Bulvár

Ženy a KDU - ČSL


Poslední stranou, která má šanci dostat se do parlamentu a hodí se tak do našeho politického seriálu, je Křesťanská Demokratická Unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL).

KDU-ČSL se ale možná do parlamentu nedostane. Naznačil to dubnový průzkum agentury SC&C pro Mladou frontu Dnes. Podle průzkumu by lidovce volila jen čtyři procenta lidí. Necháme se překvapit a podíváme se, jaký má KDU-ČSL vztah k ženám.

 

KDU-ČSL a ženy

Protože podporuje tradiční rozložení rodiny, ženám v politice příliš šance nedává. Na kandidátkách je jen 20,2 % žen. V Libereckém kraji je zastupuje dokonce jen jedna žena, a to až na osmém místě kandidátky. Ve třech krajích má KDU-ČSL jako lídra kandidátky ženu. Ve Středočeském kraji je to Vlasta Parkanová, v Karlovarském kraji Jana Křížová a ve Zlínském kraji je jedničkou Michaela Šojdrová.

Představíme vám dvě z nich.

 

Vlasta Parkanová

 

Absolvovala studium na Právnické fakultě UK v Praze. Poté pracovala jako podnikový právník, a to převážně v zemědělských organizacích. V listopadu 1989 spoluzakládala OF v Táboře. V červnu 1990 byla zvolena poslankyní Federálního shromáždění. Od ledna 1991 do února 1998 byla členkou ODA. V parlamentních volbách 1998 byla zvolena do Poslanecké sněmovny jako nezávislá na kandidátce KDU-ČSL, do které vstoupila v červenci 2001. Po celé volební období 1998 až 2002 byla  místopředsedkyní ústavně-právního výboru. V roce 2002 byla znovu zvolena do Poslanecké sněmovny, kde se stala místopředsedkyní výboru pro obranu a bezpečnost a předsedkyní české delegace při parlamentním shromáždění NATO. V létě roku 2003 přešla opět do ústavně-právního výboru, kde byla zvolena předsedkyní. Je lídrem kandidátky KDU-ČSL ve Středočeském kraji.

Je jí 55 let, je vdaná, má jednu dceru.

 

Michaela Šojdrová

 

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, zahradnickou fakultu, obor sadovnictví - krajinářství. Školu ukončila v červnu 1987 a nastoupila do projekce zahradní architektury v Bystřici pod Hostýnem. Po roce 1990 složila státní zkoušky z jazyka francouzského a působila pak jako externí učitelka francouzštiny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Politicky se angažuje od září 1989, kdy vstoupila do KDU-ČSL. V roce 1992 byla zvolena místopředsedkyní okresního výboru ČSL v Kroměříži. V roce 1996 byla zvolena za KDU-ČSL do PS PČR a pracovala ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V červnu 1998 byla opět zvolena do Poslanecké sněmovny PČR a opět se stala členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je předsedkyní podvýboru pro mládež. Vede kandidátku ve Zlínském Kraji. Je jí 43 let, je vdaná a má dva syny.

 

Vybrané priority z volebního programu

 

 

Sociální a rodinná politika

 

Podporu rodiny vnímá nejen na úrovni státu, ale také v oblasti samospráv krajů a obcí. Není pro ně jen součástí sociální politiky a pouhým převáděním financí v systému sociálního zabezpečení. V programu sociální a rodinné politiky KDU-ČSL je proto provázána penzijní reforma a celková reforma sociálních dávek a sociálních služeb.

 

Rodinná politika

 

Podporují rodinu jako celek založený na manželském a rodičovském vztahu. Usilují o změny finančního systému podpory rodiny. Podle nich současná forma podpory, která je postavena na státní sociální podpoře, musí být transformována ve prospěch daňových opatření. Zvýhodněni tak mají být rodiče, kteří se snaží zajistit své děti vlastní prací.

 

Chtějí významně posílit postavení ženy a matky ve společnosti. Péče o děti by měla být finančně i společensky oceněna tak, aby výchovná a pečovatelská činnost rodičů byla chápána jako práce na plný úvazek. Proto předkládají zásadní změny ve výši rodičovského příspěvku. Podporují sladění rodinného života a zaměstnání. Plánují větší dostupnost a další rozšiřování služeb péče o děti – rozvoj mateřských center, systém au-pair, babysitting apod. - které dnes náleží do kompetencí obcí. Chtějí využít daňových opatření a dotačních titulů k tomu, aby tyto služby mohly být ve větší míře spolufinancovány státem. Navrhují větší zapojení obcí a krajů do podpory rodin. Nabízejí program „Obec pozorná k rodině“.

 

Dále navrhují zřídit tzv. Rodinné pasy. Jedná se o systém rodinných slev uplatňovaných v různých oblastech, např. na nákup spotřebního zboží, služby v oblasti gastronomie, kultury, sportu, cestování a mnoho dalších. Na základě vystavené kreditní karty má tak možnost rodina s dětmi čerpat nejrůznější slevy.

 

Výraznou změnou je jejich návrh zřídit Ministerstvo pro rodinu. Na tuto instituci by přešly kompetence, které jsou dnes v oblasti rodinné politiky svěřeny do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství a spravedlnosti.

 

Reforma sociálních dávek

 

Prosazují zjednodušení systému sociálních dávek. Chtějí připravit dávkový systém, který bude aktuálně reagovat na momentální finanční situaci občanů. Chtějí změnit systém výplat a rozhodování o dávkách a tím ulehčit orientaci občanů v jejich nárocích.

Navrhují zvýšení pracovní povinnosti pro výplatu podpory v nezaměstnanosti na 50 % pracovní doby.

Podporují propojení výplat sociálních dávek s vyplácením podpory v nezaměstnanosti. V oblasti státní sociální podpory prosazují snížení počtu dávek ve prospěch dalších slev na dani.

 

Reforma penzijního systému

 

Má zůstat zachována silná role státního systému důchodového zabezpečení, aby nikdo nepropadl pod hranici chudoby. Systém bude doplněn o možnost převodu části stávajících odvodů (sociálního pojištění) do soukromých systémů úspor na stáří. Navrhuje podporu rodin prostřednictvím snížení pojistné sazby pro rodiny s dětmi. KDU-ČSL proto navrhuje, aby rodiče vychovávající děti, budoucí plátce daní, byli odměněni snížením odvodů (pojistné sazby) do státního důchodového systému o 1 % za každé dítě. Jednoduše řečeno – čím více budu mít dětí, tím méně budu odvádět na daních. Při výpočtu penze se však bude vycházet z nesnížených odvodů, takže rodiny nebudou nijak znevýhodněny při výplatě penzí.

Pro ženy s dětmi chtějí zachovat dřívější odchod do penze.

 

Zdravotnictví

 

Zdravotnictví podle KDU-ČSL by mělo splňovat tyto podmínky: poskytovat občanům veškeré informace potřebné pro jejich rozhodování a orientaci uvnitř zdravotnického systému, garantovat občanům dostupnost kvalitní péče a vyloučit péči nekvalitní.

Dále také jasně definovat plně hrazenou, částečně hrazenou a nehrazenou péči a nastavit parametry dostupnosti plně hrazené péče či péče se spoluúčastí. Chtějí optimalizovat systém tak, aby se nepropadal do opakujících se ekonomických krizí a důsledně kontrolovat nakládání s prostředky vloženými do zdravotnického systému (revize hospodaření pojišťoven, nemocnic atd.). Důležité je pro ně odstranit korupci spojenou s čekáním pacientů na zdravotnické výkony.


Financování zdravotní péče by mělo stát na dvou pilířích. První, plně solidární, by měl být financován z veřejného zdravotního pojištění a ostatních veřejných zdrojů. Druhý, individuální, by měl být nepovinný systém připojištění na zdravotní péči. Tato péče by neměla být hrazena z prvního pilíře a mohla by ji poskytovat i ta zdravotnická zařízení, která nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

 

Na straně pojišťoven prosazují zdokonalení kontroly poskytované péče a odstraňování neodůvodněných rozdílů v úhradě zdravotní péče.

 

Bytová politika

 

Chtějí navrhnout změny občanského zákoníku s cílem vyvážit vztahy mezi pronajímateli a nájemci a zajistit tak právní ochranu a jistotu obou stran. Budou prosazovat změnu podmínek přechodu nájmu v případě úmrtí nájemce. Jde o to, aby v nájmu pokračoval ten, kdo s bývalým nájemcem skutečně bydlel. Podporují deregulaci nájemného, ale nechtějí ceny bydlení nechat jen na tržních principech.

Prosazují bydlení na venkově. Budou podporovat výstavby rodinných domů až do výše 250 000,- Kč, v případě projektů „dřevěného bydlení“ až do výše 300 000,- Kč.

Dále podporují bytová družstva a neziskové bytové společnosti a výstavbu bezbariérových a sociálních bytů.

Chtějí více využívat Státní fond rozvoje bydlení. Poskytovat mladým manželům půjčky se státní prémií za narození dítěte, půjčky na pořízení prvního bydlení osobám mladším 36 let, půjčky do obecních fondů rozvoje bydlení a dotace a půjčky pro výstavbu družstevních bytů a na odstraňování panelových vad.

 

 

Už máte svůj názor na to, koho budete volit? Myslíte, že se do parlamentu dostane KDU-ČSL? Které z mimoparlamentních stran mají ještě šanci? 

   
18.04.2006 - Společnost - autor: Katka Stárková

Komentáře:

 1. avatar
  [19] jaku [*]

  Tobbi: jsem křesťanka, ale můj náhled na svět rozhodně není :
  "jsem žena, proto se musím obětovat, trpět, nemít svůj život, poslouchat manžela na slovo...".
  Někde je chyba a nebo nepochopení

  superkarma: 0 19.04.2006, 13:44:46
 2. avatar
  [18] *Kotě* [*]

  Tobbi: já jsem křesťanka a KDU-ČSL nevolím není to povinné

  superkarma: 0 18.04.2006, 21:35:13
 3. [17] Tobbi [*]

  Meander: Tu stránku mám v oblíbených už dva roky Mít komické číslo a objíždět s ním republiku, vydělá jmění Lepšího komika neznám.

  superkarma: 0 18.04.2006, 16:32:17
 4. [16] Tobbi [*]

  Já si to prostě neodpustím. Ty názory na sexuální výchovu jsou taky perličky:

  A co školní výchova? Etická a mravní výchova ve školních osnovách nemají pevné místo, zato se prosadila sexuální výchova, která v dětech pěstuje lehkomyslný vztah k sexu.

  Co se tím básník snaží říct? Že poučené děti souloží více než nepoučené? Že když se jim řekne o antikoncepci, tak na to vlítnou hned za dveřmi? Zato kdyby o sexu, antikoncepci nic nevěděly, zůstanou v neposkvrněném stavu nejméně do svatby? Hm, za minulého režimu žádná sexuální výchova nebyla a stejně jsme vedly žebříčky s nízkým věkem nevěst...

  A ještě nádavkem:
  Jako děti jsme o něčem takovém, jako je homosexualita, většinou asi netušili. Dokonce ještě dlouho po pubertě jsme reagovali nevěřícně, když jsme se o tomto chování dozvěděli. Dnes už to mají žáci základních škol v osnovách, a jak jsem nedávno slyšel tajně nahraný záznam hodiny občanské nauky od jedné paní učitelky z jižní Moravy, mluví se opravdu o mnoha detailech tohoto zvráceného sexuálního života. Mělo by nás to probudit z letargie. Už nelze setrvávat v iluzi „ono to nějak dopadne“. Zákon o registrovaném partnerství je vědomým políčkem křesťanství i kulturním kořenům země. Je to vědomé a a odhodlané poddání se kultuře smrti, která výměnou za budoucnost a naději nabízí jen krátkodechý požitek. Je to mentalita postoje: po nás potopa

  Jaká kultura smrti? Ty lidi jsou homosexuálové, umřou jako homosexuálové a byly by homosexuálové i kdyby nám Karas vládnul. Výchovou nepřibývají, jen mají odvahu to přiznat. Vzhledem k tomu, že už nemusí chodit kanálama, děti o nich vědí. Při sexuální výchově, která začíná na ZŠ tuším ve 14-15 je skutečnost, že existují lidé s odlišnou sexuální preferencí ani nevyděsí ani nepřekvapí natož, aby se nakazily, nebo co se to mistr snaží naznačit...

  superkarma: 0 18.04.2006, 16:30:17
 5. avatar
  [15] Meander [*]

  Tobbi: To jo, za svým si stojí
  Koukni se na Britské listy. Často se tam Karasovy myšlenky rozebírají Třeba tam nějaké jeho vyjádření najdeš. A přímo u zdroje budeš tady http://www.karasj.cz/

  superkarma: 0 18.04.2006, 16:11:11
 6. [14] Tobbi [*]

  Meander, jaku: Kasras je sice nebezpečný šílenec a fanatik, který nějak zaspal dobu a odmítá si to připustit, ale lze si na něm vážit toho, že není pokrytec a za svými (totálně ujetými) názory si stojí.
  KDU-ČSL vnímám jako stranu plnou lidí názorově blízkých Karasovi, kteří však jsou natolik vychytralí, že to nedají najevo a po straně v soukromí mu tleskají.
  Jinak věřím, že v KDU-ČSL mohou být i velmi slušní vzdělaní lidé, kteří však logicky budou hájit především zájmy křesťanů, mužů a žen, jímž vyhovuj tenhle náhled na svět (jsem žena, proto se musím obětovat, trpět, nemít svůj život, poslouchat manžela na slovo...) Já nejsem ani jedno, tedy mé zájmy hájit KDU-ČSL nebude, ergo ji nevolím...
  Nicméně je naprosto v pořádku, že patriarchálně zaměření muži, toto respektující ženy plus křesťané ji volí, páč jejich zájmy hájit bude. To je princip demokracie

  Ty Karasovy slinty sem dávám zejména proto, že mi přijdou vcelku zábavné. Jen škoda, že se pan poslanec nevyjádřil třeba k Harrymu Potterovi, nebo k Brownově Šifře. To bych si vážně ráda přečetla. A nebo se vyjádřil a já to propásla...

  superkarma: 0 18.04.2006, 16:05:44
 7. [13] Tobbi [*]

  Chiki: Tuším, že zhruba to se tím pan poslanec snažil říct.

  superkarma: 0 18.04.2006, 15:48:53
 8. [12] Tobbi [*]

  Aja: Klidně hodím do pléna další. Rodina, kde se oba dělí o práci i výchovu dětí, je podle Karase "vnucená homosexuální mentalitou" a za normálních okolností bychom byly děsně šťastné, kdybychom v souladu s naším darem obětovat se mohly odedřít všechno samy:

  Již dnes je cítit silný tlak na rodinu, aby se muž i žena chovali stejně, stejně vydělávali, stejně pečovali o novorozence a nemocné členy, stejně vařili, stejně fyzicky pracovali atd. Jedná se vlastně o vnucování homosexuální mentality plné zaměnitelnosti klasickým rodinám. Tato převýchova v konečném důsledku znamená, že ani normální manželé se nemají doplňovat, že nemají být komplementární, ale že muž a žena mají spolu soutěžit a bojovat, nebo být partnery po vzoru homosexuální skupiny.

  Tu poslední větu jsem nepochopila. Co je špatného na tom, být s manželem/přítelem rovnoprávnými partnery a co to má sakra společného s homosexualitou.

  superkarma: 0 18.04.2006, 15:47:39
 9. avatar
  [11] jaku [*]

  Meander: souhlas, Karas je úplnej mimoň a dělá strašnou ostudu

  superkarma: 0 18.04.2006, 15:12:57
 10. avatar
  [10] Meander [*]

  Aja: karase neberou vážně ani jeho kolegové Jenom nechápu, proč ho nechají takhle exhibovat, dělá akorát ostudu

  superkarma: 0 18.04.2006, 12:17:12
 11. avatar
  [9] Aja [*]

  Ty Karasovy cancy vejdou do dějin stejně jako Miloušův projev z Hrádku...

  superkarma: 0 18.04.2006, 12:05:40
 12. avatar
  [7] Meander [*]

  Ach jo. V Plzni kandiduje pár lidi, které osobně znám, velice si jich vážím a považuju je za lidi inteligentní a charakterní. A oni jako na potvoru kandidují za KDU-ČSL. Tak nevím, volit osobnosti nebo stranu

  superkarma: 0 18.04.2006, 10:48:58
 13. avatar
  [6] *modrá [*]

  superkarma: 0 18.04.2006, 10:34:12
 14. avatar
  [5] gerda [*]

  Tobbi: Kubera je z KDU? Ten se totiž minulý týden tím výrokem o ženách samoživitelkách tolik blýskl. Jsem zvědavá, co mu na to jeho hulvátství řekli doma.

  superkarma: 0 18.04.2006, 10:09:17
 15. [4] Tobbi [*]

  Karas dále odsuzuje časopisy jako je Bravo, Dívka atd. a označuje je za pornografii.

  Stále jakoby se zapomínalo, že veřejné šíření pornografie je trestné. Časopisy rozložené na pultech trafik a určené dívkám od 12 let je nejen poučují o všech tajích sexu, ale docela otevřeně a velmi nevybíravě je k sexu také podněcují. Jestliže je pornografie definována např. jako tiskovina určená ke stimulování pohlavního vzrušení, pak tyto časopisy jsou pornografickými materiály.

  V časopisech jmenovitě určených dívkám se pravidelně vyskytují texty označené jako výpovědi patnáctiletých děvčat o tom, jaké mají pocity či problémy při souloži. S těmito dívkami pak časopis nabádavě „řeší" jak zlepšit orgasmus, zda a jak provozovat orální sex, a pod. Skutečnost, že sex s mládeží do 16 let je trestný, jakoby pro tyto časopisy neexistovala.

  Neškodila by ani oddělená školní docházka:
  "Třeba jednou, až se zbavíme dogmatických předsudků, možná znovu objevíme, že ta kdysi běžná oddělená školní výchova měla velmi racionální jádro. Jinými slovy - dokud nepřestaneme znásilňovat přirozenost, budou se dívky ve třídě dál nudit a přizpůsobovat „drsným chlapům“ ze sousední lavice."

  A jeho závěrečný apel také není špatný:
  Uvědomme si - nám nechybí asertivní ženy, zvládající karate, ale ženy, které umí dát svým nejbližším bez jakýchkoli výhrady to nejcennější – svůj čas, svou lásku, svůj život.

  Umíte dávat bez výhrad lásku, čas a hlavně svůj život? Já svůj život bez výhrady dát neumím, takže KDU-ČSL není nic pro mne

  superkarma: 0 18.04.2006, 08:41:29
 16. avatar
  [3] Suzanne [*]

  Pentlička: Tobbi: nezbývá než s vámi souhlasit

  superkarma: 0 18.04.2006, 08:29:00
 17. [2] Tobbi [*]

  Na KDU-CSL se mi líbí zejména jejich přístup k samoživitelům (tedy spíše samoživitelkách). Neustále zdůrazňují, že taková osoba si své postavení zapříčinila sama a namá nárok na žádnou hmotnou podporu. Viz mistr pera pan poslanec Jiří Homosexualitajenakažlivá Karas a jeho poznámka k zákonu, který říká, že úplné rodiny mají dostávt stejně peněz jako samoživitelky, protože jinak je to "zvýhodňování" rozpadlých soužití. Cituji: "Návrh chce ještě více než dosud finančně zvýhodňovat rozpadlé vztahy a trestat zdravé rodiny."
  Jsem z úplné rodiny a pokud budu mít jednou dítě, ráda bych, aby to bylo také v úplné rodině (ale co já vím, jak se to vyvrbí)
  Musím ale napsat, že si nesmírně vážím žen, které většinu svých financí, psychických i fyzických sil dají svým dětem, i když jim osud hodil klacky pod nohy. A vychovávají nám tím lidčky, co nám budou dělat alespoň na základní důchod To by mne zajímalo, co by pan Karas řekl na to, kdyby ty matky bouchly do solu a řekly: Když tatínek dává 1500 já budu taky a děti budou žít ze tří tisíc.
  GRR. To jsem se zase po ránu nas...

  superkarma: 0 18.04.2006, 08:21:34
 18. avatar
  [1] Pentlička [*]

  Ani se nedivím, že jim klesají preference, po tom, co předvádějí se zákazem interrupcí a se zákonem o registrovaném partnerství!

  superkarma: 0 18.04.2006, 08:19:06

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme