Bulvár

Žena, která urazila římského císaře

Muži, kteří válčili proti ženám, byli vždy v nelehkém postavení – pokud byli poraženi, neminulo je obvinění, že podlehli pouhé ženě, pokud zvítězili, nebylo na jejich vítězství nic vznešeného. Není proto divu, že často své soupeřky vynášeli do nebes a pěli chválu na jejich odvahu a válečnický um, aby tak dodali lesk svým vlastním činům. Nejinak tomu bylo v případě Zenobie, pyšné palmýrské královny ze 3. století po Kr.

Palmýrská Kleopatra
Zenobia byla Arabka. Latinská podob jejího jména je Septima Zenobia, zatímco v aramejštině znělo Bat Zabbai – dcera obchodníka. Její otec náležel k vrstvě hrdých, vzdělaných, bohatých a urozených arabských obchodníků z Palmýry, města ležícího na důležité křižovatce obchodních cest v syrské poušti. Zenobiiným velkým vzorem byl Kleopatra – ostatně od ní ráda odvozovala i svůj původ. Přestože se zřejmě toto tvrzení nezakládalo na pravdě, poukazuje Zenobiina znalost egyptského jazyka na možnost, že jí v žilách kolovala i egyptská krev. Stejně tak mohla být ovšem spřízněna i s Aramejci či s Židy – Palmýra byla městem, kde se mísily kultury i národy.

Vítězná paní
Zenobia se často odkazovala na další své slavné předchůdkyně – královny. Patřila mezi ně i biblická královna ze Sáby, arabská Zabibi z 8. století př. Kr., její následovnice Samsi či Martha z Emesy, která se později stala císařovnou Julií Domnou a obohatila římský pantheon o bohyni Tanic (Celesta Dea). V arabské kultuře nebyla role ženy – válečnice natolik nezvyklá, jako v evropském středověku. Existovala tradice, dle níž byly významné ženy usazovány do qubbah – svatostánku kmenového božstva – a spolu se svým služebnictvem se zdržovaly na dohled válečníků na bitevním poli a zpívaly bojové písně. Vítězná paní s rozpuštěnými vlasy a často obnaženým hrudníkem ztělesňovala výzvu k udatnosti a vášni.

Odainath
Za Zenobiiných časů byla Palmýra součástí Římské říše, ale zároveň sloužila jako nárazníkové pásmo před mocnou Persií. Na válečném poli proslula především svými skvělými lučištníky a těžkou jízdou, především však byla křižovatkou obchodních cest a místem, v němž vedle řady polytheismů kvetl i jakýsi filosofický monotheismus. Pád Parthské říše a nástup Sasánovců na perský trůn, stejně jako oslabení moci Říma pod nájezdy Gótů postavili Palmýru do nezáviděníhodné pozice. Král Odainath, Zenobiin manžel, se ovšem nezalekl a smetl vojska perského Sapory I. Pomstil tak smrt římského císaře Valeriana a od jeho následníka Galliena získal titul dux romanorum a později i imperator.

Nejlepší z mužů
Podle svých současníků byla Zenobia neuvěřitelně krásná, s mandlovýma očima, snědou pletí a zuby tak bílými, až se zdálo, že má v ústech perly. Se svým manželem prý ráda vyjížděla na lov i do bitev, a to nikoliv ve voze, ale na hřbetě koně a po mužském způsobu. Mužům se prý vyrovnala i v pití a hlas prý měla jasný a mužný, nikoliv však hrubý, jako stvořený, aby udílel rozkazy vojskům. Dokázala prý pochodovat s pěšáky stejně dobře, jako diskutovat s významnými filosofy. Zkrátka ve všem, co činí muži, prý byla lepší než oni.

Pyšná královna
Se svým manželem se prý Zenobia pohlavně stýkala jen tehdy, chtěla-li počít dítě – stejně jako všechny královny válečnice tak na sobě nesla punc čistoty a cudnosti, i když zároveň byla nepřejícníky obviňována ze sexuální náruživosti. Odainathovi porodila několik synů. Poté však její muž zahynul rukou svého synovce Madonka, stejně jako jeho syn z prvního manželství a předpokládaný dědic Hairan. Jestli v těchto událostech Zenobia hrála nějakou roli nebylo nikdy přesvědčivě potvrzeno, její odpůrci ji z toho však vinili. Přesto se Zenobia okamžitě chopila vlády jménem svého syna Vaballatha. Využila oslabení okolních říší a s pomocí svého vojevůdce Zabdase dobyla velkou část Egypta – obilnice Říma i Sýrie a vytvořila říši, rozkládající se až po Bospor. Po té vyhlásila nezávislost na Římu a nechala se titulovat regina či basilissa – královna.

Poslední bitva
Zenobiina pýcha a ctižádost však překročila hranice jejích možností. Nový římský císař Aurelianus se vypořádal s Germány, zastavil invazi v Dalmácii a potlačil vzpouru v Senátu, načež obrátil svou pozornost k Palmýře. Zenobia nemohla očekávat pomoc ani od zrovna vnitřními nepokoji zmítané Persie, ani od obyvatelstva území, která dobyla – tomu byl milejší vzdálený Řím než Palmýra. Ani věštby nebyly příznivé, přesto se však královna odmítla podrobit a vytáhla do pole. U řeky Orontes rozdrtily slabší, ale dokonale organizované římské legie neuspořádané šiky Zenobiiných vojsk. Odvážná královna, která sama povzbuzovala své muže v sedle, musela uprchnout. K obraně poslední se hotovila za hradbami Palmýry.

Jsem jen slabá žena
Když byl císař Aurelianus obviněn, že válčí s pouhou ženou, povzdechl si: „Jako kdyby proti mně bojovala jen sama Zenobia se svým vojskem… ve skutečnosti je zde velká síla nepřítele.“ Přesto však měl už převahu a z tohoto titulu také Zenobii napsal: „Ó Zenobio, jak ses opovážila urazit římské císaře?“ Zenobia odmítla kapitulovat s tím, že raději jako Kleopatra zahyne vlastní rukou spíš, než by se vzdala. Když však Palmýra padla, pokusila se uprchnout. Byla zadržena a přivedena do Říma v čele průvodu Aurelianových zajatců. Klesala prý pod tíhou svých šperků, které jí císař přikázal obléci. Její pokoření však netrvalo dlouho – dokázala využít své ženské krásy a vymluvila se, že ke všemu špatnému ji, slabou ženu, svedli mužští rádci. Učenec Longinus byl za údajné špatné rady dokonce popraven. A Zenobia ochotně přistoupila na život římské matrony – ve své nové vile prý vedla salon, pořádala dýchánky a nakonec se prý stala ženou senátora. O tom, že raději zemře, než aby ztratila své důstojenství, už nepadlo ani slovo. Jen v arabských mýtech a legendách zůstala vzpomínka na al-Zabbu, krásnou válečnici, která vedla svá vojska k vítězství…

Co soudíte o Zenobiině volbě přežít za každou cenu? Měla raději zvolit osud Kleopatřin? Použila jste někdy výmluvu „jsem jen slabá žena“? Nezdá se Vám, že žena má vlastně výhodu – když se vyrovná mužům, je leckdy posuzována jako něco výjimečného a obdivována, a když neuspěje, může se vždy skrýt za své "slabé" ženství?

   
04.10.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Komentáře:

 1. [22] Tobbi [*]

  Když už předsudky existují, proč jich nevyužít i ke svému prospěchu.

  superkarma: 0 04.10.2006, 12:14:29
 2. avatar
  [21] vininka [*]

  Asdareel:

  superkarma: 0 04.10.2006, 12:14:29
 3. avatar
  [20] gerda [*]

  Asdareel: ale hrdinství to je.

  superkarma: 0 04.10.2006, 12:13:04
 4. [19] Asdareel [*]

  gerda (17): Tohle zrovna mi přijde jako úplně zbytečná smrt.

  superkarma: 0 04.10.2006, 12:06:37
 5. avatar
  [18] gerda [*]

  gerda: našli, samozřejmě obě I měkká

  superkarma: 0 04.10.2006, 12:04:32
 6. avatar
  [17] gerda [*]

  Asdareel: no, našly by se hrdinové, našli, ani by se nemuselo do tak dávné historie. Zrovinka si vzpomínám na manžela Vlasty Kálalové-di Lotti. Mohl se zachránit před smrtí, kdyby před namířenou hlavní na otázku "vy ale nejste Čech?" přikývl. Ne, on schválně (a byl to Ital, za Češku ženatý)řekl německy - gestapákům, že Čech je. No, a tak ho teda zastřelili . Stalo se, skutečně.

  superkarma: 0 04.10.2006, 12:01:10
 7. [16] Asdareel [*]

  gerda (14): Ano, byl to velký úkrok stranou ale upřímně řečeno, kdo by vyměnil pohodlí ve vile a luxusu za dřevěný penál muhehehe? Pozdvižení bylo - no neřekl bych, že by se nedalo skousnout

  superkarma: 0 04.10.2006, 11:51:06
 8. avatar
  [15] gerda [*]

  gerda: oprava - otočka...

  superkarma: 0 04.10.2006, 11:30:25
 9. avatar
  [14] gerda [*]

  Asdareel: no jo, ale když se člověk celý život buší v prsa, jaký je hrdina a že raději smrt než porobu, pak se musíme ptát, jaký ohlas v její době ta její otočky na čtyráku musela vyvolat?!

  superkarma: 0 04.10.2006, 11:22:06
 10. [13] Asdareel [*]

  lilithheta: Ano, tím spíše lze její počínání jen schválit.

  superkarma: 0 04.10.2006, 10:40:02
 11. avatar
  [12] lilithheta [*]

  Asdareel: Ale ona si přece nakonec vzala senátora, takže nemyslím, že by skončila úplně bez politického vlivu.

  superkarma: 0 04.10.2006, 10:30:01
 12. avatar
  [11] arjev [*]

  Asdareel: Jih proti severu je pěkné počteníčko.

  superkarma: 0 04.10.2006, 10:09:53
 13. [10] Asdareel [*]

  gerda (6): Samozřejmě, je třeba se chovat prakticky a pragmaticky, nevidím na tom nic špatného.

  superkarma: 0 04.10.2006, 09:40:27
 14. [9] Asdareel [*]

  Zenobia to udělala dobře. Proč by měla umírat, když mohla žít pohodlným životem, sice již bez politického vlivu, ale velmi luxusně? To by musela být padlá na hlavu.

  Pokud se týče jejích výhod v soubojích s muži, tak skutečně to v takových případech muži nemají snadné. Cokoliv v takovém případě udělají, je špatně. Prohrají-li, jsou v opovržení, že je porazila slabá žena. Vyhrají-li, jsou v opovržení, že na si troufnou na slabou ženu. Pěkně to popisuje například i Margaret Mitchellová ve svém slavném románu "Jih proti Severu."

  superkarma: 0 04.10.2006, 09:30:24
 15. avatar
  [8] arjev [*]

  Zenobia byla odvážná žena,takových bylo,je a bude velice málo.Skloubila takřka vše:odvahu a sílu muže,diplomacii i mateřství.A že po porážce sklouzla,no naši politikové kloužou neustále.Nemám jí to za zlé,kdo by chtěl dobrovolně umírat a ještě vlastní rukou?

  superkarma: 0 04.10.2006, 08:34:09
 16. avatar
  [7] Fazol [*]

  Dneska by v politice byla na vrcholu

  superkarma: 0 04.10.2006, 08:29:59
 17. avatar
  [6] gerda [*]

  Zachovala se prakticky. Dokud to šlo a vynášelo, chovala se jako hrdinka, když došlo na lámání chleba, byla z ní diplomatka

  superkarma: 0 04.10.2006, 07:34:04
 18. avatar
  [5] Suzanne [*]

  kareta: řekněme normální člověk. Většina lidí udělá z pudu sebezáchovy neuvěřitelné věci

  superkarma: 0 04.10.2006, 07:32:05
 19. avatar
  [4] kareta [*]

  Normální ženská, no

  superkarma: 0 04.10.2006, 07:20:26
 20. avatar
  [3] Suzanne [*]

  Vyčůraná jako všichni politici

  superkarma: 0 04.10.2006, 06:54:53
 21. avatar
  [2] marylin [*]

  Vsak bez takoveho pristupu by to nikam nedotahla

  superkarma: 0 04.10.2006, 06:02:41
 22. [1] 1Mona [*]

  Vypadá to, že paninka byla ženou mnoha tváří.Schopná utvořit dobrou armádu, po chlastačce měla silný a mužný hlas,potom slabá ženuška a nakonec měla ještě svůj salón pro koho jiného než pro chlapy(a profitovat pro sebe!).Bomba!

  superkarma: 0 04.10.2006, 00:17:34

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme