich prospěch, v některých případech i svěřování dětí do výhradní péče pro násilí trestně stíhaných pachatelů znamená pro rodiny často i několikaleté peklo. Česká republika zatím nemá pro tyto další následky domácího násilí dostatečné legislativní a institucionální nástroje. Zcela zásadně jí chybí Akční plán boje proti domácímu násilí, který by sjednotil názory, podmínky a možnosti komplexní pomoci obětem domácího násilí, ale i určil směr pro pomoc násilným jedincům, resp. adekvátní postih jejich jednání.

Výsledky celostátních akčních plánů jsou v Evropě dobře viditelné. Např. Španělsko zajistilo komplexní přístup k řešení problematiky domácího násilí jak v legislativě, tak v sociálně-právní a psychosociální oblasti, zavedlo však i určitá opatření v pracovním právu a použilo v některých případech i tzv. pozitivní diskriminace ve prospěch obětí (muži jsou za násilí v kontextu domácnosti postihováni vyššími tresty). Velmi dobré výsledky má Rakousko, které zavedlo v posledních deseti letech ucelené zákonodárství v boji proti domácímu násilí a dále na něm pracuje. Velká Británie a Švédsko mají v boji proti násilí v rodině účinné a nejen v legislativě zakotvené instrumenty, jejichž součástí jsou i zvláštní soudy pro případy domácího násilí (pro zrychlení jednání) a zavedení nových skutkových podstat „dlouhodobého násilného vztahu“. Ve všech těchto zemích stát podporuje oběti domácího násilí i bezplatným právním a psychosociálním doprovodem, který jim poskytují neziskové a charitativní organizace.

Koordona vyzývá vládu a Parlament České republiky, aby

• umožnily vznik výboru či komise pro vypracování Akčního plánu proti domácímu násilí a vybavily takový orgán dostatečnými finančními prostředky,
• uvedly v platnost Akční plán proti domácímu násilí i pro Českou republiku,
• orientovaly se přitom podle zkušeností ze zemí Evropy, kde byly takové plány realizovány,
• s okamžitou platností zamezily akčnímu odebírání dětí do léčeben z důvodů sporů mezi rozvedenými rodiči bez platných a celospolečensky akceptovatelných pravidel a neporušovaly tak Úmluvu o právech dítěte,
• podpořily novelizaci zákona o rodině, který by umožnil dětem realizaci práva vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jich dotýkají.


Zdroj: Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí (www.koordona.cz)

Setkala jste se někdy s domácím násilím? Nebo dokonce byla jeho obětí? Myslíte si, že je u nás ochrana žen proti domácímu násilí dostatečná? Myslíte si, že bychom také měli zavést tzv. pozitivní diskriminaci ve prospěch žen? Souhlasíte s požadavky Koordony?

   
23.11.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [80] MEK [*]

  já se osobně s domácím násilím nesetkala,ale mám dvě kamarádky a ty trpěly pořádně

  superkarma: 0 25.11.2007, 18:41:31
 2. [79] Vlaďuša [*]

  Znala jsem holku ,která dostala od svého přítele nakládačku ,byla tam i policie a ona si ho nakonec vzala.Nechápu to.

  superkarma: 0 25.11.2007, 18:02:35
 3. avatar
  [78] dajdada [*]

  tak když je dnes ten den D tak přeji všem ženám, které měli nebo mají s tímto nějakou zkušenost, ať najdou v sobě tu sílu, odvahu a toho pitomce kopnou do pr...e, zbavit se těch parazitů!!!!!!!!

  superkarma: 0 25.11.2007, 17:27:55
 4. [77] inka35 [*]

  Na mě by to manžel skusil jen jednou. Obzvlášt v dnešní době,kdy se žena nemusí za to obvinovat či stydět tak bych mu udělala ostudu po celé ulici i v práci.

  superkarma: 0 25.11.2007, 16:16:49
 5. avatar
  [76] m.k. [*]

  je to ako bludný kruh a hlavně to chce hodně odhodlání se tomu postavit,jinak to končí velice špatně. Pokud vám nepomůže rodina ,tak je třeba hledat pomoc jinde,ale to si většina žen neuvědomí ,myslí si totiž nebo spíše mají už vsugerované,že za všechno můžou ony.

  superkarma: 0 25.11.2007, 14:41:52
 6. avatar
  [74] ZP [*]

  nikdy jsem se nesetkala s násilím,ale mělo by se tomu víc věnovat

  superkarma: 0 25.11.2007, 01:51:34
 7. [73] veerac [*]

  Určitě u nás neni ochrana žen proti domácímu násilý dostatečná. Mělo by se na tom dost změnit.

  superkarma: 0 24.11.2007, 19:57:04
 8. [72] dejzytp [*]

  Nikoho neznám kdo by prošel tímto problémem a ani já nejsem naštěstí ten případ

  superkarma: 0 24.11.2007, 16:01:01
 9. [71] jitkamarsalkova [*]

  nejhorší je slepé okolí, které nechce vidět, že by mohlo někde pomoct

  superkarma: 0 24.11.2007, 15:23:09
 10. [69] Leona73 [*]

  Naštěstí jsem se nesetlala s někým kdo tím prošel naštěstí

  superkarma: 0 24.11.2007, 07:29:37
 11. avatar
  [67] mirienka [*]

  Zrovna dnes jsme měli přednášku o domácím násilí. Nemůžu pochopit, že někdo může takhle dělat. Ale bohužel, "může". Je to hrůza. Jsou to v podstatě slaboši a zbabělci. Mám zlost!

  superkarma: 0 23.11.2007, 22:30:31
 12. [66] A.linka [*]

  sama jsem se nesetkala a ani nikoho neznám

  superkarma: 0 23.11.2007, 22:02:09
 13. avatar
  [65] Korina 1 [*]

  Když jsem byla mladá zažila jsem domácí násilí až jednou jsem si to nenechala líbit a jak mě manžel bil na zemi tak se mi do ruky dostal dřevák(v tý době byli v módě) a já mu tim dřevákem rozbila nos a od té doby u nás byl klid.

  superkarma: 0 23.11.2007, 21:39:15
 14. avatar
  [64] Fazole [*]

  Coby dítě jsem zažila domácí násilí u sousedů. Soused alkoholik bil svoji manželku a syna, kterého měla z prvního manželství. Nikdo s tím nic tenkrát nedělal - moji rodiče ani ostatní sousedi. Je to tak 20 let zpátky, kdy tahle problematika byla ještě tak trochu tabu. Nicméně z kluka vyrostl správný a hodný chlap.

  superkarma: 0 23.11.2007, 20:53:15
 15. avatar
  [63] jochova [*]

  zatím jsem neměla tu čest se s ním setkat a doufám, že ho taky nikdy nepotkám

  superkarma: 0 23.11.2007, 18:22:06
 16. avatar
  [62] Babca.p [*]

  Rozhodně bych vyslechla děti a jejich názor na věc. Problém ovšem je z negativního ovlivňování dětí rodiči. Jinak s domácím násilím je problém některé ženy si nechtějí nechat pomoci a pak to dojde tak daleko, že je dotyční skoro zabijí:-(

  superkarma: 0 23.11.2007, 17:04:36

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [61] Štěpka [*]

  s domácím násilím jsem se naštěstí nesetkala

  superkarma: 0 23.11.2007, 17:00:17
 2. avatar
  [60] vlcice [*]

  Moje teta byla fyzicky týraná svým manželem a její dcera potom taky. Sestřenka naštěstí jen kátce, protože už věděla, co by jí čekalo. Ale i tak si užila dost.

  superkarma: 0 23.11.2007, 16:08:34
 3. avatar
  [59] ad.astra [*]

  danap: v mnoha případech to není, že by se bály být samy a proto domácí násilí trpí. je to hlavně o strachu - bojiš se nějak reagovat, neboť následná reakce bývá horší, než ta předchozí - a mají to odzkoušené, vědí, co je čeká, pokud se začnou nějak bránit, protože ta pomoc není tak velká, aby měly pocit bezpečí.

  superkarma: 0 23.11.2007, 15:49:06
 4. avatar
  [58] aiša [*]

  já se s domácím násilím diky bohu nesetkala,moc lituji těch co je to potkalo,snadno se říka proč neodejde a tak,ale jak je to těžké

  superkarma: 0 23.11.2007, 15:40:47
 5. avatar
  [57] LudPa [*]

  Chválabohu o tom jenom čtu,nikoho takového osobně neznám a snad to tak i zůstane.

  superkarma: 0 23.11.2007, 15:15:07
 6. avatar
  [56] Katka1984 [*]

  Neznám nikoho kdo by trpěl domácím násilím, nebo to alespoň není poznat. A já sama bych se bránila zuby nehty.

  superkarma: 0 23.11.2007, 14:52:34
 7. avatar
  [55] divná [*]

  diskriminace je blbost vždy at už pozitivní nebo negativní
  manžel mně mlátil deste let, než mně z toho kamarádka dostala, dalších tři roky jsem se vzpamatovávala a i když už jsem dávno vdaná jinde, noční můry mám pořád

  superkarma: 0 23.11.2007, 14:52:17
 8. avatar
  [54] lilithheta [*]

  karmelie2 20: No tak jestli se bude jen plkat na ženských forech, tak o tom velice vážně pochybuji. Po pravdě, nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby se v této věci vůbec něco hnulo. Na arabáky si troufne jen sebevrah, pro politiky je to nedůležité téma - nic jim z toho nekápne, prostě zbytečná akce. Ráda bych se ovšem mýlila

  superkarma: 0 23.11.2007, 14:36:05
 9. [53] Siloma [*]

  Amálie:udělala bych to úplně stejně...

  superkarma: 0 23.11.2007, 14:23:23
 10. avatar
  [52] danap [*]

  když to takdy pročítám...tak je mi pěkně ouvej.. ale hlavní je včas rozpoznat, kde končí hranice lásky a začíná násilí.... nemůžu milovat toho, kdo mi ubližuje..a vím, že takové ženy jsou, zůstávají s těmito muži, protože se bojí zůstat samy, musí si uvědomit, že život je jen jeden a má se žít naplno

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:58:16
 11. avatar
  [51] Dášule [*]

  standa1: I já v to doufám, ale moc tomu nevěřím. Pro velkého obránce lidských práv tam za vodou je asi důležitější barel ropy. Jediný, kdo s tím může něco udělat je král.
  Evikus: V tom máš pravdu. Byly doby, kdy to u nás nebylo jiné - myslím těch pár stoledí dozadu, ale je hrozné, že jí vlastně vícenež zdvojnásobili trest jen proto, že se bránila tomu prvnímu. Ona to podle nich měla pokorně přijmout, poděkovat, nebo já nevím co. Teď jsem četla Amiru z harému, je to beletrie, ale je to horor. On ji připoutal a začal bít bičem na velbloudy, úplně ji zřídil dole, že jí museli brát dělohu, rozbil jí obličej a potom ji odvezl do nemocnice a řekl, že jeli autem, ona se pokoušela řídit a spadla do propasti. Ani oni mu to věřili, protože on byl princ. Ale to nebylo ze S. Arábie.
  zajitka: To přežití bude závislé na tom, jak se rozhodnou vykonat trest. Ona má být půl roku ve vězení, takže pokud jí to rozdělí - což zákon dovoluje, tak by přežít mohla, ale zdravá už nebude a myslím, že bych se zbláznila čekat na to další bití. Je otázkou, jestli bude mít ještě děti a v tom případě ji manžel může zapudit. Tam je jedině to, že jí v tom případě musí dát část majetku.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:56:19
 12. avatar
  [50] danap [*]

  Amálie: šikulka... a ten dotýčný??? má co si zasloužil...hlavně nelitovat.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:55:21
 13. [49] Josef [*]

  je mi líto těch co to prožily,ale já bych se mlátit nenechala prostě bych někam utekla.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:54:33
 14. avatar
  [48] danap [*]

  blesksoft: udělala jsi jenom dobře... a máš se líp??doufám, že tohonelituješ, určitě to bylo těžký, ale zvládnout se to dalo..

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:54:10
 15. [47] elenkas [*]

  četla jsem o několika případech

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:47:48
 16. [46] Tobbi [*]

  mindulinka: stačí si počkat na stáří, pak uvidí, jak se k nim potomek nebo vnouče bude chovat

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:44:52
 17. [45] mindulinka [*]

  A víte proč se u nás násilníkům nic nestane??? Přece proto, že zákony z většiny dělají chlapi a těch se moc domácí týrání netýká (teda z té druhé strany). Tak proč by se tím nějak extra zabývali a snažili se s tím něco dělat

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:34:30
 18. avatar
  [44] oalison [*]

  Jenže abys měla důkaz že tě někdo ohrožuje musíš mít papír od policajtů. Navíc tohle je malý město a ten manžel zná ty ženský, takže před nima hraje vzornýho taťku.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:34:10
 19. avatar
  [43] _zelvicka_ [*]

  Já se s žádným domácím násilím nesetkala a upřímně lituji ty, které to zařily. Včera večer byl v televizi pořad, který řešil problém rozvedených manželů - psycholog popisoval a názornými příklady dokládal život dětí po rozvodu rodičů a hlavně poukazoval na to, že všechny tyto zkušenosti si nesou do dalšího života.
  Každopádně si myslím, že ženy mají podstatně jiné podmínky a v některých případech jsou diskriminovány. Já bych s požadavky Koordony souhlasila.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:32:07
 20. [42] FAXÍK [*]

  Bohužel jsem se osobně setkala s domácím násilím a vím jak těm ženám je. Pokud nemáte děti, tak můžete odejít lehce, ale jak jsou děti je ta situace složitější.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:31:06
 21. avatar
  [41] alušenka [*]

  Evikus: já si nemyslím, že je hloupá, ale že je to závislost a strach

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:28:40
 22. avatar
  [40] alušenka [*]

  oalison: nejdřív musí na tu sociálku, pak s papírem ze sociálky, že ji ohrožuje jít na policajty a podat žalobu na omezování svobody

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:28:02
 23. avatar
  [39] oalison [*]

  ťulka na takovouhle reakci mám vždycky chuť tý ženský skočit do úsměvu a pár jí jich naložit sama. Znám sociální pracovnici která je běsná z toho když se jí podaří dotáhnout ženskou do azylovýho domu a ona se za měsíc vrátí k manžovi se slovy Já ho miluju

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:26:05
 24. avatar
  [38] AELA [*]

  Je fakt, že jak jednou chlap šáhne na ženskou, tak není co řešit.. Situace se dřív nebo později stupňuje...A pak chudáci děti... Já to pochopila taky, tenkrát jsem zbalila věci a šla do pronájmu.../mimochodem bývalý je znovu ženatý a co myslíte? Tu svoji tluče jak žito/. Horší je, když je ženská naivní a pořád věří, že se chlap změní. Omyl..

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:24:29
 25. avatar
  [37] zajitka [*]

  Dášule: také jsem to četla, je to opravdu strašné...V devatenácti letech má ta dotyčná naprosto zkažený život, bez jakékoli perspektivy /zohledňuji podmínky muslimských zemí/, pokud ovšem přežije těch 200 ran. Kde jsou obhájci lidských práv? Jak je možné, že se takovéto věci dějí ještě ve 21.století?

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:21:43
 26. avatar
  [36] mišuge [*]

  já zrovna nedávno četla knížku, autorkou je oběť domácího násilí. Jak to všechno popisuje, tak fakt síla a závěr. Svého muže zastřelila (teda on vyhrožoval že se zastřelí a měl zbraň u hlavy, ona mu ji chtěla vzít a bylo po něm. Takže těžko říct jak to ve skutečnosti bylo, ale v minulosti on po ní střílel a prošlo to v pohodě) a teď sedí v kriminále

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:17:17
 27. avatar
  [35] oalison [*]

  alušenka Jenže jí na policii žádný papír nedali, řekli že stalking není trestný a tím pádem nemůžou nic dělat. Holt až bude mít sekyru v hlavě tak pak možná něco dělat budou ale to už bude pozdě.

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:15:22
 28. avatar
  [34] ANGI [*]

  já jsem naštěstí obětí nebyla,ale moje kamarádka ano ,když jsem jí říkali at od něho odejde tak si nedala říct.Milovala ho.I když jí bil,ponižoval atd.tedkom je na tom tak,že má deprese a anorexii

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:09:49
 29. [33] chmýří [*]

  Neznám týrání a to je dobře a nikomu ho nepřeji!!

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:07:03
 30. [32] evique [*]

  Ten strach je nejhorší, důležité je nenechat to dojít k opakování. Určitě je těžký se s malým dítětem sebrat a odejít, taková matka na mateřský má většinou dost omezené možnosti, ale přeju všem ať v sobě najdou dost odvahy se od násilníka co nejdříve odpoutat. Určitě najdou pomocnou ruku

  superkarma: 0 23.11.2007, 13:04:39

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme